Jak na věc


poliklinika valašské klobouky lékaři-ordinačni hod

2019-10-22 - Havárie na dálnici D1

    V případě, že je pacient po ošetření transportován do zdravotnického zařízení, využívá posádka sanitního vozu další funkcionalitu tohoto systému, tzv. „Avízo pacienta“. Z místa zásahu odesílá do příslušného zdravotnického zařízení zásadní informace o zdravotním stavu převáženého pacienta.
    ORDINAČNÍ HODINY - Valašské KloboukyČtvrtek: 6.30-12 hod., 13-15 hod. (14-15 hod - vyšetření dětských kyčlí - bez objednání)KONTAKT - 577 042 140 - pouze čtvrtek zdr. sestra:  Jana BalouškováORDINAČNÍ HODINY - Zlín GEMINIPondělí 15.30-18.30    objednává se pouze přes web stránky
    ORDINAČNÍ HODINY - Valašské KloboukyČtvrtek: 6.30-12 hod., 13-15 hod. (14-15 hod - vyšetření dětských kyčlí - bez objednání)KONTAKT - 577 042 140 - pouze čtvrtek zdr. sestra:  Jana BalouškováORDINAČNÍ HODINY - Zlín GEMINIPondělí 15.30-18.30    objednává se pouze přes web stránky
    Další stupeň systému navazující na „Avízo“, je svolávání lékařských týmů v rámci nemocnice. Především u závažných stavů se tak specializované týmy urgentních oddělení mohou v předstihu připravit na příjem pacienta. Tento systém zrychlí převzetí pacienta od záchranářů a povede k zefektivnění navazující nemocniční péče.


Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

    Zde za přítomnosti mnoha novinářů popsali svou činnost na místě, postřehy a pocity ze zásahu u nezvykle těžké dopravní nehody. Záchranné práce komplikoval oheň, který se vznítil po nárazu vozidel. Protivítr a kouř značně ohrožoval jak zraněné tak i samotné zachránce. Naši kolegové velmi ocenili pomoc dvou vojáků a zdravotní sestry, ale i pomoc ostatních přítomných, bez jejichž přispění by následky dopravní nehody byly ještě horší.
    V neděli 13.10.2019 ve večerních hodinách se tři naši kolegové zdravotničtí záchranáři Martin Mikloš, Jiří Vašica a Jiří Stuška vraceli po dálnici D1 z Prahy, kde se účastnili odborné konference.
    Je založena na umístění ganglia a na jeho tvaru. Dá se vyhmatat jako podkožně uložená tuhá elastická kulatá nebo oválná "bulka" v podkoží. Lékař, který ganglion vyšetřuje, může doporučit rentgenové vyšetření sousedících kloubů, aby vyloučil jejich případné postižení.


Uherské Hradiště

    Na výcvikovou a školící místnost navazuje pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér, kde je nainstalován výukový model člověka. Tento trenažér umožňuje simulovat velké množství kritických situací a zdravotnických scénářů, počínaje zraněním pacienta v kterémkoliv místě, přes srdeční a dechové potíže, neurologické potíže a velké množství dalších urgentních stavů. Tyto situace jsou instruktorem ovládány přes tablet a veškerá činnost zasahujícího týmu se přenáší na velkoplošnou obrazovku do vedlejší místnosti, kde je sledován průběh činnosti zasahujícího týmu on-line, je prováděn okamžitý rozbor situací, nebo následný rozbor ze záznamového zařízení.
    Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. (ZZS ZK) úspěšně dokončila realizaci projektu: „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“. Podstatou tohoto projektu bylo vytvoření informačního systému, který umožní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi ZZS ZK a zdravotnickými zařízeními Zlínského kraje (tj. Krajskou nemocnicí T. Bati, Kroměřížskou nemocnicí, Uherskohradišťskou nemocnicí a Vsetínskou nemocnicí).


Lupavý (skákavý) palec a prsty ruky

    Ta může spočívat v prostém sledování nálezu na ruce. Pokud je ale ganglion bolestivé, omezuje aktivity pacienta, má nežádoucí kosmetický efekt, či je pro pacienta jinak nepřijatelný, je možné se pokusit o léčebnou intervenci. Provede se buď prosté odsátí (aspirace) obsahu ganglia a případná aplikace protizánětlivého léku (kortikoidu) do jeho dutiny, nebo lze přiložit dlahu ke zmírnění subjektivních potíží. Pokud tyto nechirurgické způsoby terapie nezajistí ústup obtíží, doporučuje se chirurgická revize a odstranění ganglia. Cílem operace je odstranění příčiny vzniku ganglia, který spočívá v odstranění části kloubního pouzdra nebo šlachové pochvy, ze kterého ganglion vyrůstá. Po výkonu může být někdy doporučeno krátkodobé znehybnění ruky na dlaze. Někteří pacienti mohou po operaci pociťovat bolestivost nebo diskomfort různé intenzity a mohou mít i větší či menší otok v oblasti chirurgického zásahu. Po zhojení rány a rozcvičení ruky ale brzy dosahují plné funkční aktivity. Přestože chiru
    Výcvikovou a školící místnost určenou pro přednáškovou činnost a teoretickou přípravu až 80-ti osob, je díky dispozičnímu řešení možno rozdělit posunovací stěnou na dvě samostatné místnosti. Tyto rozčleněné prostory slouží pro praktický nácvik několika týmů na jednotlivých výukových modelech určených pro nácvik řešení urgentních stavů se stabilizací základních životních funkcí.
    Děkujeme našim klukům za jejich duchapřítomný, hrdinský a mimořádný zásah. Jsme na ně oprávněně hrdí a vážíme si toho, že pracují v naší organizaci.


2019-10-22 - Otevření zmodernizovaného vzdělávacího střediska ZZS ZK

    Pro záchranáře je při jejich práci velmi důležitá zpětná vazba. Jde o informace, zda pracovní diagnóza stanovená v terénu při vlastním zásahu, je následně potvrzena v nemocnici po provedení dalších odborných vyšetření. Proto došlo v rámci tohoto projektu k vytvoření komunikačních uzlů, které umožňují oprávněným osobám získat konečnou diagnózu pacientů transportovaných ZZS ZK do zdravotnických zařízení. Tyto údaje budou následně vyhodnocovány a poslouží ke zvyšování erudice zdravotníků při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
    Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity výukových prostor pro teoretickou přípravu a praktický nácvik vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ve Zlíně formou nástavby současného objektu. Rozšířením se zvýšil počet učeben a místností sloužících ke vzdělávací a výcvikové činnosti, přičemž nové technologické vybavení umožňuje simulovat nácvik situací, co nejvíce se podobající reálným zásahům. Ročně bude proškoleno více jak 3 500 pracovníků IZS systému.
    ZZS ZK přímo organizuje a zajišťuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé a lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost v níže uvedených místech a ordinačních hodinách:
    Další součástí střediska je exteriérový výcvikový prostor, který je částečně zastřešený a nachází se zde mimo jiné i realistická maketa schodiště. Tento prostor má své využití pro praktický nácvik zejména transportních technik i za nepříznivých klimatických podmínek.


Aloplastiky - totální endoprotézy

    Zpráva o jejich doslova hrdinském činu se dostala na veřejnost přes sociální sítě. Sami záchranáři o nějakou publicitu moc nestáli. V běhu událostí, se tato zpráva dostala k médiím, která projevila velký zájem o setkání s našimi kolegy, proto se uskutečnila úterní tisková konference na výjezdové základně v Uherském Hradišti.
    Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. úspěšně dokončila realizaci projektu: „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“.
    Ganglia jsou relativně často se vyskytující hmatná zduření (prominence) na ruce nebo na zápěstí. Většinou se nacházejí na hřbetní straně zápěstí, na konečném kloubu prstu (tam se nazývají tzv. mukózní cysty) nebo při bazi prstu. Obsahují rosolovitou, čirou a viskózní tekutinu. Původ ganglií je většinou v okolních šlachách nebo kloubech. Nebyla nalezena žádná specifická příčina jejich vzniku. Ganglia mohou být bolestivá, hlavně při jejich prvním výskytu, nebo při větší pracovní zátěži. Ganglia často mění svou velikost a tvar, někdy mohou dokonce úplně zmizet. Tyto prominence nejsou zhoubné.


2019-11-05 - Záchranáři mají erudici, a nyní i důležité informace

    V budově odborných ordinací na poliklinice. Pro děti i dospělé. Ošetření náhle vzniklých onemocnění, která nevyžadují hospitalizaci. Tel.: 571 818 580 Ordinační hodiny: Pondělí až pátek 17.00 hod. – 22.00 hod. Sobota, neděle, svátky 8.00 hod. – 22.00 hod. Zubní pohotovost: Tel.: 571 818 581 Pouze o víkendech a svátcích od 8.00 hod. – 12.00 hod.
    Pomocí této elektronické komunikace mohou záchranáři získat zdravotní údaje o pacientovi z výše uvedených zdravotnických zařízení již v průběhu cesty do místa zásahu. Tyto údaje jim poskytnou důležité informace o zdravotním stavu pacienta (např. jaké léky v průběhu hospitalizace užíval, zda je pacient alergik, zda má implantován kardiostimulátor, jaká jiná onemocnění má, atd.), čímž se urychlí a dále zkvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) v místě zásahu.
    Cílem projektu bylo zvýšení kvality záchranných prací, snížení negativních jevů při mimořádné události ve vztahu k poskytnutí první pomoci a přednemocniční neodkladné péče odborným personálem ZZS ZK, složkami IZS, případně dalšími subjekty, které působí na místě mimořádné události v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva.


Lékařská služba první pomoci Vsetín

    Součástí projektu je rovněž zavedení systému, kdy pomocí speciální aplikace v mobilním telefonu mohou na území Zlínského kraje, lidé se sluchovým a řečovým postiženým intuitivně komunikovat s operátory zdravotnického operačního střediska.
    Celá akce, jejíž realizace byla zahájena v červnu 2018 a ukončena v říjnu 2019 a jejímž investorem byl Zlínský kraj, byla realizována dle Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 27). Celková hodnota investice činila částku ve výši 37,819.000,-Kč, přičemž částka ve výši 21,019.000,- Kč byla financována z rozpočtu Zlínského kraje, částka ve výši 15,727.000,- dotacemi z fondu EU a částka 925.000,- Kč dotací ze státního rozpočtu.
    Byli mezi prvními, kteří dorazili k vážné dopravní nehodě cisterny, převážející palmový olej, a několika osobních vozidel, které do ní narazily. Okamžitě začali organizovat a aktivně se podílet na vyprošťování zraněných a jejich přesun do bezpečí. Díky jejich profesionálnímu přístupu a zkušenostem s danou situací se podařilo vytvořit záchranářskou uličku pro příjezd vozidel IZS, podat přesné informace operačnímu středisku ZZS a zabránit chaosu na místě nehody.


Valašské Klobouky

    Středisko disponuje i výcvikovou PC místností, která je vybavena 13 osobními počítači na samostatných pracovištích, pro individuální testování a přezkoušení proškolených účastníků, pro odborné teoretické workshopy. PC jsou vybaveny softwarovou aplikací pro simulaci událostí s hromadným postižením osob a PC pracoviště demo verzí dispečerské aplikace pro výcvik operátorů a operátorek krajského zdravotnického operačního střediska.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00