Jak na věc


plan budovani zamestnanecké značky

Přehled platných regulačních plánů:

    Dne 23.11.2018 byl zastupitelstvem obce Mostek vydán nový územní plán (usnesení zastupitelstva č. 8/2018 bod č.5). Platnost nabytí účinnosti je od 21.1.2019. Územní plán včetně Změny č.1 je uložen na Odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Mostek a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Dokladová část je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto.
    Dne 16.3.2009 byl Zastupitelstvem obce Vračovice - Orlov vydán opatřením obecné povahy Územní plán Vračovice - Orlov. Platnost nabytí účinnosti je od 1.4.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a žúzemního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Vračovice - Orlov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 21.5.2009 byl vydán Zastupitelstvem obce Kosořín Územní plán Kosořín. Platnost nabytí účinnosti je od 5.6.2009. Dne 21.1. 2010 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 5.2.2010. Územní plán Kosořín včetně Změny č.1 je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Kosořín a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


O městě » Územní plánování » Regulační plány

    Dne 25.2.2009 byl Zastupitelstvem obce Nasavrky vydán Územní plán Nasavrky. Platnost nabytí účinnosti je od 13.3.2009. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 31.10.2012. Platnost nabytí účinnosti je od 21.11.2012. Územní plán včetně Změny č.1 a Právního stavu po změně č.1 je uložen odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Nasavrky a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 29.11.2010 byl Zastupitelstvem obce Běstovice vydán Územní plán Běstovice. Platnost nabytí účinnosti je od 15.12.2010. Územního plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Běstovice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

    Dne 23.6.2010 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán nový územní plán. Datum účinnosti ÚP je od 10.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 61/10). Zahrnuje katastrální území Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, Vanice, Svařeň a Domoradice. Dne 18.9.2013 byla Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.1 je od 8.10.2013 (usnesení zastupitelstva č. 150-153/13). Dne 16.9.2015 Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č.2 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.2 je od 5.10.2015 (usnesení zastupitelstva č. 124/15). Územní plán včetně Změny č.1, č.2 a právního stavu je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městském úřadu Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 21. 5. 2015 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20/f a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
    Dne 25.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Tisová vydán Územní plán Tisová. Platnost nabytí účinnosti je od 10.6.2010. Změna č.1 ÚP Tisová nabyla účinnosti dne 17.6.2019. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Tisová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00