Jak na věc


sběrné dvory brno

Sběrný dvůr odpadů fy ASTV-Líšeňská

    Sběrný dvůr odpadů (SDO) je speciální zařízení, ve kterém mohou živnostníci i podnikatelé odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do popelnic , např. staré léky, monočlánky, akumulátorové baterie, zářivky, olejové filtry, oleje, pneumatiky, ředidla, použité elektrozařízení, velkoobjemový odpad a také druhotné suroviny (papír, plasty, sklo). Pro každý druh odpadů je zde speciální sběrná nádoba.
    Živnostníci a podnikatelé nemají už pár let z legislativně-hygienicko-účetních důvodů možnost vozit v Brně některé své odpady do sběrných středisek, jež jsou nyní určeny pouze pro občany města Brna. Musí tedy buď využít možnosti nabídky komerční autorizované firmy, jež se jim o jejich odpady postará a nebo mohou využít služeb komerční společnosti ASTV a jejího specializovaného sběrného dvora pro živnostníky a podnikatele v Líšni. Tento dvůr poskytuje své služby úspěšně již několik let a ochránil město od nejedné černé skládky se živnostenským odpadem. Doufejme, že takový sběrný dvůr nezůstane jediným v Brně a v blízké budoucnosti přibudou další. Brno to potřebuje jako sůl.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00