Jak na věc


online film lidice

On-line příprava na přijímací zkoušky středních škol

    Uvedené dva kurzy jsou primárně koncipovány k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. I tyto kurzy rovněž dobře poslouží pro zlepšení studijního prospěchu, zopakování studijní látky, zopakování si základů nebo k rozšíření Vašeho obzoru o další znalosti.
    Uvedené kurzy jsou primárně koncipovány k přípravě na přijímací zkoušky na prestižní vysoké školy, rovněž ale dobře poslouží jako doplněk k přípravě na přijímací zkoušky na obory s obdobnými požadavky, jako doplněk na maturitní zkoušku, ke zlepšení studijního prospěchu, zopakování studijní látky nebo k rozšíření Vašeho obzoru o další znalosti.


On-line příprava na přijímací zkoušky vysokých škol

    Hradecké gymnázium je škola se špatnou pověstí, která má před sebou poslední podmínečný rok své existence. Buď se "něco" stane, nebo bude zrušena. Ví to ředitel Matula, jenž ale utopil pohled na realitu ve sklence chlastu, ví to zástupkyně Eva, která by se ráda dostala k moci a dokázala, že škola by pod jejím vedením určitě prosperovala, ví to i češtinářka Eliška, jedna z posledních, které osud hradeckého gymnázia a jeho studentů není lhostejný. Na školu přichází mladý pedagog Adam, který ještě neztratil všechny iluze. Z vlastní zkušenosti ví, že i z outsiderů se mohou stát hvězdy. Ačkoli se to zdá zpočátku nepravděpodobné, on je strůjcem a hybatelem úspěchu, díky kterému se škole podaří vyhnout hned prvnímu průšvihu v novém školním roce. Učitelský sbor plný pestrých charakterů, romantika, svébytný humor i drsnost školního prostředí, studentské trable i nikdy nekončící problematika vztahů rodičů, dětí a učitelů – kdo by tento osobitý, často vtipný, ale někdy i krutý svět neznal? Seriál
    Absolvováním kurzu můžete zvýšit svoji šanci uspět na přijímacích zkouškách například těchto vysokých škol: většina oborů Masarykovy univerzity, lékařské fakulty, Vysoká škola ekonomická v Praze, psychologické obory, 15 vysokých škol, které mají jako součást přijímacích zkoušek SCIO OSP (dalších 19 k nim přihlíží), atd.
    Zvláště pro studenty základních škol jsme připravili diktátový kurz. Díky němu můžete vylepšit své známky z diktátů z českého jazyka a zopakovat si řadu gramatických jevů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00