Jak na věc


předpověď počasí podle modelu aladin chorvatsko

Aladin - model pro předpověď počasí od CHMI

    Vstup v platnost v pořadí již třetího memoranda projektu ALADIN byl stvrzen slavnostním podpisem tohoto dokumentu. Poté se shromáždění věnovalo volbě svého nového předsedy a místopředsedy, politické poradní komise (PAC) a manažera projektu. Tyto funkce byly obsazeny následovně: předseda shromáždění: Henri Malcorps, Belgie; místopředseda shromáždění: Jozef Roškar, Slovinsko; předseda PAC: Fritz Neuwirth, Rakousko; místopředseda PAC: Cornel Soci, Rumunsko; členové PAC: Radim Tolasz, Česká republika, Eric Brun, Francie, Gábor Radnóti, Maďarsko, Emmanuel Legrand, Francie, Mária Monteiro, Portugalsko, Abdalah Mokssit, Maroko; manažer projektu: Jean-Francois Geleyn, Francie.
    Ještě před podpisem nového memoranda byl dán prostor několika příspěvkům věnovaným jednak výsledkům výzkumu a vývoje za poslední rok, dále statistikám účasti jednotlivých členů na vývoji modelu a některým provozním aspektům. Jako důležité je třeba zmínit přijetí nového střednědobého výzkumného plánu projektu ALADIN na roky 2006 až 2008. Z výsledků, jak již bylo zmíněno, je nejdůležitější novinkou originální řešení parametrizace konvekce ve spojení s parametrizací mikrofyziky oblaků a srážek. Toto řešení, obsažené ve skeletonu ALARO, zřejmě poskytne klíč jednak k významnému potlačení efektu tzv. modelové šedé zóny, jednak k realističtějšímu postižení tzv. mělké konvekce (lépe řečeno konvekce beze srážek). Dále Per Undén prezentoval první výsledky modelu ALADIN počítaného pro oblasti Skandinávie a porovnání s výsledky modelu HIRLAM. Také zmínil práci na začlenění fyzikálních parametrizací modelu HIRLAM do dynamického jádra modelu ALADIN; jde o variantu zvanou HIRALD.


Počasí na email + odběr aktuálních článků

    Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu na příští rok a prodloužení MoU LACE. Zde se dospělo po určitém jednání k závěru, že nastala vhodná doba nechat vyhodnotit činnost LACE nezávislými experty. Podobný krok udělalo nedávno konsorcium HIRLAM (Hlgh Resolution Limited Area Model, společný projekt severoevropských států - Dánska, Švédska, Finska, Norska, Nizozemska, Irska a Islandu, ke kterému se později připojilo také Španělsko). Konkrétní provedení takového vyhodnocení LACE zvenčí již bylo předběžně analyzováno během jara a léta. Vedoucí projektu Dijana Klaric také kontaktovala několik expertů, z nichž Peter Lynch (profesor meteorologie na univerzitě v Dublinu, Irsko, někdejší vedoucí projektu HIRLAM) a Christoph Schár (profesor na ETH, Curych, Švýcarsko, někdejší předseda vědecké poradní komise SAC ECMWF) jsou připraveni vyhodnocení provést. Rada LACE toto zhodnocení odsouhlasila a současně se rozhodla prodloužit stávající MoU LACE o dva roky, a to s některými dílčími ú
    Dalším pozorovatelem na shromáždění byl Horst Boettger z ECMWF, který potvrdil, že příloha memoranda týkající se používání softwaru IFS členskými zeměmi konsorcia ALADIN se nemusí měnit. Jediné, co vyžaduje obnovu, je seznam zemí, které nejsou členy ECMWF, protože některé z nich se mezi tím již staly přidruženými členy ECMWF.
    Protáhnete si tělo, sklidníte mysl a poznáte opravdu zcela jinou kulturu. U našich přátel na farmě uprostřed africké divočiny se dokážete na vše podívat z výšky a soustředit se na důležité.


Možná Vás budou zajímat následující články o počasí:

    Na shromáždění byla přítomna v roli pozorovatele také početná delegace projektu HIRLAM, včetně nové vedoucí projektu Jeanette Onvlee (Nizozemsko) a dosavadního vedoucího Pera Undéna (Švédsko). Maria Agren, ředitelka Švédského meteorologického a hydrologického ústavu a prezidentka projektu HIRLAM, informovala shromáždění o formální dohodě obou projektů na spolupráci založené na společném software IFS/ARPEGE/ALADIN/AROME. Dokument o spolupráci je v zásadě připraven, ale po formální stránce ještě není zcela dokončen; formální schválení je naplánováno na jednání Rady HIRLAM začátkem prosince tohoto roku. V důsledku tohoto zpoždění se memorandum ALADIN mohlo podepsat bez příslušného dodatku týkajícího se dohody s projektem HIRLAM.
    Výsledkem je předpověď meteorologických prvků na + 54h, například předpověď tlakových polí při zemi i ve výšce, množství oblačnosti, rychlost a směr větru, množství srážek, teplota a vlhkost vzduchu.
    Numerický model ALADIN je vyvíjen od roku 1991 v mezinárodní spolupráci 15 evropských a afrických států,kterou vede francouzská povětrnostní služba a je v rutinním provozu v řadě členských zemí konsorcia ALADIN.
    Předpověď počasí na šest dní pro Česko i svět. Radar, satelitní snímky, přehledové mapy úhrnu srážek a teploty vzduchu, model ALADIN, grafy meteostanic, letní speciál pro Chorvatsko a zimní pro české hory.


Srážky nad územím ČR – na podkladu Google Maps

    Protože tyto nové prvky nebyly předjednány v rámci konsorcia dostatečně do hloubky, panovalo jisté napětí, zda členové shromáždění předložený text schválí. Ale už v první diskusi všechny přítomné delegace potvrdily předběžný souhlas s podpisem textu, anebo předložily písemný souhlas těch zemí, které se neúčastnily, ale pověřily je zastupováním. Celkem bylo přítomno jedenáct delegací (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), Bulharsko bylo zastoupeno Rumunskem, Maroko a Tunis byl zastoupen Francií, přičemž Tunis potvrdil souhlas s podpisem telefonicky v průběhu jednání. Ze stávajících členů konsorcia tak nebyla vůbec zastoupená Moldávie; tento člen je ale spíše formální, neboť nijak nepřispívá k rozvoji projektu. Shromáždění odsouhlasilo členství Alžíru (zastoupeného Francií), o kterém se jednalo již za podmínek stávajícího memoranda. Nové memorandum, jehož text byl v průběhu jednání ještě drobně upraven, by
    Společný provoz modelu ALADIN/LACE však patří minulosti již skoro tři roky: od 1. ledna 2003 každá z těchto šesti zemí provozuje svou vlastní aplikaci modelu ALADIN. Tato změna byla vyvolána politickými postoji některých zemí, posílil se však tím důraz na spolupráci ve výzkumu a vývoji modelu. Vytvořily se tři vývojové skupiny v oblasti dynamiky, fyzikálních parametrizací a asimilace dat, jejichž činnost je mezinárodně koordinována. Po téměř třech letech nové podoby spolupráce padlo rozhodnutí vytvořit novou vývojovou skupinu, jejíž náplní bude prediktabilita počasí v mezoměřítku a tvorba ansámblových předpovědí modelu ALADIN.


Události české meteorologie a hydrologie

    Co se týče vývoje dynamické části modelu, byla zmíněna nutnost prací na rozšíření nehydrostatického schématu pro případ vertikální diskretizace systému rovnic založené na metodě konečných prvků. Je to proto, že tuto variantu používá ECMWF, které má zájem využít aladinovského nehydrostatického schématu v globálním modelu IFS (Integrated Forecasting System, model ECMWF). První krok v tomto směru byl učiněn již letos v létě, kdy byl globální model ARPEGE (Action Recherche Petite Echelle Grande Echelle, model Météo-France) a také IFS prvně výzkumně spuštěn s nehydrostatickým dynamickým jádrem. Připomeňme, že modely IFS a ARPEGE jsou výsledkem dlouholeté strategické spolupráce Météo-France a ECMWF na společném software pro numerickou předpověď počasí, a že ALADIN je též součástí tohoto software.
    Na programu jednání byla jako první a nejdůležitější bod diskuse o novém memorandu, které mělo být týž den podepsáno. Nový text memoranda byl připravován čtyřčlennou pracovní skupinou, jmenovanou předchozím shromážděním ve Splitu v říjnu 2004. Hlavním motivem pro změnu stávajícího memoranda bylo připojení projektu HIRLAM k projektu ALADIN, které mělo být formálně zakotveno v dokumentech obou projektů. Pracovní skupina však předložila nový text příliš rozsáhlý, a tak ne zrovna zdařilá první verze musela být podstatně přepracována v relativně krátkém čase před tímto jednáním. Hlavní změnou oproti stávajícímu MoU je ustavení předsedy sdružení, politické poradní komise (PAC) a manažera projektu, dále je navržen rozpočet pro výzkum a mobilitu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00