Jak na věc


onemocnění krční meziobratlové ploténky

DOPORUČENÍ při akutní bolesti zad:

    Zúžení (stenosa) páteřního kanálu může být buď vrozené, tj. geneticky podmíněné, nebo je způsobeno obratlovými nárůstky v okolí vyklenuté meziobratlové ploténky, které mohou utlačovat nervové a cévní struktury a okolní měkké tkáně, ve kterých se nacházejí jemná nervová zakončení a je vyvolána bolestivá reakce
    Problematikou onemocnění páteře se zabývá nejenom neurologie, ale i další obory- ortopedie, traumatologie, rehabilitace, neurochirurgie, revmatologie, osteologie, onkologie, infekční lékařství, manuální medicína, všeobecné lékařství a v neposlední řadě i psychologie či dokonce psychiatrie. Všechny svými metodami léčby směřují ke stejnému cíli, tj. zejména odstranit bolest a zlepšit hybnost páteře.
    Jde o nejčastější choroby po nemocech z nachlazení, jsou vedoucí příčinou omezení aktivity u lidí do 45 let věku ( 10–15% prostonaných dní ). Ataku klinicky významných bolestí v zádech zažije během života 60–90% populace.
    V našich zemích má neurologie mezi ostatními obory, které věnují pozornost vertebrogenním onemocněním, výsadní postavení. Pacienti s bolestmi zad tvoří velmi významnou klientelu neurologické ambulance. Jde o pacienty jak s akutně vzniklou bolestí, tak i o chronické bolestivé stavy i stavy po operacích páteře.


Onemocnění meziobratlových plotének a páteře

    LÉČBA onemocnění páteře resp. bolesti páteře je komplexní. Zahrnuje jasně danou pohybovou rehabilitační aktivitu, úpravu všedních pohybových stereotypů a neodmyslitelně i medikamentosní léčbu bolesti. Aplikace léků je v současné době již velmi variabilní, od klasické tablety proti bolesti s různými mechanismy účinku až po podání látek přímo do páteřního kanálu. Dle příčiny bolesti je zvažováno i operativní řešení, indikace k operaci je v kompetenci neurochirurga.
    Bolest rozdělujeme podle diagnostické triády na bolest prostou ( kolísavé intenzity, většinou závislou na fyzické aktivitě, tupou), nervově kořenovou ( bolest je intenzivnější, již méně závislá na fyzické aktivitě, velmi ostrého charakteru, s jasným šířením po končetině) a bolest u závažných onemocnění páteře (infekce, nádory, strukturální deformity-zlomeniny či rozsáhlá neurologická onemocnění).
    Onemocnění meziobratlových plotének (diskopatie): degenerace plotének nastává postupně vlivem jednostranného a nadměrného přetížení. Jde o složitý proces biochemických a mechanických změn v ploténce, jehož výsledkem je úbytek vody, snížení pružnosti a odolnosti vůči natržení zevního obalu, v důsledku čehož může dojít k výhřezu, nejčastěji směrem do páteřního kanálu. Ploténka ztrácí schopnost odolávat vůči nárazům.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00