Jak na věc


rehabilitacni ustav kladruby u vlasimi recepce

Odborná praxe - Rehabilitační ústav Kladruby

    Rehabilitační ústav Gerontocentrum poskytuje léčebnou rehabilitaci v lůžkovém zařízení v nepřetržitém provozu a ambulantní fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci. Zřizovatelem je Krajský úřad; přijímáni jsou klienti z celé republiky. Průměrná doba hospitalizace je 40 dní.
    OLU Paseka má tři oddělení: rehabilitační, plicní oddělení a LDN. Jedná se o zdravotnické zařízení – žádost o přijetí podává praktický nebo odborný lékař.
    Služby: 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty z celé České republiky bez rozdílu vyznání, národnosti a sociálního postavení; poradenské hospicové centrum s půjčovnou zdravotnických pomůcek pro pacienty v domácí péči.
    Zařízení pro krátkodobé pobyty do 3 měsíců s možností prodloužení, přednostně jsou přijímáni obyvatelé Prahy 15. Lékař dochází jednou týdně, rehabilitace probíhá každý všední den. Žádosti o přijetí jsou k dostání na sesterně. Klienti s ACH nejsou přijímáni. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové. Platba se odvíjí od velikosti pokoje a diety.
    Je zde poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebná a rehabilitační péče. Odborná a konziliární vyšetření nemocných zajišťuje nemocnice v Krnově, kam jsou pacienti dopravování sanitními vozy DZS nemocnice Krnov.


Česká alzheimerovská společnost

    Komplexní péče na dobu 3 měsíců o občany, kteří se o sebe nemohou postarat z důvodu pokročilého věku či trvalou změnu zdravotního stavu (lékařský dohled, kulturní vyžití). Odlehčovací (respitní) služby jsou osobní služby poskytované tam, kde člen rodiny nebo jiná osoba celodenně pečuje o člověka, jehož schopnosti sebeobsluhy, orientace v čase a prostoru apod. jsou omezeny v důsledku zdravotního postižení nebo stáří. Adresátem služby je pečovatel, cílem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil apod. Jde o službu návštěvní, ambulantní nebo pobytovou. Odlehčovací služby jsou prevencí dlouhodobých pobytových služeb.
    Obyvatelé jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových obytných jednotkách. Dvoulůžkové obytné jednotky jsou určeny pro manželské dvojice. Poskytuje se zde ubytování a základní péče. Mimo toho si obyvatelé penzionu mohou objednat další služby za úhradu, a to donášku, nákup, praní prádla, běžný úklid a stravování.
    Nemocnice Třebotov poskytuje následnou péči pacientům po přestálém akutním onemocnění, či při zhoršení zdravotního stavu. Každodenní rehabilitační program: individuální rehabilitace i společná rekondiční cvičení, v létě venku v areálu lesoparku, ergoterapii


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00