Jak na věc


seznam českých legionářů v rusku procházka

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

    Ministr obrany Martin Stropnický odhalil v závěru minulého týdne pomník československých legionářů v japonském hlavním městě Tokiu. Na vzniku pomníku se podílel významným způsobem i Vojenský historický ústav Praha, jehož ředitel Aleš Knížek se slavnostního aktu odhalení pomníku rovněž zúčastnil.
     Český malíř, legionář Jaroslav Riedl (1893–1945) pracoval dlouhá léta v uměleckém oddělení Památníku odboje (podrobněji níže). Pro tuto instituci vytvořil v roce 1927 u příležitosti desetiletého výročí bitvy u Zborova sérii dvanácti olejomaleb pod názvem Československý voják v zahraničním vojsku. Na těchto plátnech jsou zobrazeny figury příslušníků ruských, francouzských a italských legií různých druhů [...]
    Zdařilá skupinová fotografie československých legionářů v Rusku v otevřeném vagónu (tzv. těplušce) nás zavádí do Ruska roku 1917. Samotné označení za „legionáře“ je trochu zavádějící, neboť toto pojmenování vzniklo až v pozdější poválečné době. V letech války byly tyto jednotky označovány jako „revoluční dobrovolná vojska“ (později zahraniční čs. vojska). Princip „dobrovolnosti“ byl zvláště v jejich [...]


Otto Gutfreund, Ruští legionáři, 1924–1926

    Problematika československých legionářů v armádách britského impéria je doposud velmi málo známa. A i když jsou britští legionáři ve stínu svých mnohem početnějších zejména v Rusku, ve Francii a v Itálii, je jejich historie neméně zajímavá. Před sto lety, v prosinci 1914, uznaly britské úřady Čechy de facto jako spojenecký národ. 
     Propojenost prostředí prvního odboje, a okruhu československých legií obzvláště, s uměleckými kruhy různých disciplín je skutečností veskrze známou. Jednalo se jak o činnost v zázemí, jakou bylo například vytváření plakátů, grafik, poštovních známek a bankovek Vojtěchem Preissigem, tak blíže frontě jako u Josefa Váchala, Otty Matouška, Emila Filly, Jindřicha Vlčka a řady dalších. Válečné [...]
    Českoslovenští dobrovolníci v Rusku o něj během první světové války bojovali třikrát, a to dokonce v jednom kalendářním roce – 1918. Jednou jej dobývali, podruhé obsazovali a nakonec bránili. Řeč je o Alexandrovském mostu přes Volhu u Syzraně. Byli u něho i červencových dnech před devadesáti šesti lety. 
    Knihovna československé revoluce-řada I, řídí Dr.Josef Kudela, nákl.Moravský legionář, Brno, Dominikánská 9, později Klácelova 10, tisk Ant.Odehnal, Brno, Národní knihtiskárna, M.Krumlov, Novina, Brno atd.


Českoslovenští legionáři v Britské armádě

    Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům. Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se [...]
    Českoslovenští legionáři stáli v květnu 1918 na východě před obtížným úkolem: ubránit se bolševickým vojákům, kteří se snažili je přemoci a ovládnout důležitou železnici, Transsibiřskou magistrálu. Na počátku června 1918 se rozhořely střety, které pak trvaly až do konce léta daného roku.
    Do českých kin vstupuje ve čtvrtek 27. února americko-britský snímek nazvaný 1917. Režisér Sam Mendes se v něm vrací přímo do zákopů první světové války, do jednoho dne a noci dubna roku 1917 na západní frontě. Snímek získal již četná ocenění – například tři Oscary a sedm cen BAFTA, Britské filmové akademie. Vojenský historický ústav Praha [...]


Legionáři mají v Japonsku pomník, jeho podobu připravil VHÚ

    Jeden z nejlepších českých sochařů dvacátého století Otto Gutfreund (1889–1927) byl v roce 1921 osloven vedením Památníku odboje, aby vytvořil návrhy deseti typů čs. legionářů, z nichž mělo být zhotoveno průmyslově vždy pět kopií od každého typu. Do současnosti se dochovaly pouze dva autorovy sádrové originály (Italský legionář, Dvojice ruských legionářů) a tři dřevěné polychromované [...]
     sádra, patinování, výška 47 cm Sádrové sousoší bylo vytvořeno pravděpodobně ve 20. letech minulého století. Těsně poválečnému období odpovídá i stylizace postav vojáků na poměrně mohutném podstavci.  Jde o ruského, francouzského a italského legionáře, kteří jsou dobře rozpoznatelní dle typu výstroje. Uprostřed skupiny stojí zpříma ruský legionář s nezaměnitelnou kožešinovou čepicí. Opírá se nakročen [...]
    Jedním z neobvyklých exponátů ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha je i dragounská šavle vzor 1881/1910, která patřila kapitánovi československých legií Vincenci Procházkovi. Šavle prošla v minulostí i pečlivým procesem restaurování.


Jaroslav Riedl, Československý legionář v Rusku, 1927

     Jedna ze dvou dochovaných sádrových studií čs. legionářů vynikajícího českého sochaře Otty Gutfreunda se stala předlohou pro realizace plastik, vyráběných sériově v keramických závodech Keras v Bechyni ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Studie představuje postavy příslušníků 3. čs. střeleckého pluku a 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Na povrchu sousoší jsou [...]
    Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje. S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou [...]
     Rok 46 před naším letopočtem byl v pořadí třetím rokem římské občanské války. Prokonzul Gaius Iulius Caesar vedl v čele svých příznivců z řad populárů úspěšnou válku proti optimátům, zastáncům římské republiky. Jeden z čelních Caesarových oponentů, Gnaeus Pompeius Magnus, byl sice již před dvěma roky zavražděn v Egyptě, avšak jeho přítel Titus Labienus [...]
    Průvodce po boj.a voj.památnostech čs.rep., rediguje škpt.Eduard Kubala, Praha 11, Památník osvobození, v komisi VOK, knihkup.a nakl.Svazu čs.důst, P-2, nám.Petra Osvoboditele, Štefánikův dům

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00