Jak na věc


prvek v ragby

Sestava Workout WHS06 - jacklové stojny

    Mendělejevova periodická tabulka grafickou formou vyjadřuje periodický zákon. Dobré pochopení periodického zákona a systému periodické tabulky, zejména zákonitostí vyplývajících z umístění jednotlivých chemických prvků v periodické soustavě, je základním předpokladem úspěchu při studiu chemie prvků. Poloha chemického prvku v periodické soustavě je také důležitým faktorem pro výskyt prvků v zemské kůře.
    U technicky významných kovů jsou uvedeny také "nechemické" údaje jako např. elektrická i tepelná vodivost, tvrdost podle Mohse, tvrdost podle Brinella i Vickerse, hodnoty modulu pružnosti ve smyku i v tahu. U většiny prvků jsou také uvedeny základní chemické reakce, významné sloučeniny, výskyt v přírodě, historie objevu, jejich výroba nebo laboratorní příprava a praktické využití. Periodická soustava obsahuje prozatím 118 prvků. Popis, chemické a fyzikální vlastnosti nově objevených prvků nebyly prozatím dostatečně popsány, proto se v tabulce u některých prvků s vyššími protonovými čísly zobrazuje pouze minimum údajů.
    V této podobě formuloval periodický zákon ruský vědec Dmitrij Ivanovič Mendělejev v roce 1869, již v roce 1875 byla platnost Mendělejevova periodického zákona potvrzena objevem do té doby neznámého prvku - gallia, který měl vlastnosti předpovězené Mendělejevem. Od té doby se stal Mendělejevův periodický zákon, v mírně pozměněné podobě, jedním z pilířů moderní chemie.


Sestava Workout WHS15 - jacklové stojny

    Svislé sloupce periodické tabulky jsou skupiny prvků, sdružující prvky podobných vlastností. Chemické prvky v jedné skupině mají shodný počet valenčních elektronů. Číslo skupiny udává počet valenčních elektronů nepřechodných prvků a současně udává nejvyšší možnou hodnotu kladného oxidačního čísla daného prvku (s několika výjimkami) ve sloučeninách.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00