Jak na věc


příjmení v čr dle abecedy

Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

    Lhůty pro vyřízení Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.   Další činnostiPo nabytí právní moci rozhodnutí o změně příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00