Jak na věc


propustek

Propustek Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod náspem. Propustky jsou většinou používány pro.

    Tunel pod kolejištěm je poměrně nízký, dosahuje sotva 2 metry. Nicméně původní hloubku lze odhadovat jen podle podstavy kamenných stěn, podlaha je dávno zanesena olejnatými nánosy a bahnem.
    Propustky jsou využívány při výstavbě propustí na malých a středních tocích a všude tam, kde jsou požadavky řešit odvod nahromaděných vod a zhotovovat protipovodňová opatření. Propustky vyrábíme ve tvaru písmene U tak, aby po sestavení propustků na sebe se vytvořila prostorová propusť požadovaných parametrů. Propustky jsou mezi sebou fixovány spřahovacími trny a propojovací výztuží ve stykovacích kapsách propustků. Základní průtočný profil propustku je v šíři 200 cm a výšce 69 cm, respektive 113 cm. Výškový profil propustku lze snížit na polovinu tím, že místo horního U dílu se na zakrytí propustku použije deskový díl. Jednotlivé díly propustku mají nastavitelnou délku až do 3 metrů, lze je sestavit jak vedle sebe pro účely zajištění vysokých průtoků, tak i do řady za sebou pro účely širokých hrází a vozovek. Propustky jsou dimenzovány pro těžká nákladní vozidla.


Pokročilý filtr pro kategorií Mosty, propustky a tunely TT

    Pohled zpět ke vstupnímu otvoru na východní straně. Pokud by stavba měla původně sloužit jako tunel, pravděpodobně by nebyla široká chodba přístupná jen úzkými dveřmi.
    V nejzazším úseku je výška nezanesené části profilu jen asi 50 cm a průchod, o focení nemluvě, je prakticky nemožný. Úplně v dálce se rýsuje zával suti a dopadků, přes který by stejně nebylo možné proniknout dál.
    Do chodby ústí řada úzkých šachtic s kamenným ostěním. Jejich poloha uprostřed stropu opět napovídá, že chodba sloužila spíše technickým účelům než vedení pěší cesty. Na zauhlování nebo vykládání popela z lokomotiv jsou však otvory příliš úzké.
    06/2003Přednáška č. 11 Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) – základní popis Předmět: Modelování v řízení MR 11 (Počítačová podpora) Obor C,
    Nánosy v chodbě jsou neméně záhadné. Vrstva mazlavého bahna je prosycena olejem, snad z parních lokomotiv, navíc na většině míst vypadá, že měla kdysi rovnou hladinu. Místy zaplˇˇnuje chodbu téměř po strop, pak ale opět klesá - zhruba uprostřed kolejiště se navíc někdo pokoušel část nánosů odtěžit a tak se lze místy i postavit.


Prezentace na téma: "Propustek Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod náspem. Propustky jsou většinou používány pro."— Transkript prezentace:

    Základní zadání POPR (2009 ZS) 1.základní informace k sestavení modelu objektu 2.pro model použijte stávající projekt z výuky nebo jiný dostupný projekt.
    Propustky jsou vyráběny v prostorové formě pro litý beton, takže po odformování je vnitřní průtočný profil propustku ocelově hladký.Propustky lze vyrobit i se sešikmeným nebo kosým čelem, aby se propustek mohl lépe zakomponovat do prostředí realizace. Propustky při délce 3 metry, tloušťce nosné části propustku 20 cm a výšce 54 cm mají hmotnost 1 prvku 2200 kg. Propustky při délce 3 metry, tloušťce nosné části propustku 25 cm a výšce 81 cm mají hmotnost 1 prvku 3030 kg. Výhodou námi vyráběných propustků je dlouholetá životnost, vysoká variabilita, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost a nízká pořizovací cena.
    Bývalý propustek pod dolním nádražím je asi nejbarevnějším podzemím v Brně. Namodralé kamenné stěny, cihlově červená klenba a všemi odstíny mezi žlutou a šedou hrající nánosy toxických usazenin vytváří mozaiku téměř všech barev.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Proporce chodby jsou dostatečné pro podchod i podjezd, stejně jako mohly být dány maximálním průtokem potoka odvádějícího vody z plochy mezi horním a dolním nádražím. Většina objemu chodby je však dnes zanesena bahnem - buď naplaveným vodou při povodni nebo odpadem, pro který byla chodba záměrně použita.
    Situační plánek Rosického nádraží z roku 1853. Součástí stavby stanice bylo napřímení toku Svratky, most přes řeku (objekt F4) a podle dobových pramenů také vybudování blíže nespecifikovaných drenážních prací (propustek?). Od západu (na plánku zespodu) vedou k nádraží cesty k místům označeným jako objekty F1 a F2, velmi přibližně odpovídající předpokládanému a známému místzu vstupu do chodeb pod nádražím. Plánek byl převzat z knihy 150 let železnice z Brna do Zastávky (citace níže).


Články související s tématem Propustek pod dolním nádražím

    Modře jsou ve výřezu katastrální mapy z roku 1906 vyznačeny vodní toky (včetně severojižního potoka podél dnešní Hradlové ulice) a zaznačený propustek pod severní částí Rosického nádraží. Oproti předpokladu se po objevení vstupu jeví zde popisovaný propustek jako posunutý k jihu a kolmější ke kolejišti stanice - patrně je tedy podzemních chodeb pod nádražím více.
    Propustky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu na předem připravené podloží. Propustky jsou vyrobeny z kvalitního, nepropustného betonu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0032:27:45