Jak na věc


příklad na časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu nájemce. Např. v prosinci platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Tento účet mi svým způsobem nahrazuje náklad. Z nějakého důvodu nemohu na náklady účtovat, a tak účtuji právě na tento účet. Na náklady se účtuje na MD, tak to i na tento účet proúčtuji na stranu MD (tu první velkou částku). Zůstatek mi tedy vzniká na MD. Pozor, není to účet nákladový, ale jde o účet rozvahový aktivní! V názvu účtu máte "náklad". Tak si řekněte kam se účtují náklady - na MD. Zůstatek je tedy na MD, proto aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Časové rozlišení obvykle není věc, kterou ze sebe vysypete rovnou z rukávu a hned budete účtovat. Chce to dost přemýšlet, vzít do ruky tužku a papír a vše si předem připravit. Hlavně si musíte předem rozvrhnout náklady či výnosy do konkrétních let.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Použité účty pro časové rozlišení

    381 - Náklady příštích období382 - Komplexní náklady příštích období383 - Výdaje příštích období384 - Výnosy příštích období385 - Příjmy příštích období
    Výdaje a příjmy jsou čistě pohyby peněz na bankovním účtu a v pokladně. Někdy, když zrovna máte výdaj, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout náklad. Někdy, když zrovna máte příjem, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout výnos.
    Asi budete souhlasit s tím, že s příjmy souvisí výnosy a s výdaji souvisí náklady. Nebo-li, když za něco platím, tak se mi to dříve či později obvykle promítne někdy v nákladech. Když z něčeho mám peníze, mám příjem, tak se mi to dříve či později obvykle promítne ve výnosech. Jen ten okamžik účtování výdeje a nákladu může být jiný. A to samé platí i pro příjmy a výnosy. Nicméně pozor, jsou věci, z kterých mám příjmy, nebo u kterých mám výdaje a nikdy se mi tyto položky nepromítnou ani v nákladech, ani ve výnosech. Ale tím se teď zabývat nebudeme...


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    381 - Náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)382 - Komplexní náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)383 - Výdaje příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výdaje účtují na 211 D)384 - Výnosy příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výnosy účtují na D)385 - Příjmy příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se příjmy účtují na 211 MD)
    Nejjednodušší jsou případy, kdy je to přesně rozdělené do dvou let. Letos platím na něco, co spotřebuji další rok. Výdaj: teď, náklad: příště. Tento případ jsem ve svém schématu znázornila zeleně, jako že minimálně takto to být "musí". Bohužel náklad a podobně pak i výnos je "mrška" a nemusí být čistě pouze v jiném roce než platba. Může (ale nemusí) Vám vlézt i do roku platby. To jsem naznačila růžově, jako že tato položka tam být "nemusí". Já jsem rovnou ve schématu řešila ten obtížnější případ, kdy náklad či výnos mi ovlivňoval i letošek (tj. běžné období "teď").
    Jako typický příklad pro všechny případy 381, 383, 384, 385 jsou nájmy. Najdou se i jiné typické účetní případy, které se zde mohou účtovat, ale nájem lze napasovat na všechny.


Co potřebuji znát u časového rozlišení

    Například když koupím materiál za hotové, tak v ten okamžik mi vznikl výdaj (pohyb peněz), ale náklad ještě nikoli. Účetnictví se totiž k tomu chová tak, že jsme ještě nic neprodělali. Jen jsme si peníze (jeden majetek) vyměnili za materiál (jiný majetek). Ani jsme nezchudli, ani nezbohatli. Teprve, až materiál spotřebujeme - dáme do výroby - tak nám vznikne náklad. Měli jsme materiál, už ho nemáme. Jsme na tom hůř. Zchudli jsme o materiál. "Vrazili" jsme ho do podnikání, spotřebovali jsme ho. Tu spotřebu nám vyjadřuje náklad. Výdaj (pohyb peněz) v okamžiku spotřeby žádný nebyl.
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem výnosy, které tady nemám, protože ještě účtovat výnos nemohu. Výnosy se účtují na D. Na tento účet tu největší částku zaúčtujeme prvně na D. Takže zůstatek je na D, tudíž pasivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Všimněte si, že jakmile časové rozlišení skončí (po ukončení všech let, kterého se to týká), tak zůstatek tohoto účtu je 0 Kč. Prakticky to obvykle funguje tak, že na účet časového rozlišení hodíte obrovskou sumu a tu si pak v průběhu let rozebíráte, jak potřebujete. Vnímejte tento účet jako takový mezičlánek, na který si částku dáme a pak si ji v průběhu let rozebíráme.
    Obdobně postupujeme i u dalších případů. Nakonec zjistíte, jakmile pochopíte princip, že je to na jedno brdo. Učit se to nazpaměť nemá smysl, je třeba to vždy vymyslet.


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Navíc aby to nebylo jednoduché, tak ačkoli zde budeme mluvit o příjmech a výdajích, tak někdy může být tento příjem nahrazen předpisem pohledávky (např. FAV) a výdaj nahrazen předpisem závazku (např. FAP). Pozor, opožděná úhrada faktury vystavené či přijaté již není případ časového rozlišení.
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě neplatím. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "výdaje". Výdaje na pokladně by se účtovali na D, takže i na tento účet účtujete prvně na D. Zůstatek je na D, tudíž pasivum. Pozor, pokladna samotná je aktivum, 383 je pasivum. Jde o to, na jakou stranu byste účtovali výdaj, a to by bylo na D. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).
    Ivana Francová, SOU Liběchov. 1.Majetek a závazky jsou zaznamenávány v oddělených evidencích 2.Rozhodující pro zaznamenání transakce není její uskutečnění.


Prezentace na téma: "Časové rozlišení nákladů a výnosů"— Transkript prezentace:

    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu pronajímatele.Např. v lednu dalšího roku dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    A aby to nebylo ještě jednoduché, tak těch příštích období může být více. Např. platím letos předplatné na dalších 10 let dopředu. Částku nahrneme na účet časového rozlišení a pak si ho "rozebíráme" třeba dalších 10 let...
    Celkově mají Češi půjčeno kolem 800 miliard korun, z toho přes 650 miliard u bank. S rostoucím počtem půjček však narůstá také množství lidí, kteří mají.
    Tento web se zabývá hlavně účetnictvím a ekonomikou. Najtede zde mé materiály ke studiu či články na dané téma. Jde o můj blog, nikoli o daňové, účetní či právní poradenství.
    A naopak, když Vám vzniká výnos, můžete (ale nemusíte) mít příjem peněz. Když Vám vzniká náklad, můžete (ale nemusíte) mít výdej peněz. Náklady a výnosy jsou na pohybech peněz nezávislé!


Přihlásit se přes sociální síť:

    Podobně je to s výnosy. Prodáte služby na fakturu. Hned v okamžiku vystavení faktury - prodeje - budete účtovat výnos. Teď jste totiž prodali, už teď jste vydělali. Peníze ještě nemáte, ale to je účetnictví "jedno". Vy jste získali pohledávku, což je také majetek. Majetek jako majetek, peníze nebo pohledávka. Účto v tom rozdíl nedělá. Tím, že jste získali pohledávku (aktivum), tak jste zbohatli - vydělali jste. Roste Vám zisk, tedy výnos. Peníze dostanete zaplaceny později. V okamžiku úhrady budete mít příjem, nikoli už výnos. Ve výnosech to přeci už dávno proúčtováno máte. V okamžiku úhrady se Vám jen změní pohledávka na peníze.
    Povaha účtu se odvíjí od toho, kde vznikne zůstatek. Tady u 381 vznikl na MD. MD je silnější. Velká suma 300 Kč byla nahrnuta na MD. Takže půjde o účet rozvahový aktivní. Prakticky jde o pohledávku (podobně jako u záloh). Vy jste dopředu zaplatili 300 Kč za něco, co dostanete dodáno až v dalším roce. Do té doby, než Vám to dodají (než proběhne nájem), tak máte svým způsobem pohledávku za dodavatelem, aby Vám služby dodal.
    384 - výnosy příštích období je účet pasivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na D, takže zůstatek je na D. Jde vlastně o závazky, protože my jsme dostali zaplaceno dopředu, ještě před tím, než jsme odvedli, vykonali služby. Do té doby, než služby (nájem) plně poskytneme, tak vlastně dlužíme. Je to podobné, jako kdybychom dostali zaplacenu zálohu předem.


Příklady vzniku nákladů a výnosů

    385 - příjmy příštích období je účet aktivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na MD, takže zůstatek je na MD. Jde vlastně o pohledávky, protože my tady poskytujeme službu (nájem) v tomto roce, aniž bychom za ní dostali zaplaceno. Máme svým způsobem za nájemcem pohledávku, kterou nám zaplatí až v dalším roce.
    Někdy vznikne výdej a náklad zároveň. Příkladem je úhrada poradenství u právníka za hotové. Ke spotřebě služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete náklad a výdaj zároveň.
    Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu nájemce.Např. v lednu dalšího roku platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    383 - výdaje příštích období je účet pasivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na D, takže zůstatek je na D. Jde vlastně o závazky, protože my jsme odebrali nájem (službu) v tomto roce a ještě jsme za ni nezaplatili (zaplatíme až v dalším roce). Do té doby, než zaplatíme, tak vlastně za nájem dlužíme.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00