Jak na věc


poliklinika valasske klobouky psycholog psychologie

Klinický psycholog a psychoterapeut

    13 sebevědomějším, dbát na své zdraví, využít volný čas a mnoho dalšího. To je to, co nás žene dopředu a dokáže vybudovat zdravě sebevědomého člověka, který na sebe může být hrdý. Zaujala vás naše činnost? Rádi přivítáme všechny holky i kluky, kteří mají rádi hudbu, tancují a chtějí něco zažít, prostě něco jiného než sezení u počítače. Nábor do TS ELES probíhá již v červenci formou táborů. Děti i dospělí mají možnost činnosti v různých věkových, stylových i výkonnostních úrovních. Všechny dotazy vám zodpovíme v DDM (Hana Tarabusová, tel ), informace najdete také na stránkách cz. Pokud se nemůžete zúčastnit tábora, je potřeba odevzdat náborový list. Pozveme vás na dodatečné rozřazení koncem prázdnin. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšnosti členů TS ELES v taneční sezóně Tanečníkům za jejich píli, trenérkám za nápady a velkou pomoc, rodičům za podporu, ale i všem ostatním, kteří se nám starali o kulisy, rekvizity, dopravu. A velké díky patří našim sponzorům. Přeji vše
    1 KLOBUCKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník města Valašské Klobouky Červenec 2016 Od 2. do 16. července se uskuteční v přírodní rezervaci Bílé potoky už 36. ročník kosení bělokarpatských luk. V pátek 3. června projela naším městem benefiční cyklotour Na kole dětem. Klobucké rockování! Sobota 30. července, hřiště u vlakového nádraží. Setkání obcí budujících cyklostezku Bevlava s. 4 úspěchy mladých zdravotníků s. 11 Noví malí Klobučánci s. 5 ELES má za sebou skvělou sezónu s. 12


Psychologické vyšetření bude muset podstoupit více řidičů

    9 červenec 2016 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ Virtuální univerzita třetího věku byla zahájena v městské knihovně začátkem letošního roku. Pro velký zájem studentů probíhaly v tomto semestru dva studijní obory, a to Etika jako východisko z krize společnosti a Lidské zdraví. Navštěvovali je posluchači z Valašských Klobouk, Horní Lidče, Lidečka, Smoliny, Lipiny a Poteče. Z 24 účastníků bylo šest mužů, tři manželské páry a dvě sourozenecké dvojice. Všichni studenti složili úspěšně závěrečnou zkoušku a semestr ukončili slavnostním závěrečným seminářem v Třanovicích. Za přítomnosti zástupců Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze jim byly předány pamětní listy. Za svůj elán a touhu po nových vědomostech si zaslouží náš obdiv. Jana Dorňáková, Městská knihovna Valašské Klobouky OZNÁMENÍ Městská knihovna Valašské Klobouky oznamuje úpravu půjčovní doby o letních prázdninách, tj. od do Oddělení pro dospělé čtenáře, děti a mládež: pondělí úterý středa čtvrtek pátek CENA


Hlavní nabídka: Město a samospráva

    11 červenec 2016 Zdeněk Škubník ze Štítné nad Vláří má 23let a prodělal dětskou mozkovou obrnu, což mu nedovoluje žít život způsobem, který se nám všem zdá být zcela samozřejmým. Podpora pro Zdeňka bude použita na terapii a rehabilitaci. Rehabilitace není hrazená pojišťovnou, proto mu chceme s úhradou pomoci. Zdeněk každý rok podporuje Charity Jam osobně a my se budeme těšit, že i letos přijde opět mezi nás. A termín? 2. červenec Pomáhejte s námi! 9. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA STRNADA V MALÉ KOPANÉ První srpnovou sobotu se v Lipině uskuteční od 8.00 hod. devátý ročník Memoriálu Františka Strnada v malé kopané, a to s mezinárodní účastí. Je připraven celodenní doprovodný program: ukázky silničních motocyklů, techniky Policie ČR, záchranné služby, sboru dobrovolných hasičů, dále skákací hrad, malování na obličej a jízdy na koních pro děti, vystoupení cimbálové muziky Vincúch a taneční skupiny Tamarind. Již tradičně budou z nebe padat bonbony. Ve večerních hodinách je připravena velkoploš


Rozhovor o hypnóze s krátkou ukázkou

    14 PROGRAM červenec PO DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ úTOK 3D min., 150 Kč, nepřístupné pro děti do 12 let Premiéra pokračování kultovního katastrofi ckého fi lmu. úT DĚDA min., 70/90 Kč, přístupné bez omezení Valašský fi lm. ČT KUNG FU PANDA min., 50 Kč, přístupné bez omezení Animovaný fi lm pro celou rodinu. ČT HRA PENĚZ min., 120 Kč, nepřístupné pro děti do 12 let Premiéra akčního thrilleru s Georgem Clooneym a Julií Roberts. úT POLEDNICE Kino za babku min., 50 Kč, nepřístupné pro děti do 12 let České drama. úT LEGENDA O TARZANOVI 3D min., 140 Kč, nepřístupné pro děti do 12 let Legendární Tarzan se vrací na plátna kin! ČT DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D min., 130/150 Kč, přístupné bez omezení Premiéra rodinné animované komedie. úT VZKAZ V LÁHVI min., 80 Kč, nepřístupné pro děti do 12 let Kriminální Oddělení Q rozplétá další nevyřešený případ. ČT DĚDA min., 70/90 Kč, přístupné bez omezení Valašský fi lm. SO ANDRÉ RIEU Z MAASTRICHTU 2016 úT ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM min., 80 Kč, přístupn


Psychologické poradenství a psychoterapie

    10 PODÌKOVÁNÍ Děkujeme za organizaci 2. ročníku střelecké soutěže Memoriál plukovníka Josefa Balejky. Poděkování patří vedoucímu střelecké soutěže panu Zdeňku Hofmanovi a všem organizátorům, kteří se na této soutěži podíleli. Všichni soutěžící střelci byli úžasní. Počasí nám, chvála Pánu Bohu, přálo. Abychom nezapomněly, velké poděkování patří soutěžícím střelcům-letcům z Přerova, kteří se této akce v tak hojném počtu zúčastnili. Velice si toho vážíme. Je vidět, jak si cení kamarádů letců, kteří bojovali za druhé světové války. Čest jejich památce! Marie Ritterová-Balejková a Anna Balejka-Hutton KLOBUCKÝ RYBNÍK 2016 V sobotu proběhl na betonovém hřišti na Palackého ulici 4. ročník hokejbalového turnaje Klobucký rybník, který pořádají hráči hokejového týmu HC Klobucké Laviny. Tento turnaj je určen především mládeži, která si zde může prověřit své dovednosti v této suché variantě ledního hokeje. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem šest mládežnických družstev. Počasí zhatilo pův
    16 Valašskokloboucké služby s. r. o. červenec 2016 Tel.: , mobil: , 192, Pekařství Gajdoš Lipina přijme do stálého pracovního poměru zaměstnance na pozici pekař a pomocné pracovní síly. Praxe vítána. Hlaste se prosím na tel. číslo UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA KLOBUCKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 15. července 2016 Klobucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává jednou měsíčně město Valašské Klobouky, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Adresa redakce: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky 76601, tel.: , Redakční rada: Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. předseda redakční rady, Ing. Zuzana Cmajdálková, Věra Hudková, Marie Lanková, Sandra Novotná Kollerová (články podepsané tm SNK), Mgr. Jaroslava Pechancová, Mgr. Jiří Ročák a Ing. Lenka Zvonková (tm LZ). Inzerci včetně objednávky zasílejte na adresu redakce. DTP: Mgr. Miroslav Pinďák, Pavel Meisl, tel.: , Číslo 7/2016 vychází 1. července Klobucký zpravodaj


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00