Jak na věc


příklad na časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu nájemce.Např. v lednu dalšího roku platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem výnosy, které tady nemám, protože ještě účtovat výnos nemohu. Výnosy se účtují na D. Na tento účet tu největší částku zaúčtujeme prvně na D. Takže zůstatek je na D, tudíž pasivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    384 - výnosy příštích období je účet pasivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na D, takže zůstatek je na D. Jde vlastně o závazky, protože my jsme dostali zaplaceno dopředu, ještě před tím, než jsme odvedli, vykonali služby. Do té doby, než služby (nájem) plně poskytneme, tak vlastně dlužíme. Je to podobné, jako kdybychom dostali zaplacenu zálohu předem.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Časové rozlišení obvykle není věc, kterou ze sebe vysypete rovnou z rukávu a hned budete účtovat. Chce to dost přemýšlet, vzít do ruky tužku a papír a vše si předem připravit. Hlavně si musíte předem rozvrhnout náklady či výnosy do konkrétních let.
    381 - Náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)382 - Komplexní náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)383 - Výdaje příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výdaje účtují na 211 D)384 - Výnosy příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výnosy účtují na D)385 - Příjmy příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se příjmy účtují na 211 MD)
    Náklady vyjadřují spotřebu. Výnosy vyjadřují výkony, to že jste něco udělali, vykonali (nejčastěji prodali). Pro náklady je důležitý okamžik spotřeby, nikoli platby. Pro výnosy je důležitý okamžik poskytnutí výkonu (např. prodeje), nikoli platby.


Příklady vzniku nákladů a výnosů

    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě nemám peníze. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "příjmy". Příjmy na pokladnu by se účtovali na MD, takže i na tento účet účtujete prvně na MD. Takže zůstatek je na MD, tudíž aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).
    Povaha účtu se odvíjí od toho, kde vznikne zůstatek. Tady u 381 vznikl na MD. MD je silnější. Velká suma 300 Kč byla nahrnuta na MD. Takže půjde o účet rozvahový aktivní. Prakticky jde o pohledávku (podobně jako u záloh). Vy jste dopředu zaplatili 300 Kč za něco, co dostanete dodáno až v dalším roce. Do té doby, než Vám to dodají (než proběhne nájem), tak máte svým způsobem pohledávku za dodavatelem, aby Vám služby dodal.
    Náklad vyjadřuje, že na něčem proděláváte - nic dobrého, klesá Vám zisk. Výnos vyjadřuje, že na něčem vyděláváte - je pro Vás dobrý, zisk Vám roste. Jak náklady, tak výnosy jsou nezávislé na pohybu peněz. Náklad není výdaj a výnos není příjem!


Co potřebuji znát u časového rozlišení

    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu pronajímatele.Např. v lednu dalšího roku dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Když za něco dostanu peníze (příjem) v jednom roce, ale výkon, tj. poskytnutí (výnos) proběhne v jiném roce, tak to může být případ na časové rozlišení.
    Jako typický příklad pro všechny případy 381, 383, 384, 385 jsou nájmy. Najdou se i jiné typické účetní případy, které se zde mohou účtovat, ale nájem lze napasovat na všechny.
    Například když koupím materiál za hotové, tak v ten okamžik mi vznikl výdaj (pohyb peněz), ale náklad ještě nikoli. Účetnictví se totiž k tomu chová tak, že jsme ještě nic neprodělali. Jen jsme si peníze (jeden majetek) vyměnili za materiál (jiný majetek). Ani jsme nezchudli, ani nezbohatli. Teprve, až materiál spotřebujeme - dáme do výroby - tak nám vznikne náklad. Měli jsme materiál, už ho nemáme. Jsme na tom hůř. Zchudli jsme o materiál. "Vrazili" jsme ho do podnikání, spotřebovali jsme ho. Tu spotřebu nám vyjadřuje náklad. Výdaj (pohyb peněz) v okamžiku spotřeby žádný nebyl.


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    A aby to nebylo ještě jednoduché, tak těch příštích období může být více. Např. platím letos předplatné na dalších 10 let dopředu. Částku nahrneme na účet časového rozlišení a pak si ho "rozebíráme" třeba dalších 10 let...
    Všimněte si také, že obvykle nejde o klasické pohledávky a závazky na které jsme zvyklí. Tyto závazky a pohledávky mohou být podloženy například smlouvami. Nejčastěji jde o nájmy, předplatné, které byste za normálních okolností účtovali bez předpisu (bez faktury) přímo 221/602 u přijatého nájmu, či 518/221 u placeného nájmu. Pokud se ale nájem týká jiného období, než byla uskutečněna platba, je nutné to prohnat přes časové rozlišení. Náklady a výnosy musí být časově rozlišeny. Do nákladů a výnosů se musí dostat pouze poměrné části příslušného roku. Svým způsobem Vám sami účty časového rozlišení nahrazují pohledávkové a závazkové účty. Proto se také píší do rozvahy buď do aktiv či do pasiv.
    Obdobně postupujeme i u dalších případů. Nakonec zjistíte, jakmile pochopíte princip, že je to na jedno brdo. Učit se to nazpaměť nemá smysl, je třeba to vždy vymyslet.


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Tento web se zabývá hlavně účetnictvím a ekonomikou. Najtede zde mé materiály ke studiu či články na dané téma. Jde o můj blog, nikoli o daňové, účetní či právní poradenství.
    Výdaje a příjmy jsou čistě pohyby peněz na bankovním účtu a v pokladně. Někdy, když zrovna máte výdaj, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout náklad. Někdy, když zrovna máte příjem, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout výnos.
    Výše popsané případy však nejsou zrovna příklady na časové rozlišení. Šlo mi zatím jen o to, abyste pochopili rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Použité účty pro časové rozlišení

    Někdy je však třeba časově rozlišit i klasické faktury přijaté či vystavené. Důvodem je opět, že náklad či výnos nesedí do období (ale tentokrát nikoli přímo na okamžik platby, ale zde na okamžik účtování předpisu - faktury). To, že faktura bude zaplacena třeba v dalším roce, nebo za 5 let Vás už pro časové rozlišení nezajímá. Berte prostě jako fakt, že sice tady mluvíme v zásadě o příjmech a výdajích, ale to je pouze z důvodu zjednodušení, aby to studenti vůbec pochopili. Správněji bychom měli mluvit o výdaji (resp. předpisu závazku), příjmu (resp. předpisu pohledávky). Prostě někdy místo příjmů se můžete setkat í s předpisem pohledávky a u výdajů s předpisy závazků. Když dostanete fakturu na nájem či elektřinu a okamžik (rok), ke kterému účtujete fakturu Vám nesedí na období spotřeby, tak je to třeba časově rozlišit už v momentu účtování předpisu (tj. faktury) a nikoli až v okamžiku úhrady. Když už fakturu platím, či jí dostávám zaplacenou, tak už je to pak obyčejná úhrada faktury 32
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě neplatím. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "výdaje". Výdaje na pokladně by se účtovali na D, takže i na tento účet účtujete prvně na D. Zůstatek je na D, tudíž pasivum. Pozor, pokladna samotná je aktivum, 383 je pasivum. Jde o to, na jakou stranu byste účtovali výdaj, a to by bylo na D. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Ivana Francová, SOU Liběchov. 1.Majetek a závazky jsou zaznamenávány v oddělených evidencích 2.Rozhodující pro zaznamenání transakce není její uskutečnění.
    Někdy vznikne příjem a výnos zároveň. Příkladem je tržba za služby za hotové. K výkonu (poskytnutí) služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete příjem a výnos zároveň.


Prezentace na téma: "Časové rozlišení nákladů a výnosů"— Transkript prezentace:

    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu pronajímatele.Např. v prosinci dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Celé časové rozlišení je o tom, že náklady a výnosy musí spadnout do období, kterého se týkají. Obdobím, pro účely časového rozlišení, se zde míní rok.
    A naopak, když Vám vzniká výnos, můžete (ale nemusíte) mít příjem peněz. Když Vám vzniká náklad, můžete (ale nemusíte) mít výdej peněz. Náklady a výnosy jsou na pohybech peněz nezávislé!
    Celkově mají Češi půjčeno kolem 800 miliard korun, z toho přes 650 miliard u bank. S rostoucím počtem půjček však narůstá také množství lidí, kteří mají.
    385 - příjmy příštích období je účet aktivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na MD, takže zůstatek je na MD. Jde vlastně o pohledávky, protože my tady poskytujeme službu (nájem) v tomto roce, aniž bychom za ní dostali zaplaceno. Máme svým způsobem za nájemcem pohledávku, kterou nám zaplatí až v dalším roce.
    Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00