Jak na věc


smlouva s bohumilem doubkem a obcí šťáhlavy

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH. Číslo 2 Ročník únor

    1 Š + Š NOVINY OBECNÍ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO úŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 2 Ročník únor II. mimořádné zasedání zastupitelstva obce Šťáhlavy se konalo dne v salonku restaurace ve Šťáhlavicích Přítomni: Bendová, Fridrich, Karban, Königsmarková, Krňoul, Kůla, Lakatoš, Loudová, Malík, Pospíšil, Synáč, Štětina V. Š + Š Omluveni: Sládková, Štětina P., Vozka NOVINY Zastupitelstvo obce schválilo: OBECNÍ - Návrh plánovací smlouvy, která bude uzavřena mezi paní Lenkou Bobkovou, Karin Hofmeisterovou, Terezií MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE Červenou a panem Martinem Červeným a obcí Šťáhlavy a řeší podmínky výstavby a předání komunikací a A OBECNÍHO úŘADU VE ŠŤÁHLAVECH inţenýrských sítí obci Šťáhlavy na pozemcích p.č.591/3, 591/9, 591/ 10, 591/12, 591/13, 591/16 vše v k.ú. Šťáhlavy. - Dodatek ke SOD č 1110 s firmou Boula IPK s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení s firmou RWE GasNet, s.r.o. - Dodat


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00