Jak na věc


selhání inicializace procesu přihlášení

Byliny podle lidového léčení

    U chronického selhávání ledvin je spolupráce s lékařem též potřebná, ale dodržování řady návyků bude na nás. Pro ledviny je důležitý pravidelný pitný režim v malých dávkách po celý den. Jednorázové vypití velkého množství vody naopak ledviny nesmyslně přetěžuje.
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.


Pravostranné selhávání

    Při selhání levé poloviny srdce (levostranné selhání) srdce dochází k hromadění krve v plicích (otok plic), kde krev vystupuje z cév do plicních sklípků. S tím je spojeno zhoršené dýchání, nejčastěji v noci donutí jedince posadit či postavit se s nutností soustředit se na dýchání (asthma cardiale). Otok plic doprovází úzkost, pocení, kašel, vykašlávání krve, bolest na hrudi, popřípadě hydrothorax. Jednoduše řečeno se naše plíce topí.
    Levostranné chronické selhávání může, kromě výše uvedených, způsobovat i vysoký krevní tlak, protože srdce musí pumpovat proti většímu tlaku, než na jaký je stavěno.
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Srdeční selhání vyžaduje neodkladnou lékařskou péči, protože může vést ke smrtelnému kolapsu krevního oběhu.
    Léčbu akutního selhání ledvin je třeba svěřit do rukou lékařů, kteří udržují v těle správné množství vody, minerálů a živin, popřípadě očišťovat krev dialýzou.
    Chronické selhávání, jinak řečeno srdeční nedostatečnost, lze řešit celou řadou léčiv. Jejich individuální skladba je na odborném lékaři. Pro stimulaci srdečního stahu se používají kardiotonika, pro snížení srdeční potřeby kyslíku beta-blokátory, pro roztažení cév vazodilatancia (inhibitory systému renin angiotenzin aldosteron), diuretika pro snížení množství krve (vody) v cévách.


Chronické selhávání jater

    Při selhání pravé poloviny srdce (pravostranné selhání) se krev hromadí v žilách velkého krevního oběhu. Dochází ke zvýšení hmotnosti těla, zvětšení krčních žil, zmodrání rtů a prstů (cyanóza), bílé, bledé nehty, nebo promodralé nehty, otoky končetin, hromaděním tekutiny (ascites) a krve v břiše vzniká portální hypertenze (a její komplikace - zvětšení jater, jaterní selhání, zvětšená slezina).
    Srdce je pumpa umožňující cirkulaci (proudění) krve v našem těle. Každý srdeční stah rozproudí krev v cévách, čímž přináší do tkání živiny a kyslík (O2) a odvádí kysličník uhličitý (CO2) a odpadní látky. Kardiovaskulární systém tvoří skrze cévy a krev dopravní síť pro celé tělo.
    Pravostranné chronické selhávání mohou, kromě výše uvedených, způsobovat i nemoci plic (CHOPN, rozedma plic, plicní embolie, plicní hypertenze), protože díky těmto nemocem musí pravá polovina srdce pumpovat proti většímu tlaku, než na jaký je stavěna.
    Léčba jater spočívá především ve změně skladby a množství stravy, přísné abstinenci, popřípadě odbornému přehodnocení užívaných léků.
    Změna stravy (zdravá strava) znamená v případě selhávajících ledvin následující opatření:
    Pokud ledviny přestanou stačit očišťovat naší krev, začne stoupat množství normálně vylučovaných látek v krvi. Odpadní látky se hromadí v krevním oběhu a jejich nadbytek je jedovatý pro tkáně (především mozek a nervy).


Příznaky – klinický obraz

    Příznaky a projevy jsou zápach z úst po výkalech, hepatální žloutenka, porucha srážení krve až krvácení do střev, portální hypertenze, porucha funkce jater, jaterní encefalopatie (zmatenost, třes – způsoben otravou mozku toxickými látkami, které zdravá játra stačí z těla odstranit), vyrážka (pavoučkové névy), zarudlost dlaní (palmární erytém), zkrácení šlach a vaziva ruky, nejčastěji prsteníčku a malíčku (Dupuytrenova kontraktura), paličkovité prsty, zvětšení prsních žláz, poruchy nervů (neuropatie), otoky nohou, mozku.
    Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Nepotřebné látky se dostávají skrze krevní oběh do ledvin, ve kterých je krev filtrována. Každý den je veškerá naše krev asi 30x očištěna, aby mohla i nadále plnit svou dopravní úlohu.
    Přes všechnu práci, kterou lékařská péče nabízí, mnohdy vede selhávání ledvin k pravidelnému přístrojovému čištění krve (dialýze), popřípadě k transplantaci ledvin.
    Srdeční selhání můžeme dělit na akutní selhání, kdy je třeba okamžitý transport do nemocnice, a chronické selhávání, kdy srdce dlouhodobě nestačí plnit svou úlohu.
    Příčinou může být virová hepatitida, alkohol, drogy, otravy houbami, poškození léky (paracetamol + alkohol, halotan), zánět žlučových cest, těhotenské ztučnění (steatóza), nadbytek železa.


Fyziologie (jak to má fungovat)

    Onemocnění se potvrdí laboratorním vyšetřením krve, ze které je možné zjistit změnu protilátek, jaterních enzymů, snížení krevních bílkovin, zvýšený bilirubin, hypokalemii, metabolickou alkalózu, nízký cukr v krvi, vysoký cholesterol.
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
    Hromadění odpadních látek při selhání jater nebo ledvin je toxické pro mozek, může se objevit motání hlavy, kruhy pod očima.
    V případě akutního selhání se mohou objevit všechny uvedené příznaky během hodin až dní. U chronického selhávání ledvin se potíže objevují pomalu, plíživě.
    Jaterní selhání můžeme dělit na akutní selhání a chronické dlouhodobé selhávání jater.
    Játra si můžeme představit jako výrobní a chemickou zónu u velkoměsta. Do jater vede ze střev portální žíla, která přináší vstřebané živiny. Tato žíla se bohatě větví a prochází celými játry. Játra jsou tvořena jaterními buňkami (hepatocyty), zastávajícími četné funkce jater.


Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

    Náhlé selhání ledvin označujeme jako akutní a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Postupné, mnohdy skryté, zhoršování funkce ledvin označujeme jako chronické selhávání ledvin.
    Snížená práceschopnost ledvin dále znamená nízkou filtraci krve (porucha funkce ledvin), tedy močení malého množství moči a zadržování vody v těle, což se projeví jako otoky od víček a tváří až po nohy a zvýšením krevního tlaku.
    Srdeční selhání nastává v situaci, kdy srdce pracuje nedostatečně. Je zeslabena cirkulace krve a tělo tak nezískává správné množství kyslíku a živin (stav nedostatečného prokrvení).
    Léčba akutního srdečního selhání je podobná, navíc se používají látky s okamžitým účinkem (např. adrenalin). Nevhodné jsou beta-blokátory.
    Již zmíněné příznaky portální hypertenze a jaterní encefalopatie jsou nebezpečnou komplikací, ke které se může přidat selhání ledvin, porucha vstřebávání živin.
    Dalším možným dělením je rozdělení srdce na pravou (vede krev z těla do plic) a levou (z plic do těla) část. Od tohoto dělení lze snadno domýšlet příčiny i příznaky selhání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00