Jak na věc


radost impuls bohumín na křídlech motýla

SDRUŽENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

    - V průběhu táborů nejsou připuštěny jakékoliv návštěvy táborníků, od rodičů počínaje, přes příbuzné až kamarády konče. Mimo jiné je tato situace nepřípustná z hygienických důvodů.
    http://prihlasovani.taborradost.cz/kalkulator-ceny-tabora-2020.html . Následně si vygenerujte variabilní symbol a s jeho pomocí proveďte úhradu trábora. Děkujeme.
    - Rodič nebo zákonný zástupce se za dítě zaručuje, že bude zachovávat táborový řád. V tomto směru je dítě potřebné ještě doma poučit, samotný táborový řád se dětem podrobně vysvětluje bezprostředně po zahájení tábora.
    - Na tábor bohužel nemůžeme přijmout děti, které se nepodrobily ze zákona povinnému očkování. Tuto skutečnost prokazují táborníci předložením lékařského posudku, který je součástí listinné přihlášky.
    - Jakékoli zdravotní či jiná omezení dětí, nedovolující jejich plnou účast na táborovém programu či stravě (diety, alergie, chronická onemocnění, atd.), musí být uvedena již v přihlášce na tábor a nejlépe dopředu odsouhlasena, k prvotní konzultaci použijte tabory@taborradost.cz a následně budete přesměrováni na kompetentní osoby.


ProgramNašim pro radostje u konce

    Podat přihlášku můžete (v případě, že jste se již úspěšně registrovali a máte přidělenou odpovídající kategorii) po přihlášení do neveřejné části našeho webu: http://prihlasovani.taborradost.cz/setkani-e-prihlasky.html.
    STŘEDISKO RADOST spojuje lidi mladé a lidi pracující s mladými a pro mladé. Pořádá celoroční akce a letní stanové tábory při své rekreační (táborové) základně v Klášterci n. Orlicí. Naším cílem je podporovat iniciativu mladých v oblasti hudby, sportu, turistiky, křesťanství, jazyků atp.
    - Během táborů není povoleno dětem u sebe držet či používat jakoukoliv elektroniku, především pak mobilní telefony a tablety. Důrazně doporučujeme, aby si je děti na tábor s sebou nebraly. Ty děti, které si nějakou elektroniku přivezou, ji první den tábora odevzdají do bezpečné úschovy a poslední den tábora jim bude elektronika vrácena.


ARCHIV -  Podívejte se jak vypadaly tábory 2016

    V roce 2020 budou ceny táborů stanoveny dle následující tabulky. Platbu za tábor je nutné provést do 20.5. 2020. Nezaplacení nechápeme jako storno přihlášky, s dítětem budeme nadále počítat a peníze po vás vymáhat. V případě problémů s úhradou tábora z důvodů finanční tísně, při více dětech s příliš vysokou částkou za tábor a podobně, se obracejte na ekonom@taborradost.cz nebo přímo na Víta Vikiho Kubíčka (tel. 606 702 621).
    Jako každý rok, bude spuštěno přihlašování nejdříve pro starotáborníky (tedy ty, kteří s námi byli na táboře již v předchozích letech). Ti budou schopni se pomocí vyzývacího mailu přihlásit. Pokud mail neobdržíte do pátku 17. 1. 2020, zkontrolujte nejprve funkčnost své mailové schránky a po té se obraťte na a8oy8i4WHmnl5bh7ZhFDO1p o opětovné zaslání přihlašovacího mailu. 2. února bude toto přihlašování pro starotáborníky uzavřeno a do přibližně poloviny února přihlášky zpracujeme. Pravděpodobně 14. února otevřeme přihlašování i pro nové zájemce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00