Jak na věc


radary na dálnici d11

Obchodní úspěchy našich pasivních radarů

    Jak fungují pasivní radary? Proč jsou jednou z nejdůležitějších strategických zbraní dneška? Česká republika je na špici ve vývoji těchto veledůležitých strategických zbraní a nechává si miliardy za jejich vývoj protékat mezi prsty.
    Sledujte radarový kompozit celé Evropy. Snadno tak poznáte odkud se k nám chystají srážky nebo kde aktuálně v Evropě prší. Radarový snímek Evropy je složen z více než 100 radarů po celé Evropě.


Pasivní radary jako strategická zbraň

    Nespočet výhod učinil z pasivních radarů jednu z nejdůležitějších strategických zbraní současnosti. Je prakticky nemožné vyřadit je z činnosti. Široký rozsah druhů přijímaných signálu vylučuje zničení všech vysílačů. Pokus o aktivní rušení přispěje pouze ke zlepšení jejich funkce, protože přidá signál, který mohou pasivní radary zachytit a vyhodnotit. Vyřadit z provozu přijímače je téměř neproveditelné, jelikož jsou relativně malé a tudíž snadno mobilní. Převáží se na korbách nákladních aut (pro věru stačí 5 aut), vztyčí se v lese a díky své pasivitě jsou nezachytitelné. A když nepřítel neví, kde jsou, tak je ani nemůže zničit. I kdyby se mu dařilo ničit je, nevyvolá to žádné velké potíže, protože veškeré součásti pasivních radarů jsou levné a snadno nahraditelné. Nenahraditelný je pouze software a ten nelze zničit nikdy.
    Nejdříve se pomocí Dopplerova jevu přibližně určí poloha a rychlost letounu a dalším zpracováním signálu s využitím potlačení šumu, zahrnutím mnoha vlivů ovlivňujících šíření radiových vln (včetně změn v ionosféře Země) se určí poloha a rychlost letounu s přesností stejnou nebo lepší jako u aktivních radarů. Přesný způsob zpracování signálu nám nikdo neprozradí, je součástí mnoha patentů a to zejména těch tajných. Nejméně dvoufázové vyhodnocování naznačuje, že se jedná o zpracování signálu numerickými iteračními metodami s užitím opačné Fourierovy transformace, konvoluce a dalších matematických metod zpracování vlnového signálu. Složité matematické výpočty potřebují velmi výkonný počítač, aby bylo možná data zpracovávat v reálném čase.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00