Jak na věc


nejvyšší správní soud vyhověl městské části brno -

Soud zrušil povolení MŽP pro obchvat Břeclavi, město podá stížnost

    Obchvat je v územním plánu Břeclavi již od roku 1998 a správní orgány jeho stavbu posuzovaly již před vstupem Česka do Evropské unie, tedy před rokem 2004. "Podle názoru krajského úřadu a následně i ministerstva životního prostředí nebylo nutné zpracovávat posouzení vlivů na životní prostředí, neboť správní orgány postupovaly dle tehdy platné legislativy před vstupem do EU," uvedl Holobrádek.
    Soudní rozhodnutí tak může odsunout stavbu obchvatu na ještě pozdější termín, než je uvažovaný rok 2022. Krajský odbor životního prostředí totiž nařídil před stavbou udělat kompenzační opatření, která se musí po určité době vyhodnotit. Pouze pokud budou účinná, je možné začít stavět.
    Neexistenci obchvatu denně pociťují obyvatelé města, kteří se pohybují v okolí průtahu vedoucího tranzitní dopravu směrem od Hodonína na Mikulov, případně do Rakouska. V dopravní špičce a často i mimo ni projíždějí městem kolony. Podle loňského sčítání dopravy projede na průtahu denně 15.700 aut, což je však o 17 procent méně než v roce 2010.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00