Jak na věc


septiky plastové kruhové samonosné bazar

Z čeho biologický septik sestává a jak vodu čistí?

    Orientační hodnoty účinnosti koncentrace znečištění splaškových vod podle druhu objektů jsou uvedeny v normě ČSN 75 64 02. Možnost použití je vždy podmíněna předchozím souhlasem referátu ŽP MěÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.
    Účinnost vícekomorových septiků je cca 30% na BSK5 a 50% na suspendované látky, proto jsou nejčastěji dodávány s druhým stupněm dočištění tj. biologickým dočišťovacím filtrem nebo zemním pískovým filtrem.
    Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Technický komínek (standardně průměr 600 mm , výška 300 mm) umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k přístupu pro odčerpání přebytku sedimentovaného kalu.
    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody


Jaké jsou hlavní výhody biologického septiku?

    Prodej plastového septiku - na přání zákazníka zajistíme dovoz a montáž septiku, upravíme septik dle místních podmínek a požadavků a provedeme změnu průměrů a umístění nátokového a odtokového potrubí.
    Tříkomorové septiky slouží k odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, penzionů, horských chat, apod.
    Použití|Výhody|Popis|Plastový septik kruhový|Plastový septik hranatý|Osazení kruhového septiku|Osazení hranatého septiku I Výkres kruhového septikuI Montážní pokyny I Certifikát
    Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikacíAnalýza rizika |

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00