Jak na věc


nejvyšší správní soud vyhověl městské části brno -

Soud zrušil povolení MŽP pro obchvat Břeclavi, město podá stížnost

    Obchvat je v územním plánu Břeclavi již od roku 1998 a správní orgány jeho stavbu posuzovaly již před vstupem Česka do Evropské unie, tedy před rokem 2004. "Podle názoru krajského úřadu a následně i ministerstva životního prostředí nebylo nutné zpracovávat posouzení vlivů na životní prostředí, neboť správní orgány postupovaly dle tehdy platné legislativy před vstupem do EU," uvedl Holobrádek.
    Neexistenci obchvatu denně pociťují obyvatelé města, kteří se pohybují v okolí průtahu vedoucího tranzitní dopravu směrem od Hodonína na Mikulov, případně do Rakouska. V dopravní špičce a často i mimo ni projíždějí městem kolony. Podle loňského sčítání dopravy projede na průtahu denně 15.700 aut, což je však o 17 procent méně než v roce 2010.
    Krajský soud v Brně zrušil koncem března rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo stavbu břeclavského obchvatu. Nařídil nejprve zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí, což je takzvaná velká EIA. Stavba měla pouze územní rozhodnutí. U soudu tak uspěly spolky Voda z Tetčic a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Břeclav jako účastník sporu podá proti rozsudku kasační stížnost, uvedl mluvčí města Jiří Holobrádek. Obchvat je komplikovaný tím, že prochází chráněným územím Natura 2000.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00