Jak na věc


poválečné útěky přes hranice

Sto let působení RAF. Nejslavnější érou zůstává bitva o Británii

    Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...
    Čistky se nevyhnuly ani těm, kteří působili v civilním letectví, zvláště u Československých aerolinií. S ohledem na vysokou leteckou i jazykovou kvalifikaci ale byli propouštěni pouze jednotlivci. Ostatní začali být stahováni na vnitrostátní linky a s propuštěním se čekalo na dobu, než vycvičí své náhradníky. V březnu 1950 vzbudil pozornost synchronizovaný únik tří letadel ČSA s posádkami bývalých příslušníků RAF.
    Text historika Matěje Spurného ze sdružení ANTIKOMPLEX na téma násilí v prvních poválečných měsících v Československu. Účelem tohoto textu není podat výčet násilností, k nimž v českých zemích došlo v prvních měsících po válce. Cílem této studie je zařadit bezprostředně poválečné násilí v českých zemích do širšího kontextu plánů a počátků ...
    Představujeme vám novou videoaktivitu IWitness v českém jazyce, ve které si žáci vyrobí vlastní film. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na práci žáků s online střižnou, unikátním nástrojem platformy IWitness. Proto s...


Divoký odsun a poválečné násilí

    Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...
    Martin Šmok vám v instruktážních videích poradí jak pracovat s elearningovou platformou IWitness. Odpoví na otázky jak se registrovat, jak vytvořit třídu a jak zadávat a stavět aktivity?
    Do vlasti se během roku 1945 vrátilo celkem 1 359 letců RAF, dalších 250 se rozhodlo pro život v zahraničí (přes 200 ve Velké Británii, dále pak ve Francii, Kanadě, USA, ale také v Argentině, nebo Alžírsku). V prvních dvou poválečných letech bývalí piloti RAF obsadili velkou část velitelských postů a stali se páteří československého letectva. Problém ale představovala doktrína uplatňovaná na základě košického programu, podle níž se měla armáda Československa sjednotit podle sovětského vzoru. Část západních pilotů a vojáků s tím zásadně nesouhlasila.


Českoslovenští letci na frontách 2. světové války

    Prakticky hned po únoru 1948 přišla první vlna propouštění a následných perzekucí. Roku 1950 sloužilo v armádě pouhých 13 bývalých příslušníků RAF. Šlo buď o nepostradatelné jedince, případně o ty, kteří se díky přímluvě vyhnuli postižení. Do exilu odešlo přes 400 bývalých letců, více než stovka se jich znovu uplatnila v řadách RAF.
    Přesný přehled o tom, kolik bývalých příslušníků RAF bylo uvězněno, kolik jich bylo vyhozeno z práce, či jinak perzekuováno, dodnes neexistuje. V zásadě je možné říci, že byli západní letci postiženi jako celek, téměř každý z nich se potýkal s nějakými problémy. Pádu komunistického režimu se doložitelně dožily necelé dvě stovky bývalých československých letců z řad RAF.
    Soubor pramenů  je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrývání událostí odehrávajících těsně po skončení druhé světové války bylo v českém prostředí dlouho vytěsňováno, protože patří mezi nejtemnější a nejostudnější v našich poválečných dějinách. Sadu materiálů uvozuje text předního českého histori...


Zveřejňujeme manuál k obsluze a používání elearningové platformy IWitness

    Text představuje systém retribučního soudnictví v českých zemích v letech 1945-1948, popisuje společenskou a politickou situaci, která umožnila realizaci retribuční normotvorby, poskytuje stručný přehled o činnosti Národního soudu, mimořádných lidových soudů a trestních nalézacích komisí. Text se opírá o spisový materiál retribučních soud...
    Text historika Jana Gebharta je věnován prvním týdnům po skončení druhé světové války v pohraničí Československa. Autor ve svém textu uvádí do problematiky poválečných násilností a tzv. "divokého odsunu." Zaměřuje se na formování dobrovolnických oddílů, zejména nechvalně známých Revolučních gard a jejich násilností a zločinů na německém o...
    Předkládaný text je praktickou ukázkou souzení podle „malého“ retribučního dekretu v Ostravě v letech 1945-1947. Autorka si z pestré škály trestných činů vybrala dva nejfrekventovanější druhy žalob: případy „odrodilých“ Čechů a procesy s řadovými členy fašistické Vlajky. Snaží se na konkrétních případech poukázat na problematičnost retrib...


Divoký odsun a poválečné násilí - sada pramenů a vzpomínek pamětníků

    Výukový set na téma násilí v prvních poválečných měsících v Československu. Odkrývání událostí odehrávajících se těsně po skončení druhé světové války bylo v českém prostředí dlouho vytěsňováno, protože patří mezi nejtemnější a nejostudnější v našich poválečných dějinách. Sadu materiálů uvozuje text předního českého historika mladé genera...
    Výuková prezentace vychází ze studie historika Matěje Spurného ze sdružení ANTIKOMPLEX „Opravdu jen excesy? Národní očista v českých zemích po květnu 1945“. Prezentace je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Materiál přehledně shrnující hlavní fenomény problematiky doplňují pracovní listy, výběr prame...
    Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrývání událostí odehrávajících těsně po skončení druhé světové války bylo v českém prostředí dlouho vytěsňováno, protože patří mezi nejtemnější a nejostudnější v našich poválečných dějinách. Sadu materiálů uvozuje text předního českého...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00