Jak na věc


národní knihovna praha katalogy

Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Zpřístupnění plných textů vědeckých publikací v prostředí systému Medvik Helena Bouzková, Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla.
    Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Pro předmět Jazykový projev (2014/15) připravila Eva Cerniňáková Jabok - Vyšší odborná škola sociálně.
    Křesťanská knihovna Praha je veřejná knihovna která obsahuje knihy, videokazety a další křesťanské materiály. Ty mohou povzbudit a umožnit uživatelům nalézt hodnotu křesťanské víry, získat vetší porozumění biblické pravdy a umožnit jim rozvoj.
    Klíčové informační zdroje pro medicínu: zkušenosti a projekty v ČR a SR Vladimír Karen výkonný ředitel Albertina icome Praha s.r.o. a Albertina icome Bratislava.
    3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik ústní forma - víceméně nezávazná forma sdělení, nezakládá prioritu sdělení formou semináře či přednášky na konferenci.


Národní knihovna České republiky (Praha)

    Oborová informační brána KIV Jak ji využívat. Bránu KIV vytvořili Hlavní garant: Knihovnický institut NK ČR Technologie: Ústav výpočetní techniky UK v.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00