Jak na věc


pochod podzimním lesem v blansku 2018

POCHOD PO STOPÁCH KRÁLE ŠUMAVY 30. květen 2020

    zveme Vás na pochod po stopách partyzánů a odbojářů v oblasti Krucenburku a Vojnova Městce, který pořádá Československá obec legionářská, jednota plk.J.Švece - Horácko.
    Parkování vozidel účastníků akce je zabezpečeno bezplatně na základě předložení dokladu (potvrzení o zaplacení), které Vám přišlo po dokončení registrace na zadaný email.
    ZMĚNY - Je připraveno také vydatnější občerstvení (snídaně, energodrink, ovoce, voda, cukrovinky, svačina v cíli) a lepší zázemí. Pomocí registračního formuláře na našich stránkách se také výrazně zjednoduší a zrychlí registrace po příjezdu. Každý z účastníků obdrží odznak, etui a dekret s unikátním číslem na svoje jméno hned po příchodu do cíle.
    REGISTRAČNÍ POPLATEK - poplatek číní 650 Kč/ 25 euro (po registraci Vám přijdou na email platební údaje). Účastníkům ze zahraničí bude zasláno IBAN a SWIFT/BIC číslo pro mezinárodná platbu.


Pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov - Pochod 22-vb

    ODZNAK - Motiv pamětního odznaku pochodu je zcela jiný než v předchozích letech, bude vycházet ze symbolů protinacistického odboje. Samotný odznak bude ražený v 3D technologii a stuha bude tkaná. Výrobu zajišťuje renomovaná firma s dlouholetou tradicí. Každý odznak bude mít svoje unikátní číslo, stejně tak jako dekret k odznaku. Odznak bude pro všechny účastníky pochodu s jednou stužkou bez miniatury na jehle.
    Plánované trasy jsou pouze doporučené, na každé z nich budou kontrolní body, kterými musí účastníci projít. Trasu mezi body si každý volí sám dle svého vlastního uvážení. Doporučené trasy jsou námi navržená varianta, která prochází všemi kontrolními body.
    CENA ODZNAKU PRO ÚČASTNÍKY POCHODU BUDE 150,- Kč. Po skončení Partyzánského pochodu (od 24.8.2019) budou zbylé vyrobené odznaky prodávané na stránkách společnosti SM Parapresent - www.smparapresent.cz. Akce 150,- Kč platí pouze pro účastníky pochodu a ty, kteří přijedou podpořit akci svojí osobní účastí, byť i nebudou pochodovat.
    PRAVIDLA PRO ÚČAST - Děti do 18 let v doprovodu starší osoby. Pro splnění nároku na odznak musí účastníci do 45 let absolvovat celou trať. Nad 45 stačí absolvovat část tratě a zúčastnit se pietního aktu. Podrobnější pokyny v sekci Pravidla pochodu. Pochodu se jako doprovod mohou účastnit i neregistrované osoby, ovšem bez nároku na ocenění a občerstvení.


START A CÍL POCHODU - Hostinec Na Hrdé vsi

    partyzanskypochod@seznam.cz
    Účastník je povinen odevzdat kontrolní kartu v cíli. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).
    PRO KOHO JE POCHOD URČEN - zúčastnit pochodu se mohou všichni, kteří se zajímají o vojenskou a válečnou historii. Primárně počítáme s účastní uniformovaných složek - AČR, Policie, Hasiči, KVH, Military kluby a další.
    Partyzánská brigáda Mistr Jan Hus byla jednou z nejaktivnějších partyzánských skupin, které v období druhé světové války působily v Protektorátu Čechy a Morava. Svou diverzní činnost prováděli příslušníci partyzánské brigády Mistr Jan Hus především v oblasti Českomoravské vrchoviny Původní výsadek čítal 12 členů.
    PAMĚTNÍ ODZNAK - Společnost SM PARApresent připravila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - jednota plk.J.Švece - Horácko ražený odznak. Odznak je ražený ve 3D reliéfu a pro účastníky pochodu bude dostupný v místě startu a cíle pochodu.


Československá obec legionářská, obec Nová Pec a Ministerstvo obrany ČR si Vás dovolují pozvat k účasti na pochodu Po stopách Krále Šumavy.

    Trasy jsou značeny turistickými značkami a mapou. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu. Na základě absolvování pochodu jsou splněny podmínky pro udělení Pamětního odznaku na stuze. Ústroj: turistická, dobové uniformy. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).
    UBYTOVÁNÍ - K ubytování je možné využít kapacitu přímo Kempu Moře - http://www.morerybnikreka.cz/, v okolí je také velká množství penzionů a dalších ubytovacích zařízení.
    POCHOD - Trasa pochodu vychází z pohybu odbojových skupin v okolí Krucenburku a Vojnova Městce, kopíruje převážně turistické značky a několik kilometrů probíhá po zpevněné účelové komunikaci. Po cestě jsou připomínky partyzánské činnosti, památná místa a současně také unikátní příroda.
    Pochod byl připraven k uctění památky výsadkářů, partyzánů a dalších odbojových pracovníků, a v neposlední řadě ovšem i k památce obyčejných lidí, kteří pomáhali a nasazovali životy svoje i svých blízkých.
    Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů:Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců.


Pamětní odznak SPELTER - 200 Kč

    VETERÁNSKÁ TRASA : Trasa z místa startu v kempu Moře u rybníka Řeka Do Krucenburku k pomníku spolupracovníkům partyzánů a odbojářů a zpět. Celková délka trasy cca 7 km.
    REGISTRACE K POCHODU - Pro registraci použijte formulář va spodní části stránky, datum ukončení registrací je 31.7.2019, prosíme Vás ale o provedení registrace do 30.6.2019.
    Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici – reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí.
    Organizovaným účastníkem je osoba pohybující se na území ČR, mimo území ČR (Rakousko) se stává každý účastník soukromou osobou pohybující se po turistických cestách (trasa 32 km).
    Ke každému pamětnímu odznaku bude možnost přikoupení sady 2 stužek (1x na jehle a 1x v úpravě k nasunutí na kolejnici nosiče stužek). Cena sady 2 stužek bude 100 Kč, pro každého účastníka počítáme předem s 1 sadou, takže pokud Vám bude stačit tato jedna, není nic třeba objednávat předem.


b) zaplacením příspěvku na organizaci;

     Pořádá spolek Červené barety, z.s. se sídlem v Prostějově v zastoupení pplk. v zál. Ing. Jindřich Starý a kpt. v zál. Mgr. Michal Mucha ve spolupráci se 601. skss. Oba byli v minulosti příslušníky VÚ 8280 Prostějov. Pochod je organizován u příležitosti oslav Dne ozbrojených sil. Rozkazem prezidenta republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 byl 30. červen stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky. Záštitu nad tímto projektem převzal velitel 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Partnerem pochodu je primátor Statutárního města Prostějov Mgr. František Jura a Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Důvodem pořádání akce je uctění všech vojáků a také jejich velitelů, kteří prošli náročnou službou u 22. výsadkové brigády, která doznala během let, kdy byla přemístěna z posádky Prešov do posádky Prostějov mnoha změn jak v samotných názvech této opravdu výjimečné jednotky naší armády. Po zhruba 59 letech, co je tato výsadková jednotka součástí posádky Prostějov se její
    Účastník je povinen dodržovat trasu. V případě nerespektování určené trasy zaniká status účastníka pochodu, osoba která tak učiní se stává fyzickou osobou právně zodpovědnou.
    OBČERSTVENÍ - Před startem obdrží každý účastník snídni, v průběhu trati bude na stanovištích balená neperlivá voda, ovoce, cukrovinky a energodrink. Po zdolání celé tratě bude v cíli opět další občerstvení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00