Jak na věc


shoda podmětu s přísudkem výjimky

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Shoda podmětu s přísudkem a volba i/y v 5.

    7 3. Nevytvářet představu mechanické shody v i-y mezi podmětem a přísudkem (Muži cvičili. Stromy kvetly. Dívky cvičily.) to pak vede k chybné analogii (Noci se krátili. Děti si hráli.) Zdůrazňujeme proto lingvistický přístup pro pravopis koncovky příčestí je rozhodující rod, případně životnost podmětu. 4. Upozornit na rozdíly psaní i-y v přísudku ve tvaru přítomného a minulého času (muži nosí, ženy nosí muži nosili, ženy nosily). Zdůraznit, že v koncovkách sloves přítomného času oznamovacího způsobu je vždy i (s tím se žáci setkali již dříve, měli by znát). 5. Dbát na to, aby žáci neuplatňovali shodu podle smyslu v typech davy lidí se tísnily, proudy lidí směřovaly apod. i zde je nutno se důsledně opírat o rod podmětu, tedy o podstatné jméno v 1. pádě. Na straně žáků se tedy předpokládá pojem příčestí minulého, který je aktualizovaný problematikou obojetné hlásky. Uplatnění pravidel shody přísudku s podmětem pak může být komplikované jeho začleněním ve větné skladbě, falešnou představo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00