Jak na věc


souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

    Pozor na skutečnost, že se zpřesněním musí souhlasit VŠICHNI dotčení vlastníci, takže k zpřesnění hranice mezi Vámi a Vaším sousedem musí souhlas vyjádřit i okolní vlastníci, byť se jich hranice dotýká jen jedním bodem!
    Naprosto nezbytné je tedy se s okolními vlastníky dohodnout, tam kde ke shodě nedojde, většinou není možné jiné řešení sporů než soudní cestou a to může být velice časově a finančně náročné!
    - Podle současné právní úpravy zeměměřických předpisů můžou vlastníci dotčených pozemků sepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků a toto pak s geometrickým plánem na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků dát zapsat do katastru nemovitostí (KN) záznamem.
    Formuláře souhlasného prohlášení: pro oblast podpory A = Zateplení fasády, střechy, výměna oken, apod. pro oblast podpory C = Výměna zdroje vytápění, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární panely, apod.
    Tedy vlastníci se mohou dohodnout na průběhu svých hranic a tuto dohodu potom legalizovat právním aktem, zápisem do KN s vyjádřením své vůle (souhlasné prohlášení) a s vyjádřením průběhu hranice v terénu (geometrický plán).


Kdy budete potřebovat sepsat souhlasné prohlášení

    Vzor souhlasného prohlášení si můžete stáhnout zdesobor formátu RTF lze otevřít v jakémkoli textovém editorupopř. programem WordPad, který je součástí instalace Windows.
    Podle právní úpravy je možno namísto vytyčení hranice provést zaměření takové dosavadní hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00