Jak na věc


sádrokartonová příčka návod na montáž

Návod na montáž sádrokartonu - sádrokarton montáž návod

    4. k zárubním se připevní CW-profily zesílené UW-profilem (při hmotnosti dveřního křídla do 25 kg) při hmotnosti dveřního křídla nad 25 kg, se použije speciální UA-profil
    Osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi Správcem a Subjektem osobních údajů, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno a příjmení, adresa, e-mailové spojení, telefonní číslo, a pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, číslo bankovního účtu.Subjekt údajů, sdělí Správci změny osobních údajů, tak aby údaje byly aktuální.
    5. Nasadí se rychlozávěsy, kterými se uchytí hlavní konstrukce z CD-profilů; na tuto konstrukci se pomocí křížových spojek připevní nosná vrstva z CD-profilů; rozteče mezi nosnými profily jsou 500 mm (b) od zdi pak cca 100 mm. Nosné CD-profily jsou volně uloženy do obvodových UD-profilů. Poznámka: místo rychlozávěsů s dráty lze použít také přímé závěsy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00