Jak na věc


plná moc pro zastupování vzor na stavebním úřadě

Plná moc k zastupování v daň. řízení.

    ------ ------- -- ---- ------ - ------- ------ --------- ---------, ------- -- -----, ------- - ---- ---- ---- --- ----- ------- --------. -------- --- ----- - ------- ------- ---- ----. ----- --- --- ------ ------- ---- ----- -- ---------.
    Tento vzor plné moci využije ten, pro něhož účetnictví zpracovává účetní firma nebo účetní a chce, aby jej tento zastupovat při jednání s úřady (FÚ, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení atd.). Dále opravňuje zmocněnce pro podání daňových přiznání.
    Tento vzor plné moci slouží prodávajícímu při koupi nemovitosti - zmocňuje tímto zmocněnce, např. realitního makléře, pro zastupování při všech právních jednáních, které se budou prodeji nemovitosti týkat.
    Právní zastoupení na základě plné moci bývá sjednáváno buďto k jednotlivým právním úkonům nebo k vyřízení celé věci. S protistranou zmocnitele lze jednat písemně nebo i ústně, podle toho, jak je způsob jednání ošetřen v plné moci k zastupování.
    Zastupovat lze druhého v různých případech, od stavebního řízení, přes zastupování na schůzi či shromáždění, až po zastupování při dražbě. Kromě fyzických osob se mohou nechat zastupovat i firmy, což je časté zejména při vystupování firmy vůči úřadům.


Plná moc k zastupování v daň. řízení

    Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně.
    Tento vzor plné moci slouží kupujícímu při koupi nemovitosti - zmocňuje tímto zmocněnce, např. realitního makléře, pro zastupování při všech právních jednáních, které se budou koupě nemovitosti týkat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00