Jak na věc


odhadce škod zvěří

Ing. Václav Zumrznalecké posudky v oboru ekonomika a lesní hospodářství

    - Myslivci poukazují na to, že nemohou za současnou zemědělskou politiku, která způsobuje velkoplošné pěstování plodin, v nichž černá zvěř nalézá ideální podmínky pro život a reprodukci. Také upozorňují, že k poškozování lesních porostů dochází následkem zneklidňování zvěře.Námitky k velkoplošnému pěstování zemědělských plodin se týkají především řepky a kukuřice, jejichž pěstování coby obnovitelných zdrojů je bohužel podporováno z prostředků EU, aniž by byly vzaty v úvahu vedlejší dopady, mimo jiné zvyšování početnosti černé zvěře. Domnívám se, že tento problém je třeba řešit na úrovni EU. K tomu dojde teprve tehdy, až EU začne problém přemnožené černé zvěře vnímat jako závažný. Otázka poškozování lesních porostů je podle mého názoru složitější, než aby ji bylo možné vnímat jen jako následek zneklidňování zvěře. Podle zkušeností několika mysliveckých kolegů jde i o důsledek nevhodného přikrmování zvěře a překračování normovaného stavu zvěře. K tomu je třeba podotknout, že pokud by uži


Příručka první pomoci pro myslivce

    - Škody působené zvěří na zemědělských plodinách a v lesích jsou dlouhodobě diskutovaným tématem. Obrovským problémem se stává především přemnožená černá zvěř, v některých lokalitách jelen sika. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny současného stavu? Nejprve bych se vyjádřil k problematice spárkaté zvěře obecně. Problém spočívá podle mých poznatků v tom, že se nedostatečně loví holá zvěř. S vidinou navýšit stavy se dlouhodobě „zašetřuje“, ale o to intenzivněji se loví zvěř trofejová. Výsledkem je současný stav, kdy je poměr pohlaví např. u jelení zvěře naprosto nevyhovující – podle odhadů činí přibližně 1:6 až 1:7 ve prospěch laní. Když už je nutnost holou jelení zvěř zredukovat, plán lovu se dohání po říji, tedy na poslední chvíli, kdy se ho ne vždy podaří splnit. Přitom nemusím připomínat, že lov holé zvěře je nutnou podmínkou pro plnění povinnosti uživatele honitby podle § 3 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále „zákon o myslivosti“), zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozm


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00