Jak na věc


plan budovani zamestnanecké značky

O městě » Územní plánování » Regulační plány

    Dne 5.1.2009 byl Zastupitelstvem obce Újezd u Chocně vydán Územní plán Újezd u Chocně. Platnost nabytí účinnosti je od 21.1.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Újezd u Chocně a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 18.04.2008 byl vydán Zastupitelstvem obce Zálší Územní plán Zálší s nabytím účinnosti dne 05.05.2008. Dne 21.11.2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 1 Územního plánu Zálší, s nabytím účinnosti dne 10.12.2013. Dne 25.05.2017 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 Územního plánu Zálší s nabytím účinnosti dne 10.06.2017. Územní plán Zálší včetně Změny č.1 a č. 2 je uložen na stavebním úřadě Městského úřadu Choceň, na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, na Obecním úřadě Zálší a na Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 20.11.2012 byl Zastupitelstvem obce Oucmanice vydán Územní plán Oucmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 8.12.2012. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Oucmanice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Přehled platných regulačních plánů:

    Dne 29.7.2008 byl Zastupitelstvem obce Džbánov vydán Územní plán Džbánov. Platnost nabytí účinnosti je od 15.8.2008. Změna č.1 územního plánu byla vydána dne 2.3.2017. Platnost nabytí účinnosti je od 20.3.2017. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Džbánov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
    Dne 19.8.2010 byl vydán Zastupitelstvem obce Dobříkov Územní plán Dobříkov. Platnost nabytí účinnosti je od 6.9.2010. Dne 25. 4. 2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 14.5.2013. Územní plán Dobříkov včetně Změny č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, Obci Dobříkov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

    V této rubrice jsou zveřejněny všechny platné a účinné územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické podklady) a územně plánovací dokumentace (územní plány a regulační plány) platné pro správní obvody následujících obcí: Běstovice, Bošín, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov, Hrušová, Choceň, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Týnišťko, Újezd u Chocně, Vinary, Vraclav, Vračovice-Orlov, Vysoké Mýto, Zádolí, Zálší, Zámrsk a Zářecká Lhota.
    Dne 15.12.2016 byly předány na Krajský úřad Pardubického kraje územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto.
    Dne 30.06.2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22“ pro rozhodování v území a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Od tohoto dne je územní studie podkladem pro rozhodování v území.
    Dne 10. 10. 2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce - změna 2017 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Zároveň byla ukončena platnost Územní studie Pole za pivovarem - Vysoké Mýto - Peklovce 2015.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00