Jak na věc


stavby lednicko valtického areálu

iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    K nejvýznamnějším architektonickým památkám Lednicko-valtického areálu patří především zámek Lednice, zámek Valtice, rozhledna Minaret a tzv. salety - drobné romantické stavby, jimiž Lichtenštejnové v průběhu 18. a 19. století zkrášlovali místní krajinu. Jsou jimi např. četné zámečky (Rybniční, Pohansko, Hraniční, Lovecký, Belveder, Lány), chrámy (Apollonův chrám, Tři Grácie, Rendezvous, Reistna), lesní kaple sv. Huberta, empírový statek Nový dvůr, zřícenina Janův hrad, Maurská vodárna, Akvadukt a mnohé další.
    Lednicko-valtický areál leží na pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Celá oblast se postupně dostala do rukou mocného knížecího rodu Lichtenštejnů, kteří ji v průběhu 18. a 19. století zformovali do podoby unikátního přírodního parku. Dnes je Lednicko-valtický areál považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě (snad dokonce i na světě) a často se symbolicky označuje jako zahrada Evropy.
    K nejvýznamnějším přírodním prvkům Lednicko-valtického areálu patří národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Jedná se o soustavu pěti rybníků s mnoha umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků. Součástí rezervace je i rybník Nesyt – největší rybník na Moravě. Z dalších významných lokalit lze uvést národní přírodní rezervaci Rendez-vous, národní přírodní památku Pastvisko u Lednice a přírodní památky Květné jezero a Jezírko Kutnar. V jihovýchodním cípu Lednicko-valtického areálu se rozkládá největší obora v ČR Pohansko.


Historie Lednicko-valtického areálu

    Lichtenštejnské stezky jsou ojedinělým souborem cykloturistických tras, spojujících nejkrásnější památky rodu Lichtenštejnů na jižní Moravě v oblasti Lednicko-valtického areálu a v Dolním Rakousku. Stezky jsou v terénu značeny rodovým erbem Lichtenštejnů. Na území Lednicko-valtického areálu bylo vybudováno celkem 5 Lichtenštejnských stezek, a to: Knížecí stezka (31 km), Břeclavská stezka (13,5 km), Poštorenská stezka (11,5 km), Lednická stezka (18 km) a Valtická stezka (24 km).
    www.vokahu.webnode.cz ~ [+420] 739 883 600 ~ alberta651@seznam.cz
    Lednicko-valtický areál se považuje za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se symbolicky označuje jako zahrada Evropy. Místní krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, záhony s květinovými koberci, opečovávané lesy, vinice a rybníky. V území najdete četné lovecké zámečky, chrámy, kaple a další architektonické skvosty. Lednicko-valtický areál je zařazen na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je součástí biosférické rezervace Dolní Morava.
    Lednicko-valtický areál leží v těsném sousedství chráněné krajinné oblasti Pálava. Díky svým jedinečným přírodním a kulturním hodnotám byl zařazen na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. Zdejší podnebí je nejteplejší a nejsušší v rámci celé ČR.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00