Jak na věc


obora radějov přístupnost

Zajímavosti v Oboře Hvězda >>

    Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Obora Hvězda, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů.  Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémům a životnímu prostředí. V rámci certifikace FSC® byly též vymezeny tzv. referenční plochy, které jsou vyjmuty z intenzivního lesnického využívání. Je proto možné se zde setkat např. s odumřelými stromy, které se ponechávají k přirozenému rozpadu. Více o FSC >>
    Rozloha: 85,6 haKatastrální území: LibocNejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, buk lesní a habr obecnýPřevládající stanoviště: živná stanoviště nižších polohVěk porostů: nejvíce je zastoupena 8. věková třída, tedy věk nad 140 letLesní porosty: 76,2 haNelesní plochy (louky, vodní plochy, cesty): 9,4 haVlastník lesa: hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPÚdržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy


Vstup do obory a turistické trasy

    Obora Hvězda je nepochybně územím v Praze, které k sobě od nepaměti přitahuje mimořádnou pozornost. Na počátku snad byla pohanským obětištěm, později nevelkou tvrzí nad Litovickým potokem. Vlastní oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I., který území odkoupil od Břevnovského kláštera. V 16. století se stala, nejspíše pro svou romantickou polohu, místem pro stavbu letohrádku. Od svého vzniku obora sloužila zejména jako královská honitba (zvěř byla dovážena z jiných větších obor), byla však také využívána při slavnostních příležitostech, jako byly korunovace nebo diplomatické návštěvy. Její dramatický vývoj v sobě zahrnoval nejen období slávy a lesku, ale také krušná období válek. Do historie obory významně zasáhla třicetiletá válka s bitvou na Bílé hoře, vpád Švédů v 17. století a v 18. století vpád francouzských a pruských vojsk, která v oboře vykácela většinu stromů.
    V současné době se v lese hospodaří jednotlivým výběrem s cílem podpořit přirozenou obnovu původních dřevin, tedy zejména dubu a buku. Dále je prováděna výchova – prostřihávky a prořezávky v mladých porostech do sedmi metrů výšky. 


Další výlety do přírody po Brně a okolí

    Zatímco daňky, jeleny i muflony může návštěvník vidět volně se pohybovat oborou, není tomu tak u divokých prasat, která by mohla člověku ublížit. Součástí obory je proto v její jihozápadní části i malá obůrka o rozloze asi 200 x 150 m, v níž divočáci žijí. Prasata je možné krmit jablky, mrkví či suchým chlebem, což určitě ocení dětští výletnici. Součástí obůrky s prasaty je i malý rybník, kde se usadili kachny, ale také ryby a obojživelníci. Vodní plochy, zejména jezírka, je možné najít i na dalších místech v areálu. V celé oboře jsou také vybudovány odpočinkové altány i obyčejné lavičky, sloužící k odpočinku a relaxaci návštěvníků. Po celé západní délce obory vyryl potok Vrbovec takzvané Údolí oddechu, jak je nazývána jedna z nejstarších zahrádkářských kolonií v Brně.
    Obora Žleby je jednou z lokalit, kde je chována vzácná bílá jelení zvěř. Objekt ve správě státního podniku Lesy České republiky má rozlohu 121 ha a leží jižně od obce Žleby v lesním komplexu navazujícím na zámecký park. Jen pět minut chůze ze zámku je dobře přístupná ukázková obůrka, kde jeleny nejen uvidíte, ale dozvíte se i vše o minulosti, současnosti a dalších plánech k zajištění prosperity této krásné zvěře.


Vítejte v ukázkové obůrce Žleby

    Kus přírody s volně žijící divokou zvěří uprostřed Brna! To je obora Holedná, nacházející se mezi městskými částmi Kohoutovice, Bystrc, Jundrov a Komín. Ohraničený prostor o rozloze 327 ha (asi 2,2 x 1,5 km) představuje účelové myslivecké zařízení, které slouží k obornímu chovu zejména mufloní a daňčí zvěře, jež se v oboře spolu s návštěvníky volně pohybuje. Nejenom brněnské děti tak mají skvělou možnost vidět na vlastní oči chov divoké zvěře. Při tichém a klidném pohybu listnatým, převážně dubovým lesem místy s borovicemi může návštěvník spatřit daňky, daněly, jeleny, laně, muflony i muflonky. K vidění je zde i ptačí populace, a to zejména datel, strakapoud a žluva. Oborou vedou asfaltové cesty, které jsou vhodné i k rodinné procházce s kočárkem či k výletu na kole. Oblastí také prochází mírně náročná naučná stezka s informacemi o chované zvěři, jejíž projití zabere asi hodinu a půl.
    V oboře jsou v tuto chvíli vystavěny 3 posedy a 5 kazatelen v blízkosti kališť, které slouží nejen lovcům, ale také fotografům, kteří k nám jezdí fotit přírodu i zvěř pro publikace, kalendáře, dokumentární pořady a nebo jen pro své potěšení.
    Obora Počátka byla založena roku 2003, za účelem chovu jelení, dančí a mufloní zvěře. Její vznik navazoval na již vybudovanou menší oboru Velké Losiny. Současná výměra obory 115 ha se rozkládá v nadmořské výšce 600 až 720 m nad mořem, na území Hanušovické pahorkatiny. Výchozím bodem obory je stejnojmenná lovecká chata, umístěná v jižní části obory. Vlastní terén je členitý s lesními porosty obklopenými loukami. Oborou protékají tři potoky a vytváří množství kališť pro zvěř.


Volný chov zvěře uprostřed města

    Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf vpravo.  Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích >>). Rozložení jednotlivých stanovišť v Oboře Hvězda zobrazuje třetí graf. 
    Celá obora Holedná je oplocena, aby z ní chovaná zvířata neutekla. Vstup do ní je tak možný jen na několika místech. Z Kohoutovic se nejlépe vchází u zastávky městské hromadné dopravy Kohoutovice, hájenka. Zájemci, kteří chtějí vstoupit do areálu hned u obůrky s divočáky, mohou využít zastávky Stará dálnice. Zde se dá i zdarma zaparkovat autem, je tu vytvořeno asi dvacet parkovacích míst přímo u vstupu. Z Bystrce se do obory vchází skrze ulici Pod Horkou a Údolí oddechu, k nimž je nejblíže zastávka Kamenolom. Z Jundrova vede vstup z ulice Nálepkova, stejně se jmenuje i zastávka hromadné dopravy, přičemž tato trasa začíná prudkým stoupáním, a není proto příliš vyhledávaná. Oborou prochází tři turistické trasy různých náročností vedené modrou, zelenou a žlutou turistickou značkou. Krajina v oboře je členitá. Nechybějí prudké svahy ani rovinatá údolíčka. Nejvyšším vrcholem je Holedná s výškou 391 m n. m. v severní části oblasti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00