Jak na věc


po vlákně nebo přes vlákno

POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA

    32 neměly téměř žádný vliv. Je to díky dostatečně široké izolaci vlákna. U POF bez ochranného pláště byl útlum navýšen o 1,36 db, což už je značný rozdíl. Obr. 5.6: Přípravek pro měření citlivosti mikroohybů 5.4 Makroohyby vlákna Makroohyby jsou způsobeny neopatrným zacházením, kdy jsou vlákna různě ohýbána či kroucena. Následně mohou mít takováto vlákna menší poloměr ohybu než je doporučeno výrobcem, čímž může docházet k odrazu paprsků ven z jádra a vzroste útlum útlum způsobený ohyby vlákna Pro měření byly použity válečky o průměru 1,2; 1,5; 2,3; 4,2 cm, na které se postupně namotávalo vlákno o délce 0,5 m a detektorem OPTOKON OFT-820 se měřil útlum. Referenční hodnota úrovně signálu kabelu před ohyby byla 11,52 dbm při 650 nm. Pro každý průměr válce se navyšoval počet ohybů (závitů) do hodnoty 10 a měřil se detektorem útlum. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 5.6 a zobrazeny v grafu 5.7. Z výsledků je vidět, že největší nárůst útlumu s narůstajícím počtem ohybů nastal při menších p


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00