Jak na věc


platové tabulky pro zdravotní sestry

Platová tabulka číslo č.2 (nově od 1.11.2017)

    Vyjímkou zatím zůstanou zdravotníci, kteří se dočkají zvýšení mezd až se začátkem nového roku, tedy od 1.1.2018, kdy začne platit nová úhradová vyhláška zdravotních pojišťoven, která umožní změny v nařízení vlády promítnout také do jejich výplat. Jedná se o platové tabulky č.4 a č.6.
    Zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v  příloze č. 4, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6. Jedná se o většinu nelékařských zdravotních pracovníků, jako jsou sestry, sanitáři, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností.


Platová tabulka číslo č.4 (dříve č.3)

    Zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb nebo který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v platové tabulce č.2. Jedná se o ostatní personál zdravotnických zařízení (jenž byl doposud v tabulce č.1), který má uzavřenou pracovní smlouvu s veřejným poskytovatelem zdravotních služeb, ale sami nejsou lékařskými pracovníky. Mluvíme tedy o kuchařkách, řidičích, uklízečích nebo instalatérech.
    Podvojné účetnictví | Daňová evidenceMajetek | Fakturace | Dodací listySklady | Expedice a Výroba | ProdejnaMzdy | Personalistika | AutoprovozElektronická evidence tržeb EETFormuláře a elektronická podáníAdresář firem a registry ARES a VIESElektronická fakturace EDI a ISDOCIntrastat | Přenosy dat - replikace
    Jako zdroj čerpáme z novely vládního nařízení č. 564/2006 Sb., „o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“, jenž byla zveřejněna v Knihovně připravované legislativy po projednání vládou.
     Platové tabulky státních zaměstnaců od 1. Zdravotní sestry s vysokoškolským diplomem české zdravotnictví nespasí ». Profesionální průzkum platů v kategorii Zdravotnictví a sociální péče.
     Přidáno dostanou i zaměstnanci ve zdravotnictví, platový tarif se jim zvýší. Nové vládní nařízení stanovuje platové tabulky a platové třídy pro rok. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její.


Platová tabulka číslo č.6 (dříve č.5)

     Platové tabulky zdravotních sester už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Dobrý den, prosila bych všechny zdejší zdravotní sestřičky, jestli by mi mohly napsat, jaký je zhruba plat ambulantní zdravotní sestry?
    Pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.


Zdravotní sestra platová tabulka

     Pro zdravotnické pracovníky je stanovena samostatná tabulka se zvýšeným. Celé znění platových tarifů ve zdravotnictví najdete v článku. MT zdravotní sestra podepsaná jako Petra S. Platy ve zdravotnictví stoupnou od 1. Ve státních nemocnicích to má zajistit platová tabulka, v krajích memorandum. Je také nutno dotáhnout reformu vzdělávání lékařů a sester, zákony jsou připraveny. Zvýšení platů zdravotníků o 5 %, platové tabulky od ledna 2016. Stanovisko k zařazování všeobecných sester do platových tříd – aktualizováno k 1. Podle § 3 zákoníku práce je pro zařazení.
    Do této platové tabulky spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníci územních samosprávných celků, zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, v Grantové agentuře ČR nebo v Technologické agentuře ČR. Dále to jsou pracovníci dalších státních fondů nebo úřadů, např. České správy sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky, strážníci obecné a městské policie či správci národních parků. Také to jsou příslušníci policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, ozbrojených sil, soudů nebo úřadů, kteří jsou v běžném pracovním poměru (ne ve služebním).
    Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.


Platová tabulka číslo č.3 (dříve č.2)

     Jak vypadá nová tabulka vyměřující plat zdravotní sestry? Ani platová tabulka není rozlišená podle oficiálního názvu pracovního místa, nýbrž. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký. Pracuji jako zdravotní sestra na ARU, loni jsem ukončila spec.
    Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (Pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry) 
     Dotaz: Mohou jednotlivá zdravotnická zařízení určovat platy sester podle vlastních interních platových tabulek? Pracuji od roku 2004 jako sestra na chirurgickém oddělení městské nemocnice, registraci samozřejmě mám. Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je v pravomoci zaměstnavatele. Tuto platovou tabulku využijí ti zaměstnanci, kteří: jsou uvedeni v § 303 odst. Jsme zařazeny v platové třídě 10 tak, jako sestry s maturitou.


Platová tabulka číslo č.5 (dříve č.4)  

    Sem spadá většina sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách v oblastech školských zařízení, věznicích, azylových zařízení apod., nejde-li o zaměstnance uvedených v platové tabulce č.3, tedy jsou zaměstnání např. v příspěvkové organizaci (ne na obecním úřadě, policii apod.). Dále to jsou někteří zdravotní pracovníci poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.6), pracující v zařízeních Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení MVČR, ve Vězeňské službě ČR.
    Není tomu dlouho, kdy jsme uveřejnili článek o změnách v platových tabulkách ve veřejném sektoru. Změna byla platná od 1.7.2017 a došlo při ní ke kompletnímu přečíslování platových tabulek, přitom si také polepšili někteří státní zaměstnanci.
    Další změna nastane s platností od 1.11.2017. Od tohoto dne nabyde účinnost úprava nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vláda změnu uvedeného nařízení schválila na svém zasedání 25.9.2017. Od listopadu znovu stoupnou tarify téměř všem pracovníkům ve veřejném sektoru, v rozsahu 10-15%.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00