Jak na věc


nacistická uniforma ss na prodej

Marcel Reich-Ranicki - Miliony lidí odvracely oči...

    Společně proto založili už v roce 1963 organizaci se vznešeným názvem Collegium Humanum. Pod tímto latinským názvem se skrývala instituce hlásající nacistické ideje a pohled na svět. Cílem organizace také bylo popírání nebo zpochybňování nacistických zločinů  včetně holokaustu.
    Haverbecková vždy razila známé neonacistické teze, že Osvětim a další koncentrační tábory nebyly vyhlazovací, ale pouze pracovní zařízení. Cílem nebylo Židy a další vězně usmrcovat, ale pouze je přinutit pracovat pro válečné hospodářství země. K úmrtím docházelo náhodou a zabíjení nebylo nijak organizováno nebo plánováno. V německém právním řádu jde o klasický případ trestného činu popírání holokaustu.
    Holokaust nebyl, Židé nebyli plynováni ani zabíjeni, to hlásala tato na první pohled milá paní, ve skutečnosti zapálená nacistka | zdroj: allthatsinteresting.com
    Haverbecková se svými postoji a názory nikdy netajila, naopak využila každou příležitost k tomu, aby je prezentovala veřejně. Holokaust nikdy nebyl, opakovala stále dokola komukoliv, kdo byl ochoten naslouchat. A takových se našlo mnoho, většinou to ale byli zapálení neonacisté nebo pravicoví extrémisté.


10 epizod, které mapují porevoluční dění v České republice

    Její aktivity se s věkem stále stupňovaly. Vydávala magazín plný lží o holokaustu. Židé prý nebyli plynováni, plynové komory vůbec neexistovaly. Zemřelo prý jen něco kolem 300 tisíc Židů, nikoliv 11 milionů. Psala i politikům, starostovi města Detmoldu Reineru Hellerovi dokonce připíchla vzkaz na dveře. To už bylo trochu moc a Haverbecková začala mít problémy se zákonem.
    Pro přípravu žáků a studentů a zařazení čítanky Der Giftpilz do dobového kontextu jsou do pracovního materiálu zařazeny otázky a úkoly. Učitelům rovněž doporučujeme využít výukovou prezentaci, stačí přejít na odkaz:prezentace o působení nacistické propagandy na děti a mládež
    Obsah: 1. Informace o knížce Der Giftpilz a jejím účelu, kontext 2. Otázky a úkoly pro žáky a studenty 3. Celkem 16 stran z knihy - karikatura + doprovodný text
    S Haverbeckem se seznámila až po druhé světové válce, v 60. letech. Věděla o tom, že její manžel byl aktivní zapálený nacista, významný člen strany, který i po skončení druhé světové války zakládal nejrůznější organizace na pomoc bývalým nacistům. A moc se jí líbilo, co její manžel dělal.
    Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...


Poslední pogrom na Moravě - Holešov, prosinec 1918

    Haverbecková byla odsouzena v roce 2016 k 10 měsícům vězení za popírání holokaustu. To jí bylo osmdesát let. K tomuto trestu se rychle přidaly další, za podobné přečiny, takže z toho byly nakonec dva roky nepodmíněně. Haverbecková se sice snažila odvolávat a poukazovat na svůj vysoký věk, ale to jí nepomohlo. Byla odvezena do vězení v květnu tohoto roku, a nastoupila tak svůj dvouletý trest.


Ursula Haverbecková byla manželkou nacistického pohlavára Wernera Georga Haverbecka. Vždy popírala existenci holokaustu, za což si vysloužila přízeň neonacistických skupin a také přezdívku nacistická babička.

    Nacistické propagandistické plakáty jsou založeny na protisovětské a antispojenecké kampani. Ne jedné straně využívají skutečnosti, že zde během roční okupace spáchal sovětský režim spoustu zločinů a na straně druhé překrucují přístup Velké Británie k otázce lotyšské nezávislosti. Asi pětimituvá aktivita pomůže studentům získat dosud málo známá fakta o válečných událostech a pochopit zločinnost dvojnásobné okupace této pobaltské země. Materiály pocházejí z expozice Muzea okupace Lotyšska 1940-1991 v Rize. Klíčová historická fakta o dvojí okupaci Lotyšska během II. světové války: - 23. srpna 1939 byl podepsán pakt Ribbentrop - Molotov. Pakt obsahuje tajné dodatky, podle kterých Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Rumunsko  spadají do "sféry sovětského vlivu" - 5. října 1939 pod vojenskou hrozbu, je Lotyšsko donuceno podepsat Smlouvu o vzájemné pomoci se SSSR, která zaručuje Lotyšsku nezávislost, ale umožňuje, aby 25 000 sovětských vojáků mohlo být umístěno v západním Lotyšsku. Když Finsko odmí
    Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...
    Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 
    Metodika pracovního listu určeného středoskolským studentům je založena na dekonstrukci a dešifrování nacistických propagandistických plakátů. Ty sloužily nacistům k manipulaci s lotyšskou veřejností ve prospěch jejich válečných cílů.


Pogrom po holocaustu - Kielce 1946

    Základní informace k textu a knize-    antisemitská čítanka z roku 1938 – nakladatelství Der Stürmer, které založil antisemita Julius Streicher (po válce stanul mezi hlavními obviněnými před mezinárodním tribunálem v Norimberku a byl odsouzen k trestu smrti)-    od roku 1923 vycházel antisemitský časopis Der Stürmer, který měl v době své největší slávy má náklad až 800 000 výtisků týdně!-    časopis Der Stürmer byl plný nevybíravých a nevkusných útoků na Židy, které často nepostrádaly ani obscénní podtext, Streicher se neštítil propagovat ani tradiční obvinění z židovské rituální vraždy-    roku 1935 se stává Julius Streicher hlavním iniciátorem tzv. norimberských rasových zákonů-    „Der Giftpilz“, čili jedovatá houba, má dětem názorně ukazovat negativní úlohu Židů ve společnosti, jsou zde dětem demonstrovány základní součásti antisemitského světonázoru-    knížka dokládá, že intenzivní nacistická antisemitská propaganda se nevyhýbala ani školním učebnám a dětem, ty měly již od dětstv
    Pracovní listy s ukázkami z nacistické antisemitské čítanky pro německé školáky vydané v roce 1938 nakladatelstvím Der Stürmer. Základní informace o knize a jejím účelu, jednotlivé stránky knihy s antisemitskými karikaturami a výtahy doprovodných textů a také návod, jak s materiály pracovat.
    Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 


Tzv. pakt Molotov - Ribbentrop (23.8. 1939)

    Je zarážející, že její organizace byla úřady zakázána až v roce 2008, tedy více než po dvaceti letech existence. Od počátku přitom bylo jasné, že jde o pokračovatele a propagátory nacistické myšlenky. Haverbecková byla aktivní i po smrti svého manžela, podporovala finančně i morálně nejrůznější nacistické spolky bez ohledu na to, že jí hrozilo vězení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00