Jak na věc


obět trestného činů

Pomoc obětem (svědkům) trestných činů

    Charakter a rozsah pomoci poskytované obětem trestné činnosti co do komplexity vcelku zřetelně přesahuje limity tohoto článku a její jednotlivé složky by tak mohly být podrobeny mnohem důkladnějšímu rozboru. Ještě by se však určitě slušelo ve stručnosti zmínit některé formy pomoci poskytované také svědkům podle zákona o zvláštní ochraně svědka. Podle tohoto zákona mají tzv. ohrožené a chráněné osoby, za které se považují např. osoby, jež vypovídaly jako obviněné nebo podaly svědeckou výpověď či vysvětlení, právo na zvláštní ochranu a pomoc (při splnění veškerých zákonných požadavků). Tato pomoc se poskytuje však spíše ve výjimečných případech, kdy jsou tyto osoby v souvislosti s trestním řízením vážně ohroženy, a zahrnuje např. osobní ochranu, přestěhování takto chráněné osoby (vč. příslušníků její domácnosti) nebo zastření její skutečné totožnosti. Tento druh pomoci svědkům trestných činů tudíž velmi vhodně dokresluje celkový charakter pomoci poskytované obětem a svědkům trestných čin
    • státní zástupce, který vykonává dozor nad činností policejního orgánu a podává na pachatele žalobu a před soudem reprezentuje veřejný zájem včetně zájmu poškozeného,
    • Přípravné řízení – probíhá před policejním orgánem a jeho účelem je shromáždění podkladů pro rozhodnutí o tom, zda má být v trestním řízení pokračováno či nikoliv. Přípravné řízení se dále dělí na:
    Poskytování pomoci obětem a svědkům trestných činů je tématem, které je v České republice komplexně řešeno především zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen "zákon o obětech trestných činů") a zákonem č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (dále jen "zákon o zvláštní ochraně svědka").
    při nezaviněné dopravní nehodě, jsem utrpěla vážné zranění a to: Tržná rána v obličeji, naražená žebra, vykloubení a tříštivá zlomenina kyčelního kloubu (totální endoprotéza kyčle). Chtěla bych vědět bodové ohodnocení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00