Jak na věc


nakažlivá pálivá vyrážka

Faktory zvyšující vnímavost k onemocnění

    Králíci nakažlivou rýmou snáze onemocní, jsou-li vystavení predispozičním vlivům, které zvyšují jejich náchylnost k nemoci. Při jejich působení také rýma probíhá jako těžší nemoc s vyššími ztrátami.
    Veliký význam má kontrola dědičnosti zdraví a selekce na odolnost. To znamená, že do dalšího chovu by měla být použita jen ta zvířata, která neonemocněla rýmou.
    Bakterie se snadno šíří i nepřímo znečistěným krmivem, napájecí vodou, pomůckami, rukama a na oděvu chovatele a samotné prostředí králíkárny či klece se kontaminuje částečkami hlenů.
    Viry se zdají být nevýznamnými původci. Virus myxomatózy může způsobit rýmu a výtok z nosu a očí. Experimentálně je možná infekce králíka virem Sendai, což je původce zánětů dýchacích cest hlodavců.
    Obvyklé je častější pofrkávání. Takoví jedinci jsou hlavní zdroj dalšího šíření nemoci. Chronickými nebo latentními bacilonosiči se stávají také králíci, kteří přestáli akutní formy nemoci.


Příznaky a projevy infekční rýmy králíků

    U zvířat v dobrém zdravotním i výživném stavu s určitou vrozenou odolností proti nemoci je častá chronická forma. Takoví králíci jsou čilí, normálně přijímají krmivo, výtok z nosu je různě intenzivní. Nemoc je typická zlepšováním a opětovným zhoršováním zdravotního stavu. V lepších obdobích může být chronicky nemocný králík i bez příznaků. Ke zhoršování dochází obvykle na podzim a na jaře.
    Mezi tyto vlivy patří především zhoršené zoohygienické podmínky. Vadí vlhko a zima, zvýšená prašnost, nedostatečná ventilace, zvýšený obsah čpavku ve vzduchu, přehřátí zvířat, přeplněné kotce nebo stáje a jakékoliv nedostatky ve výživě.
    U jednoho králíka trpícího infekční rýmou škodí většinou vícero různých druhů bakterií najednou. Příznaky a průběh onemocnění se proto chov od chovu nebo i králík od králíka může lišit, protože je výsledkem spolupůsobení několika různých bakteriálních druhů.
    Častější jsou ale vleklejší formy infekční rýmy. Změny celkového zdravotního stavu nebývají tak vyjádřené, králíci méně žerou, hubnou a postupně chřadnou.
    Dermatofytóza, též dermatomykóza, je kožní onemocnění zvířat způsobené parazitickými plísněmi, které rozkládají kůži, chlupy, peří i drápy. Příznaky dermatofytózy...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00