Jak na věc


nastavení biosu pro boot z flash pro noteboky ibm

Wake Up Events In Doze & Standby

    Jestliže máte nastaveno správně první bootování z flash disku a i přesto se nedaří spustit například instalační proces s operačním systémem. Vypněte v BIOSu/UEFI volbu Fast Boot a Secure Boot.
    zavést například Windows, Linux nebo jinou aplikaci z tohoto flash disku, počítač musí mít toto zavádění povoleno. V angličtině se pro slovo zavést používá výraz boot, proto se i v češtině často říká "nabootovat".
    Nalezli jsme v bootovacím menu námi připojený flash disk. Najedeme na něj pomocí klávesnice a stiskneme klávesu ENTER. Začne načítání systému z flash disku.
    Sledujte proto pozorně úvodní textovou obrazovku, jež se zobrazí po spuštění počítače. Právě v tomto bodu se totiž objeví typická hláška Press Delete to run Setup nebo jí podobná. Jakmile v tomto okamžiku stisknete odpovídající klávesu, otevře se rozhraní BIOSu, základního nastavení počítače. Konkrétní klávesu pro Vaše zařízení také naleznete v manuálu: Jak vyhledat a stáhnout manuál.
    Může být nutné klávesy stisknout, stisknout a držet, nebo stisknout několikrát. V drtivé většině případů je daná zkratka vypsána na úvodní obrazovce. Tato úvodní obrazovka rychle mizí, ale jde pozastavit klávesou PAUSE.


CPU Internal Cache resp. CPU Level 1 Cache

    Uložit změny můžeme v našem případě například stisknutím klávesy F10 nebo najetím na položku Save Exit Setup. Bios se nás dotáže, zda to myslíme vážně.
    Zmíněné nastavení máte možnost provést pomocí takzvaného BIOSu/UEFI, do kterého se můžete dostat jen v jeden jediný okamžik, a sice těsně po spuštění počítače. Spuštění BIOSu se liší podle toho, jakou základní desku používáte. Obvykle jsou to ale tyto klávesy:
    Pokud máte starší počítač, tak vám nebude fungovat myš, musíte používat klávesnici, pro pohyb šipky, pak klávesu Enter, Esc, občas + nebo – a některé funkční klávesy. U horního okraje najdete menu, na jednotlivé položky můžete přejít pravou nebo levou šipkou.
    V některých BIOSech své rozhodnutí potvrdíte stiskem klávesy Enter, jinde nám dají na výběr volbu "Save changes and Exit? (Y/N)", kde Y a N znamená Yes a No, takže změny potvrdíte klávesou Y. Pokud se po stisku klávesy Y nic neděje, stiskněte místo toho Z, protože máte nepochybně aktivní anglickou klávesnici, která má Y a Z prohozené.


Virus Warning resp. Anti-Virus Protection

    Když se systém z flash disku nedaří do počítače zavést, tak flash disk odpojte a připojte jej k jinému portu USB. (Odpojování a připojování flash disku provádějte nejlépe jen tehdy, když je počítač vypnut.)
    Pokud máte nový počítač již s UEFI, dostanete také na výběr, zda chcete zavádět systém z flash disku v tomto režimu. Flash disk ale musí být pro zavádění v režimu UEFI správně vytvořen: Vytvoření instalačního disku s operačním systémem - RUFUS.
    Pokud vlastníte novější počítač, pravděpodobně již bude vybaven tzv. UEFI. Tyto UEFI jsou již k uživatelům velmi vstřícné a dovolují být ovládány myší. Nicméně i u nich se je třeba proklikat k menu Boot a provést nastavení flash disku na první pozici. Například u základních desek od výrobce ASUS je třeba vstoupit do Advanced Mode.
    Hledáme položku Boot, nebo může být nastavení bootovací sekvence skryto např v nabídce Advanced. V této nabídce najdete položku pro pořadí bootování, v našem případě je to ta druhá Advanced BIOS Features. Na jednotlivé položky přecházíte horní/dolní šipkou. Vybranou položku otevřete stiskem klávesy Enter.


IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15

    U stolních PC v některých případech nemusí fungovat klávesnice připojené přes USB. V tom případě je možno zkusit provést Clear CMOS. Pokud ani pak nefunguje klávesnice připojená přes USB port, je třeba připojit klávesnici s konektorem PS/2 (také může pomoci pouze redukce).
    V některých případech nemusí být hned zřejmé, která položka představuje námi připojený flash disk. Flash disk může být zařazen také pod položku: Hard Disk. Najedeme na položku Hard Disk pomocí kláves a stiskneme ENTER. Tím se nám zobrazí další položky.
    Většina počítačů nabízí volbu pro bootování přímo při startu. Nemusíme tedy vůbec vstupovat do BIOSu/UEFI a provádět přenastavení. Stačí jen několik vteřin po zapnutí zmačknout patřičnou klávesu. Přesně kterou klávesu mačkat, naleznete v manuálu ke svému zařízení: Jak vyhledat a stáhnout manuál. Obvykle jsou to ale tyto klávesy:
    Instalační proces bootujte (načítejte/zavádějte) v odpovídajícím režimu. Tedy UEFI pro GPT a neUEFi boot (CSM) pro MBR: BIOS/UEFI - Změna režimu bootování


Přenastavení BIOSu/UEFI pro zavádění systému z flash disku

    Pokud Váš počítač podporuje zavádění v režimu UEFI a i přesto nelze flash disk načíst, pravděpodobně jej nemáte vytvořen pro režim UEFI. Můžete buť využít návod: Vytvoření instalačního disku s operačním systémem - RUFUS nebo změníte režim bootování na starší neUEFi boot (Legacy mód, CSM): BIOS/UEFI - Změna režimu bootování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00