Jak na věc


přání k odchodu na mateřskou dovolenou texty

Czech Guide. Vysvětlení vašich práv při odchodu na mateřskou dovolenou

    29 Vysvětlení vašich práv na mateřské dovolené Budu mít volno v případě, že kojím? Jestliže své dítě kojíte, máte nárok na: volno určené pro krmení dítěte na pracovišti; nebo zkrácenou pracovní dobu bez snížení platu abyste mohla své dítě krmit mimo pracoviště. O tom, jaká možnost je nejvhodnější, rozhodne váš zaměstnavatel. Definice kojení podle zákona zahrnuje přímé kojení dítěte nebo odstřikování mléka a jeho uchovávání pro pozdější krmení dítěte. Váš zaměstnavatel nemusí poskytnout prostory pro kojení na pracovišti jestliže by to stálo více než běžné náklady. Pokud kojíte na pracovišti, máte právo na jednu hodinu volna v práci denně, jako na přestávku na kojení. Tato hodina vám bude proplacena. Tuto přestávku můžete využít mnoha různými způsoby: jedna 60 minutová přestávka; dvě 30 minutové přestávky; tři 20 minutové přestávky; nebo dle dohody mezi vámi a zaměstnavatelem
    38 37 Vysvětlení vašich práv na mateřské dovolené Příloha A Spory a odvolání Spor ohledně práv nebo povinností na základě Zákona na ochranu mateřství můžete vyvolat vy, coby zaměstnanec, nebo váš zaměstnavatel, více informací na Tel: Nicméně, existují výjimky (kdy spor nelze zahájit): Spory týkající se propuštění musí být řešeny podle zákonů o nespravedlivém propuštění z let (viz výše). Spory, které se týkají bezpečnosti a rizika na pracovišti musí být předloženy úřadu pro zdraví a bezpečnost. Spory, které se týkají zaměstnanců obranných sil se řeší podle Zákona o obranných silách. Slyšení sporů Existují určité směrnice týkající se postupů pro řešení sporů u zmocněnce pro práva zaměstnanců a slyšení u tribunálu pro záležitosti zaměstnanců. Směrnice rovněž stanoví požadavky pro: oznámení sporu a odvolání, oznámení o rozhodnutí a určení, úpravu slyšení, postup při slyšení, a náhradu nákladů a výdajů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00