Jak na věc


připravy na soudný den

Práce v prádelnách a čistírnách

     Běžné stavební práce, jako zdění nosných a výplňových zdí spojené s přípravou směsí, provádění jednoduchých vnitřních a vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení. Osazování výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých obkladačských prací a dláždění.
    Zabezpečuje a řídí pedagogickou praxi studentů učitelství všech studijních oborů (učitelství 1. st. ZŠ, učitelství pro 2. st. ZŠ, učitelství pro SŠ, PVČ) a zaměřuje se především na činnost:
     Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, zvládnutí základních úklidových prací. Příprava slavnostní tabule.
     Práce v provozech ubytovacího zařízení, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotních zařízeních. Práce v provozech ubytovacího zařízení, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotních zařízeních. Pomoc při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů. Šití, opravy, třídění a praní prádla, zhotovování jednoduchých výrobků.


Práce ve službách a domácnostech

     Dílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechu, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.
    Centrum praktické přípravy je organizačně začleněno jako pracoviště děkanátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. CPP plní funkce celofakultního významu a zajišťuje komplexně praktickou přípravu studentů ve všech oborech denního studia.
     Poskytování přímé obslužné nebo asistentské péče klientům při zajišťování chodu domácnosti a klientům v nemocniční či sociální péči. Pomoc při hygieně a zvládání běžných úkonů při přípravě stravy, zajišťování kontaktu se společenským prostředím, pomoc rodinám se zajišťováním péče o dítě. Pomoc při úklidu v domácnosti, manipulace s prádlem, jako je praní, žehlení a drobné opravy prádla, zajišťování nákupů a dalších služeb.
    Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00