Jak na věc


pravidla písemné elektronické komunikace

Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek

    Oficiální znění českých pravidel přístupného webu, které vznikly za podpory Ministerstva informatiky ČR v rámci projektu vědy a výzkumu YA512006003 "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy". © Technické zpracování: H1.cz
    9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
    14.Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.
    23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
    19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.


Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel

    4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
    27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.
    17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.
    Jedná se o přepracovanou verzi pravidel, která původně vznikla v roce 2004 jako Best Practise na Ministerstvu inormatiky ČR. K přepracování pravidel došlo v rámci výzkumného úkolu projektu vědy a výzkumu vypsaném v roce 2006 Ministerstvem informatiky.


Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné

    Máte na svém kontě všechny body? Nebo vám nějaký ten bodík schází? Ať je to tak, či onak, kromě novel a aktualizovaných zákonů na našem webu naleznete také přehled přestupků včetně bodového a finančního ohodnocení. Dozvíte se, kolik bodů vám hrozí za rychlou jízdu v obci, řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu nebo za další přestupky, kterých se jako řidiči můžete dopustit. Bodový systém funguje v České republice (a v řadě dalších států) od roku 2004. Hlavním pilířem zavedení bodového systému bylo snížení počtu a následků dopravních nehod a evidence neukázněných řidičů.
    Víte, co všechno si k vám může policista dovolit? Kdo všechno je oprávněn zastavit vaše vozidlo? Na tyto a spoustu dalších otázek, vám odpoví kategorie umístěná na našich stránkách s názvem pravomoci policie. Přečtěte si, jaké pravomoci policii náleží, a vyvarujete se případných nedorozumění na našem webu, nebo v magazínu autopub.cz, či v sekci technika na stránkách bezvarady.eu.
    Nechce se vám každý rok, měsíc nebo týden pročítat neustále aktualizovaný zákon o silničním provozu? Chcete mít všechny změny přehledně na jednom místě? Navštivte kategorii s názvem nová pravidla a informujte se jaké změny na vás – jako na řidiče čekají. Pro zájemce máme na našem webu také úplné znění zákona o silničním provozu, ve kterém se dozvíte vše potřebné a do posledního detailu.


Řidiči pozor! Znáte nová pravidla silničního provozu?

    33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.
    Výslednou podobu pravidel ještě ovlivnilo mezirezortní připomínkové řízení, které zaštiťovalo Ministerstvo vnitra ČR. Můžete si problédnout původní verzi (PDF, 95 kB), která byla navržena v rámci výzkumného projektu.
    18. Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.
    7. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.
    Pravidla silničního provozu jsou neustále aktualizována a doplňována. Vyznat se v neustálých novelách je proto občas nad lidské síly. Pokud chcete mít dokonalý přehled o všech změnách, které nás na českých silnicích potkají právě v aktuálním roce 2012, sledujte pečlivě náš web. Přinášíme vám praktické informace, řadu rad i tipů a především přehledný výčet nových silničních pravidel.


Hlavní změny v pravidlech na jednom místě

    2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
    32. Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.
    20. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.
    24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00