Jak na věc


odhadce škod zvěří

Ing. Václav Zumrznalecké posudky v oboru ekonomika a lesní hospodářství

    - Na semináři „PUPFL a škody působené zvěří“ jste uvedl, že pokud se problém s černou zvěří nezačne okamžitě a razantně řešit, bude to znamenat likvidaci lidové myslivosti. Jak jste to myslel? Černá zvěř podle poznatků mnoha mysliveckých kolegů, s nimiž mám možnost hovořit, mění zásadním způsobem své zvyky. Již nemůžeme vycházet z dob chrutí uvedených v učebnicích, protože reprodukce probíhá po celý rok. Divočáci stejně jako v Rakousku i u nás osídlují území ve vyšších nadmořských výškách, kde jsme se s nimi dosud nesetkávali. Začínají se objevovat i v otevřené krajině. Eviduji nárůst dotazů a žádosti vlastníků honebních pozemků, resp. osob, které na nich hospodaří, na možné postupy proti vznikajícím škodám působeným černou zvěří. V posledních třech až čtyřech letech se zvyšuje počet hlášených případů poškození luk buchtováním. Podle odhadů zemědělců škody působené černou zvěří neustále narůstají. Pokud zemědělské subjekty začnou požadovat náhrady za zvyšující se škody na uživatelích h


Příručka první pomoci pro myslivce

    - Škody působené zvěří na zemědělských plodinách a v lesích jsou dlouhodobě diskutovaným tématem. Obrovským problémem se stává především přemnožená černá zvěř, v některých lokalitách jelen sika. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny současného stavu? Nejprve bych se vyjádřil k problematice spárkaté zvěře obecně. Problém spočívá podle mých poznatků v tom, že se nedostatečně loví holá zvěř. S vidinou navýšit stavy se dlouhodobě „zašetřuje“, ale o to intenzivněji se loví zvěř trofejová. Výsledkem je současný stav, kdy je poměr pohlaví např. u jelení zvěře naprosto nevyhovující – podle odhadů činí přibližně 1:6 až 1:7 ve prospěch laní. Když už je nutnost holou jelení zvěř zredukovat, plán lovu se dohání po říji, tedy na poslední chvíli, kdy se ho ne vždy podaří splnit. Přitom nemusím připomínat, že lov holé zvěře je nutnou podmínkou pro plnění povinnosti uživatele honitby podle § 3 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále „zákon o myslivosti“), zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozm
    Dne 15. března 2013 se v Praze konal seminář na téma „Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a škody působené zvěří“. Jedním z přednášejících byl Petr Dvořák z odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství ČR, který v návaznosti na řešení problematiky škod působených zvěří informoval kromě jiného o přípravě návrhu novely zákona o myslivosti, vyhlášky o dobách lovu zvěře a novelizaci zákona o zbraních a střelivu. Využili jsme příležitosti a požádali o rozhovor.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00