Jak na věc


redemptoristé sk

Redemptorista, agent a špión Vatikánu

    Katolická církev zveřejnila výsledek podzimní ankety mezi účastníky nedělních bohoslužeb. Podle ní na ně v Česku zavítá 375 tisíc lidí, pětinu z nich tvoří mladí lidé do 20 let.
    Díky tomu, že je Svatá Hora pouze několik desítek kilometrů od Prahy, nabízí se i možnost, že by Bezák mohl zároveň působit v Praze, například jako vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, nebo v akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora spolu s Tomášem Halíkem, který Bezáka při návštěvě Slovenska letos v únoru podpořil. A blízko za oblíbeným arcibiskupem by do Čech měli i Slováci, řada z nich žije v České republice trvale, podle údajů Českého statistického úřadu okolo 72 tisíc.


Macron zdůraznil, že Francouzi mají právo se rouhat

    P. Jiří Šindelář CSsR, člen Pražské provincie redemptoristů, * 11.3.1968, ord. 22.6.2002, od 1.7.2002 do 30.6.2007 kaplan a misionář na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, odpovědný za chod lidových misií, misie@cssr.cz , tel.: 732 961 694.Vystudoval v semináři redemptoristů v Polském Krakowě a Tuchowě. Původním povoláním je stavař-geodet. Do misijní komunity v Králíkách přišel 1.7.2002 jako novokněz, jen několik dní po svém kněžském svěcení. Jeho hlavním posláním bylo konat klasické, devítidenní, duchovní obnovy farností, tzv. lidové misie. Svoje první zkušenosti ohledně lidových misií získával na Slovensku pod vedením zkušeného misionáře P. Zamkovského CSsR, se kterým se účastnil misií v Levoči, Brumově a Rájci (2002) a později ještě obnovy lidových misií, tzv. renovace, opět v Levoči (2003). V současné době tvoří spolu s P. Waścińskim CSsR jádro misijní skupiny. Kromě misijní činnosti vede příležitostně duchovní cvičení pro
    Polští biskupové u příležitosti sta let od narození sv. Jana Pavla II. (1920–2005) žádají papeže Františka, aby ho prohlásil učitelem církve a spolupatronem Evropy....
    Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, zkráceně označovanou jako redemptoristé, založil 9. listopadu 1732 sv. Alfons z Liguori, má okolo 6 tisíc členů, kteří působí v 78 zemích světa. Na českém území kongregace působí od roku 1855, samostatná česká provincie vznikla v roce 1901 a v dobách největší slávy měla téměř 300 členů. V listopadu 2009 čítala necelých 20 redemptoristů, soustředěných zejména při Svaté Hoře a ve Frýdku.
     MAREDA, Martin. Kolej redemptoristů v Českých Budějovicích v letech 1885—1930. České Budějovice, 2001. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.


Měla by se zrušit veřejnoprávní média - ČT a ČRo?

    Její základy položil 1732 neapolský šlechtic a advokát Alfons Maria de Liguori (1696—1787; kanonizován 1839) v jihoitalské Scale u Amalfi; 1749 byla kongregace potvrzena papežem Benediktem XIV. (1675—1758). Posláním redemptoristů je usilovat o spásu opuštěných a chudých, zejm. na venkově. Hlavním pastoračním prostředkem se jim staly lidové misie, dále též duchovní cvičení, kázání a činnost v duchovní správě. Redemptoristé rovněž pečují o poutní místa a věnují se vědecké práci v teologických oborech.
    Likvidace řeholních společenství 1950 postihla i českobudějovický dům. V roce 1968 dostali státní souhlas k výkonu duchovní služby v kostele Obětování Panny Marie 3 redemptoristé, kteří zde působili až do 1985. Kolej ve městě nebyla obnovena ani po roce 1989, ale ve správě diecéze opět pracovalo několik redemptoristů (2005 celkem 4), ale přímo v Českých Budějovicích po smrti biskupa A. Lišky žádný.
    Hlavní program probíhá většinou v kostele, je určen v první řadě lidem, kteří „chodí do kostela“. Program má své zásady, je vyzkoušený znamenitými misionáři v minulosti. Páteří těchto „dnů víry“ jsou mše svaté s tématickými promluvami, zaměřenými na obnovu základů křesťanské víry. Naším úkolem je znovu zvěstovat lidem poselství o Ježíši Kristu, zvát je k osobnímu obrácení a k přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život.


Redemptoristé zvou arcibiskupa Bezáka do Česka, naše kláštery jsou mu otevřené říkají

    Masopust je krátké období před začátkem postní doby, kdy se lidé radují, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Jiné označení karneval lze z latiny vysvětlit...
    Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.
    Délka konání misií činí obvykle devět dní. Víkendové akce jsou jistě dobré, ale nezasáhnou ty, kteří to nejvíce potřebují. Má-li přinést duchovní obnova užitek celé farnosti, je třeba se na ni připravit modlitbou a udělat si čas. Během misií věnují lidé Bohu denně jednu nebo dvě hodiny, dovolí mu, aby na ně působil. Při tom se mohou každý den věnovat svému zaměstnání, rodině, studiu, … jde to, věříte tomu?


Aktuální číslo 7 11. – 17. února 2020

    V 50. letech 19. století přišli vlivem J. V. Jirsíka, jenž chtěl oživením lidových misií přispět k náboženské obrodě diecéze, první redemptoristé do Českých Budějovic. V roce 1855 pozval 3 německé r., aby uspořádali v kostele svatého Mikuláše první obnovenou misii ve městě. Jirsíkovi nástupci v biskupském úřadě usilovali o trvalé uvedení redemptoristů do svého sídelního města. Jejich úsilí bylo úspěšně završeno 2. 10. 1885, kdy byla při klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích ustavena nová redemptoristická rezidence (1898 povýšená na kolej), která byla nejprve součástí Vídeňské provincie a od 1921 byla začleněna do Pražské provincie kongregace. V letech 1908—1921 byl v koleji otevřen i juvenát (gymnázium) pro přípravu mladých adeptů na vstup do společenství (později přemístěn do Libějovic) a od 1923 i noviciát. Od listopadu 1885, kdy dorazili do Českých Budějovic první dva redemptoristé, postupně vzrůstal počet členů koleje a rozšiřoval se okruh jejich působení
     HRUDNÍKOVÁ, Mirjam. Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 80-7192-222-6.


Zeman poděkoval Dukovi za nominaci Lipovské do Rady ČT

    P. Tomasz Waściński CSsR, člen Waršavské provincie redemptoristů, * 26.5.1968, ord. 28.5.1995, od 1.7.2003 do 30.6.2007 kaplan a člen misijní skupiny na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, kde zastává funkci představeného kláštera.Vystudoval teologii v semináři redemptoristů v Krakowě a Tuchowě. Dva roky působil v pastoraci v Polsku. V létě 1997 přišel na výpomoc do pražské provincie redemptoristů. Krátce působil jako kaplan v Tasovicích, potom 6 let jako farář ve Frýdku. Po létech strávených ve farní správě pocítil potřebu změnit prostředí a na vlastní žádost přešel do misijní komunity na Králíkách. Od roku 2003 koná společně s P. Šindelářem lidové misie ve farnostech po celé naší republice. V rámci konání lidových misií spolu navštíví 15-20 farností ročně.
    Lidové misie redemptoristů jsou duchovní obnovy farních společenství. Začaly se konat v Čechách a na Moravě zhruba v polovině 19. století. Své ovoce přinášely po celých 100 let, až do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů v naší republice zakázána. Dnes, kdy je možnost opět svobodně zvěstovat Boží slovo, navazujeme na tento osvědčený způsob pastorace.
    Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si letos připomínají věřící olomoucké arcidiecéze a nejen jí. Dne 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické...
    Bezákovo působení v českém klášteře by musel nejdříve potvrdit některý z místních biskupů, podle redemptoristů by to ale nemusela být zásadní překážka. „Nemáme problém hovořit na toto téma s kterýmkoli biskupem,“ doplňuje Michalčík.


Před 30 lety papež jmenoval nové biskupy na neobsazené stolce

    Slovenský duchovní by tak mohl působit například na největším poutním místě v Česku v klášteře Svatá Hora u Příbrami. „Pobyt na Svaté Hoře jsem Róbertovi Bezákovi nabídl už na začátku, když byl odvolaný,“ uvedl Michalčík deníku. S návrhem tehdy souhlasilo i vedení české arcidiecéze. Situace se však podle něho zkomplikovala především pro postoj slovenských biskupů. „U nás má Róbert Bezák všechny kláštery otevřené,“ doplňuje provinciál.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00