Jak na věc


obec slatina u jevíčka

Informace pro majitelé psů v Obci Hrádek

    Poloha u místní komunikace k Ořechovu, velikost cca 900 m2-1000 m2. Foto a návrhy dělení Zde. Zasíťování bude sdruženou investicí obce a majitelů (i budoucích)stavebních pozemků.
    Již 34 let stojí v obci kulturní dům. Kolaudace se uskutečnila v roce 1984. Rekonstrukcí v roce 2014-15 získala budova nové sociální zařízení a klubovnu s kompletním příslušenstvím.
    Metodický pokyn sekce lesního hospodářství k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich ne/dostupnost pro některé vlastníky lesa naleznete zde.
     V neděli 28. října 2018 byla zasazena lípa k připomenutí významného dne. Tomuto aktu předcházela výzdoba a nasvícení pomníku padlých v 1. světové válce. Foto.
    Projektem jsme instalovali na školním hřišti přístřešek, venkovní stůl na stolní tenis, hrazdu a dopadovou plochu, lavičky a kolostav. Využití nalezne i během výuky ZŠ Urbanov.
    Poplatek za sběr komunálního odpadu za rok 2020 lze uhradit v úředních hodinách obecního úřadu (vždy v pondělí od 19.00 do 20.00 hodin) nebo na bankovní účet obce číslo 9522681/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Výše poplatku se nemění, činí 400 Kč na osobu či za rekreační objekt.


V době od 20.–24.01.2020 bude uzavřena pokladna obce!

    Městský úřad Telč vydal dne 16.8.2018 výzvu k omezení odběrů vod v celém správním území obce s rozšířenou působností. Tedy výzva/upozornění platí i pro naší obec Urbanov. Více a podrobněji zde či na vývěsce OÚ.
    Oprava vodovodního řádu 2019 v obci Urbanov byla spolufinancována z programu "Obnova venkova Vysočiny 2019". Výše dotace činila 58% z celkové ceny opravy.
    Máme novou elektrocentrálu HONDA ECT 7000 PG. Centrála je záložním zdroje elektrické energie pro případ výpadku proudu, např. pro čerpání pitné vody z vrtu, ev. zdroj energie pro shromaždiště občanů v případě krizové situace.Jde o technické vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podpořené Krajem Vysočina. Foto zde.
    Další parcely ke stavbě RD podle územního plánu jsou podél cesty k Žatci "za srubem", na loukách "pod srubem" . Tyto nejsou v majetku obce. Parcela "za Pavlovými" byla v 10/2017 prodána. Bližší informace u starosty. Telefon: +420 602 743 251.


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Hrádek 144 za rok 2018/2019

    Problematikou kalamity se zabývají nejen majitelé, ale také Kraj Vysočina. Zásadní kroky k omezení škod může prosadit jen stát a příslušná ministerstva. Takto vyznělo setkání starostů obcí Urbanov, Nevcehle, Pavlova za doprovodu p. Hemzy a senátora Vystrčila s radním Kraje Vysočina, p. Hyským. Kraj se situací dlouhodobě zabývá a jedná s orgány státní správy. V září 2018 s ministrem Tomanem. Zpráva zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00