Jak na věc


obchodní věstník online

Zákazníci společně s produkty, které máte v košíku, také nakupují:

    Obchodní věstník obsahuje nejdůležitější informace o podnikatelských subjektech a jejich vztazích (zejména údaje z obchodního rejstříku, konkurzy, likvidace, oznámení o snížení základního jmění, oznámení o konání valných hromad, účetní závěrky apod.).
    Podle nařízení vlády o Obchodním věstníku za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu, tedy Economia, a.s.
    Obchodní věstník připravuje Economia, a.s. Záznamy v Obchodním věstníku za posledních 6 měsíců jsou k dispozici zdarma. Starší údaje jsou součástí archivu OV od roku 1992, k němuž je možné získat placený přístup. Bezplatně tyto informace najdete na http://ov.gov.cz.
    Vážení čtenáři, koncem loňského roku přestali zadavatelé zveřejňovat v Obchodním věstníku výběrová řízení. Tyto informace hledejte na adrese https://vestnikverejnychzakazek.cz.
    Pokud na zaslaný e-mail neobdržíte od nás automatickou odpověď, znamená to, že nám nebyl doručen! Z časových důvodů neposíláme potvrzenky přijetí objednávky.


Vítáme Vás v Obchodním věstníku, který má povahu úředního listu

    Podání v elektronické nebo tištěné formě (se všemi náležitostmi - podepsaná naskenovaná objednávka, text ke zveřejnění ve formátu Word nebo textové PDF, v případě zastupování plná moc, klient není dlužníkem) budou zveřejněna druhý pracovní den po přijetí (tedy v režimu D + 2) v 00,00 hod. To znamená, že inzerát, který redakce obdrží např. v pátek, bude zveřejněn v úterý.
    Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).
    Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.
    Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.


"Monitor CZ je Vaše společnost pro distribuci všech domácích a zahraničních tiskovin"

    Od roku 2014 používá Obchodní věstník identifikační číslo osoby označované zkratkou IČO (v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 24 písm. c).
    Hospodářské noviny přinášejí od pondělí do pátku všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Obsahují rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00