Jak na věc


osada bílé skály

Od marketu Billa v Česká Třebová do Osady Křivolík

    Spousta osadníků si své chaty hýčká celoročně, ale zahájení chatařské sezóny povětšinou rozjedou Velikonoce. Na koledu se ovšem u nás chodí už v neděli a to ze zcela praktických důvodů. V pondělí musí totiž osadníci vyrážet zpět domů.
    V květnu se koná na osadách trampská liga. Osady se v pořádání turnaje střídají. Na tomto turnaji své síly poměřuje několik osad. Hraje se o putovní pohár. V dopoledních hodinách se hraje nohejbal, odpoledne pak volejbal.
    Pokud přijedete autem je nejlepší nechat auto na parkovišti u restaurace na Horách a poté se napojit na zelenou turistickou značku a pokračovat stejně jako pěšky od vlakového nádraží. Další možností je nechat auto u autobusové zastávky nad Kozlovem "Pod Kozlovským vrchem" a zbytek dojít po modré turistické značce směrem na Českou Třebovou.
    Během léta se na osadách odehrávají nohejbalové turnaje. Na Dashwoodu bývá koncem července a je celovíkendová. Již v pátek přijíždějí nohejbalisté často i se svými rodinami. V sobotu odehrají turnaj a své výsledky pak slaví do neděle. Těchto osadních turnajů se účastní i extraligoví hráči a turnaj má své renomé http://www.nohecmagazin.cz/index.php/regiony/1561-letni-turnaje-v-plnem-proudu .


Od vlakového nádraží Česká Třebová do Osady Křivolík přes Hory

    Osada Dashwood byla založena roku 1927. Leží nedaleko Prahy v údolí Hadí řeky Kocáby. Nad osadou se ční skála a na ní bílý nápis DASHWOOD. Momentálně osada čítá na … chat. O dění na osadě rozhoduje sedmičlenný osadní výbor, který je demokraticky volen. V čele výboru stojí šerif a předseda.
    Osadu naleznet v blízkosti města Česká Třebová směrem k vesničce zvané Kozlov. Od vlakového nádraží je nejlepší jít po zelené turistické značce až k rozcestníku Uhrovy doly a poté se vydat po modré turistické značce směrem Kozlovský kopec. 
    Jelikož na osadě holdujeme sportu, bývá v září osadní nohejbalový turnaj. Zde si zkušenější hráči z řad osadníků k sobě do dvojice losují amatéra a společně se pak pokoušejí neprohrát. Ti, kdo prohrají, musí potupně projít špalírem až na osadní dvojkadibudku. Tento počin je zdokumentován pro příští generace.
    V období před dušičkami (podzimní prázdniny), jsme začali pozvolna zavádět Halloween. Děti s nadšení vydlabávají dýně a vyrábějí z nich světélka. Podle nich pak za tmy chodí. Letos se uskuteční i koleda ve strašidelných maskách.


Další zajímavá místa v okolí Osady Křivolík

    Další akcí, která je nedílnou součástí našeho programu, jsou dětské dny. Ty mají své místo v kalendáři koncem srpna. Je to vlastně i rozlučka s létem. Tradičně je zahajuje již v pátek honba za pokladem, ve večerních hodinách pak rodiče nadšeně straší své děti při večerní bojovce. Sobotní dopoledne je zasvěceno sportování na hřišti a odpoledne se děti a často i dospělí převléknou do masek. Nadšenému obecenstvu je představuje jakýsi principál. Tuším, že vždy jím byl někdo z rodu Havelků. Večer se sedí u ohně, hraje na kytary a děti si opékají buřtíky. V neděli dopoledne se sejdou na hřišti děti a společnými silami se snaží uvařit polévku, jakožto nedělní oběd. Ti, kdo znají dění na osadách vědí, že s létem se povětšinou do noci loučili i rodiče a ti pak velice ocení, když si nedělní oběd uvaří děti samy a na rodiče případně i něco zbyde.
    Takřka každoročně někdo z osadníků slaví nějaké zajímavé jubileum. Při této příležitosti pořádáme v osadní boudě oslavy. Někdy oslava bývá i tematická, např. Kovbojské trojnarozeniny, či Postřižiny. Osadníci spolu také rádi slaví svatby či narození svých potomků. Osadní svatby mají dlouhou tradici. Fotky z těchto akcí naleznete na našich stránkách.
    V součtu těchto akcí nemohu nezmínit i Mikulášskou. Ta se odehrává v osadní boudě a někdy ji předchází divadlo. Jinak je připraven program pro děti od dopoledne. Nejprve různé vyrábění, pak psaní Ježíškovi a zdobení stromečku. Večer přijde Čert, Mikuláš a Anděl a dětem rozdají dobroty, v balíčcích ale nechybí uhlí, potomci trampů prostě uhlí ocení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00