Jak na věc


nedostatek kyseliny chlorovodíkové způsobuje vznik polypů

Prezentace na téma: "Otravy (intoxikace)."— Transkript prezentace:

    PRVNÍ POMOC PŘI ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu.


Přihlásit se přes sociální síť:

    14 metastázách, typu tumoru, věku a zdravotním a fyzickém stavu pacienta. U pokročilých stádií karcinomu se provádí resekční výkon spíše z paliativních důvodů, kdy se může prodloužit a zlepšit kvalita života. Součástí léčby je chemoterapie (14, 16). U lymfomů se provádí spíše chemoterapie, u gastrointestinálních stomálních tumorů bývá terapie chirurgická (28). 4.2 Vředová choroba Vředová choroba je poměrně rozšířené onemocnění gastrointestinálního traktu (je odhadováno, že asi každý desátý člověk prodělá nějakou formu vředové choroby). Vzniká na podkladě převahy agresivních faktorů (kyselina chlorovodíková, proteinázy- hlavně pepsin, žluč, alkohol, nikotin, kofein, infekce Helicobacter pylori, některé léky aj.) nad slizničními ochrannými faktory (hlenová vrstva, sliny, bikarbonát, zásobení sliznice krví, prostaglandiny aj.). Vředová choroba se může vyskytovat v distální části jícnu, žaludku, duodenu a v proximálních částech tenkého střeva. Projevuje se slizničními lézemi, které jsou na
    19 5.1.1 Resekce žaludku podle Billrotha I (= resekce žaludku I. typu, Péan-Rydygier, anastomóza pahýlu s dvanáctníkem) Resekcí I. typu je myšleno vytvoření anastomózy mezi pahýlem žaludku a duodenem (tj. založení gastroduodenoanastomózy) (16, 41). Obrázek 3: Resekce žaludku I. typu (16) Resekce žaludku podle Billrotha II (= resekce žaludku II. typu, anastomóza pahýlu s jejunem) Tímto typem operace se slepě uzavírá duodenum a pahýl žaludku je našíván na tzv. omega kličku jejuna. Tato resekce je pokládána za méně fyziologickou a bývá spojována s častějšími pooperačními komplikacemi (větší riziko pooperační insuficience pahýlu duodena, možnost dráždění pahýlu žaludku alkalickou sekrecí s rizikem maligního zvratu, častější dumping syndrom). Resekce II. typu se používá tehdy, když nelze provést bez napětí gastroduodenoanastomózu. Variantou resekce II. typu je provedení Y-anastomózy podle Rouxe (viz níže) (16, 20, 41). Obrázek 4: Resekce žaludku II. typu (16). 19


Masarykova univerzita Lékařská fakulta

    9 Dále na žaludku pozorujeme malé a velké zakřivení (kurvaturu, curvatura minor, major), přední a zadní stěnu žaludku. Žaludek je zásobován levou žaludeční, slezinnou a jaterní tepnou. V celém žaludku je přítomna hustá kapilární síť. Lymfa je odváděna do celiakálních lymfatických uzlin. V parasympatické inervaci žaludku se uplatňuje hlavně nervus vagus, který se podílí na motorické i sekreční činnosti žaludku. Sympatická inervace pochází z některých hrudních segmentů. Podle vzhledu postavy (habitu) se tvar žaludku liší od ostře hákovitého, ploše hákovitého, rohovitého po kaskádovitý (13, 14, 22). 3.2 Histologický obraz žaludku Žaludeční stěna je tvořena těmito vrstvami: Sliznice (tunica mucosa) vnitřní vrstva žaludku, která je asi 1-2 mm silná, obsahuje důležité buňky, které produkují různé důležité látky podílející se na trávení (viz níže). Podslizniční vazivo (submukóza) je tvořena řídkým kolagenním vazivem, obsahuje hlavně cévní, lymfatickou a nervovou pleteň. Hladká svalovina (tuni


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00