Jak na věc


předpověď počasí podle modelu aladin chorvatsko

Možná Vás budou zajímat následující články o počasí:

    Protože tyto nové prvky nebyly předjednány v rámci konsorcia dostatečně do hloubky, panovalo jisté napětí, zda členové shromáždění předložený text schválí. Ale už v první diskusi všechny přítomné delegace potvrdily předběžný souhlas s podpisem textu, anebo předložily písemný souhlas těch zemí, které se neúčastnily, ale pověřily je zastupováním. Celkem bylo přítomno jedenáct delegací (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), Bulharsko bylo zastoupeno Rumunskem, Maroko a Tunis byl zastoupen Francií, přičemž Tunis potvrdil souhlas s podpisem telefonicky v průběhu jednání. Ze stávajících členů konsorcia tak nebyla vůbec zastoupená Moldávie; tento člen je ale spíše formální, neboť nijak nepřispívá k rozvoji projektu. Shromáždění odsouhlasilo členství Alžíru (zastoupeného Francií), o kterém se jednalo již za podmínek stávajícího memoranda. Nové memorandum, jehož text byl v průběhu jednání ještě drobně upraven, by
    Protáhnete si tělo, sklidníte mysl a poznáte opravdu zcela jinou kulturu. U našich přátel na farmě uprostřed africké divočiny se dokážete na vše podívat z výšky a soustředit se na důležité.
    Předpověď počasí na šest dní pro Česko i svět. Radar, satelitní snímky, přehledové mapy úhrnu srážek a teploty vzduchu, model ALADIN, grafy meteostanic, letní speciál pro Chorvatsko a zimní pro české hory.


Srážky nad územím ČR – na podkladu Google Maps

    Vstup v platnost v pořadí již třetího memoranda projektu ALADIN byl stvrzen slavnostním podpisem tohoto dokumentu. Poté se shromáždění věnovalo volbě svého nového předsedy a místopředsedy, politické poradní komise (PAC) a manažera projektu. Tyto funkce byly obsazeny následovně: předseda shromáždění: Henri Malcorps, Belgie; místopředseda shromáždění: Jozef Roškar, Slovinsko; předseda PAC: Fritz Neuwirth, Rakousko; místopředseda PAC: Cornel Soci, Rumunsko; členové PAC: Radim Tolasz, Česká republika, Eric Brun, Francie, Gábor Radnóti, Maďarsko, Emmanuel Legrand, Francie, Mária Monteiro, Portugalsko, Abdalah Mokssit, Maroko; manažer projektu: Jean-Francois Geleyn, Francie.
    Dalším pozorovatelem na shromáždění byl Horst Boettger z ECMWF, který potvrdil, že příloha memoranda týkající se používání softwaru IFS členskými zeměmi konsorcia ALADIN se nemusí měnit. Jediné, co vyžaduje obnovu, je seznam zemí, které nejsou členy ECMWF, protože některé z nich se mezi tím již staly přidruženými členy ECMWF.
    Podpis MoU (Memorandum of Understanding) obou projektů zahájil další etapu mezinárodní spolupráce v numerické předpovědi počasí. Ve dnech 20. a 21. října 2005 se uskutečnila v Bratislavě dvě významná setkání, která organizačně zajišťoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Prvním z nich bylo v pořadí již dvacáté zasedání Rady sdružení LACE, tvořícího součást širšího projektu ALADIN. Připomeňme, že toto sdružení šesti středoevropských států, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska, se ustavilo více než před deseti lety s cílem společně provozovat regionální předpovědní model.


Aladin - model pro předpověď počasí od CHMI

    Tím, že se vše mění si můžeme být jisti a je to vlastně jediná jistota, kterou máme. A protože to všichni víme :), tak ani nikoho nepřekvapí, že i JEMM se mění. Rozhodla jsem se, že paraglidingové kurzy opustím, možná na čas, možná napořád. Ale to neznamená, že paragliding z mého života zmizí. To rozhodně ne, to by jen tak nešlo. Stále lítám, a doufám, že budu. Stále mám plný sklad paraglidingového vybavení, které je vám k dispozici v eshopu a stále jsem ještě součástí přesnoťového týmu. Zahálet ale nechci a tak vám na těchto stránkách nabídnu další z mých aktivit...
    Numerický model ALADIN je vyvíjen od roku 1991 v mezinárodní spolupráci 15 evropských a afrických států,kterou vede francouzská povětrnostní služba a je v rutinním provozu v řadě členských zemí konsorcia ALADIN.
    Společný provoz modelu ALADIN/LACE však patří minulosti již skoro tři roky: od 1. ledna 2003 každá z těchto šesti zemí provozuje svou vlastní aplikaci modelu ALADIN. Tato změna byla vyvolána politickými postoji některých zemí, posílil se však tím důraz na spolupráci ve výzkumu a vývoji modelu. Vytvořily se tři vývojové skupiny v oblasti dynamiky, fyzikálních parametrizací a asimilace dat, jejichž činnost je mezinárodně koordinována. Po téměř třech letech nové podoby spolupráce padlo rozhodnutí vytvořit novou vývojovou skupinu, jejíž náplní bude prediktabilita počasí v mezoměřítku a tvorba ansámblových předpovědí modelu ALADIN.


Počasí na email + odběr aktuálních článků

    Dále vedoucí projektu Dijana Klaric zmínila pro příští rok nezbytnost testů nového konceptu ALARO, který vznikl pro zajištění pokroku a kontinuity operativních aplikací modelu ALADIN ve vybavení fyzikálními parametrizacemi se současným zachováním potenciálu konvergence k fyzice modelu AROME (Application de la Recherche en Opérationnel á Méso-Echelle). Práce na úpravě jednotlivých parametrizací právě probíhají a celkové sesazení jednotlivě vyvinutých částí do základní verze ALARO-0 je naplánováno na únor 2006 v Bruselu. Navíc první výsledky skeletonu ALARO (skeletonem se pracovně označuje hlavní vyvíjená část zahrnující novou originální koncepci parametrizace konvekce) jsou velmi slibné pro zlepšení předpovědi srážek v síti s rozlišením jednotek kilometrů.
    Výsledkem je předpověď meteorologických prvků na + 54h, například předpověď tlakových polí při zemi i ve výšce, množství oblačnosti, rychlost a směr větru, množství srážek, teplota a vlhkost vzduchu.
    Po tomto technickém úvodu byl poměrně krátce diskutován samotný vývoj a výzkum; plán na příští rok tak byl schválen poměrně rychle. Jedním z hlavních důvodů zkrácené diskuse na toto téma byla předzvěst jednání o rozpočtu a memorandu. Nicméně byly zmíněny ty nejdůležitější body. V letošním roce byl zahájen operativní provoz asimilace 3DVAR v aplikaci modelu ALADIN v Maďarsku a také ve Francii. Asimilace dat zlepšuje objektivní skóre modelu, zvláště vlhkosti (data SEVIRI-MSG zařazené v ALADIN/ FRANCE), a tím pádem snižuje pozitivní systematickou chybu předpovědi srážek pro první hodiny předpovědi. Někteří členové přecházejí na četnější výpočet modelu: ČHMÚ zvýšilo frekvenci výpočtu modelu na čtyři předpovědi za den a SHMÚ na tři předpovědi za den.


Události české meteorologie a hydrologie

    Na programu jednání byla jako první a nejdůležitější bod diskuse o novém memorandu, které mělo být týž den podepsáno. Nový text memoranda byl připravován čtyřčlennou pracovní skupinou, jmenovanou předchozím shromážděním ve Splitu v říjnu 2004. Hlavním motivem pro změnu stávajícího memoranda bylo připojení projektu HIRLAM k projektu ALADIN, které mělo být formálně zakotveno v dokumentech obou projektů. Pracovní skupina však předložila nový text příliš rozsáhlý, a tak ne zrovna zdařilá první verze musela být podstatně přepracována v relativně krátkém čase před tímto jednáním. Hlavní změnou oproti stávajícímu MoU je ustavení předsedy sdružení, politické poradní komise (PAC) a manažera projektu, dále je navržen rozpočet pro výzkum a mobilitu.
    Ještě před podpisem nového memoranda byl dán prostor několika příspěvkům věnovaným jednak výsledkům výzkumu a vývoje za poslední rok, dále statistikám účasti jednotlivých členů na vývoji modelu a některým provozním aspektům. Jako důležité je třeba zmínit přijetí nového střednědobého výzkumného plánu projektu ALADIN na roky 2006 až 2008. Z výsledků, jak již bylo zmíněno, je nejdůležitější novinkou originální řešení parametrizace konvekce ve spojení s parametrizací mikrofyziky oblaků a srážek. Toto řešení, obsažené ve skeletonu ALARO, zřejmě poskytne klíč jednak k významnému potlačení efektu tzv. modelové šedé zóny, jednak k realističtějšímu postižení tzv. mělké konvekce (lépe řečeno konvekce beze srážek). Dále Per Undén prezentoval první výsledky modelu ALADIN počítaného pro oblasti Skandinávie a porovnání s výsledky modelu HIRLAM. Také zmínil práci na začlenění fyzikálních parametrizací modelu HIRLAM do dynamického jádra modelu ALADIN; jde o variantu zvanou HIRALD.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00