Jak na věc


stezka korunami stromů frenštát

Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví

    Jedná se o přeshraniční projekt dvou navazujících chráněných krajinných oblastí, CHKO Lužické hory a CHKO Žitavské hory. Ta první vyniká lesnatostí, lužickou lidovou architekturou, zbytky přirozených lesních porostů, podmáčenými loukami a významnými geomorfologickými útvary. Ta druhá pak leží na území Německa a k nejvýznamnějším ekosystémům zde patří vrcholy kopců, hluboká údolí, potoky a říčky se zbytky přirozených lesů a pískovcovými skalními městy.
    Turistický okruh Teplickými skalami je uzpůsoben tak, aby bavil i rodiny s dětmi. Na různých místech na trase jsou ukryté otázky, jejichž odpovědi si děti zapisují do tajenky. Ta jim následně vydá heslo ke získání pokladu.
    Interaktivní naučná stezka, která částečně kopíruje pradávnou kupeckou stezku z Řezna do Prahy, vás vtáhne do časů středověké kupecké výpravy. Ze stromů na vás budou útočit lapkové, budete hledat stopy dávných chodců a také si zahrajete středověkou deskovou hru. Okruh o délce 4,5 km je vhodný zejména pro pěší. Sjízdný je také se sportovními kočárky a na kolech, ale některé úseky mohou být zejména po dešti hůře přístupné.
    Planetární stezka je modelem sluneční soustavy 1 ku 1 miliardě. Danému měřítku odpovídají i velikosti planet. Na každém ze 13 zastávek naleznete jednu z planet a informační tabuli.


Naučná stezka Moravské Kopanice

    Stezka Vás seznámí s historií a ochranou lesů na Třebíčsku. Na rozdíl od jiných naučných stezek tato popisuje les tak, jak ho známe všichni. Stezka je velmi lehká, vhodná pro rodiny s dětmi.
    Jedná se o zámeckou naučnou stezku. Vede z centra Turnova na zámek Hrubý Rohozec. Turnov bývá někdy nazýván městem drahokamů. V okolí můžete narazit na acháty, ametysty, karneoly, olivíny nebo i další drahé kameny. V Turnově je tato suroviny zpracovávána pro šperkařství.
    Lašská naučná stezka Vás provede po těch nejatraktivnějších místech v Kopřivnici a jejím okolí.
    Naučná stezka Vám představí na 10 zastaveních historii i architektonický vývoj hradu Lukov. Stezka je vhodná pro pěší.
    Stezka nese jméno Jeřába popelavého (Gurus gurus). Jeřáb je jedním z 5 druhů ptáků pro jejichž ochranu byla v r. 2004 vyhlášena Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady.
    Po této stezce můžete putovat rodným krajem tvůrce lišky Bystroušky, malíře Stanislava Lolka. Stezka vede z Loštic po červené turistické značce polními a lesními cestami. Obdivovat se zde můžete mnoha krásným výhledům. Nejedním z nich spatříte zdejší dominantu, hrad Bouzov.


Stezka bosou nohou Schrattenberg – Valtice

    Naučná stezka na rozhlednu Klucanina začíná v obci Tišnov. Na stezce je instalováno je pět interaktivních tabulí, které přibližují dětem i jejich rodičům stromy, keře, savce, ptáky, hmyz a další krásy přírody, které se vyskytují přímo na Klucanině. Děti se mohou tabulí dotýkat, odklápět, koukat kukátky, hladit prstíky....
    Na stezce dlouhé 5 km je 7 zastavení. Stezka začíná na náměstí v Horní Blatné, kde také u měšťanského domu č. 127 končí.
    Na trase se seznámíte s okolím Velkých Opatovic. Jednotlivými zastaveními Vás provede lišák Hanýsek pojmenovaný podle mikroregionu Malá Haná. Stezka je okružní a dlouhá 9 km. Cestou si můžete udělat odbočku na Kamennou svatbu (cca 7 km a tam a zpět). Na začátek stezky - kopec na Škraňkách - se dostanete po červené turistické značce z Velkých Opatovic.
    Naučná stezka Štefanová-Diery prochází jedním z nejkrásnějších území národního parku Malá Fatra – Jánošíkovými dierami. Středně náročná trasa vede zachovalou přírodou, kolem romantických vodopádů a zajímavých skalních útvarů. Trasa není vhodná pro malé děti, neboť je částečně vedena po žebřících a kluzkém povrchu.
    Stezka je naučnou stezkou Českých Lesů ČR. Jde o dlouhý procházkový okruh zámeckým parkem v Horšovském Týně přes Královskou rokli.


Interaktivní naučná stezka Divoká Šárka

    Stezka seznamuje turisty s historií území, přírodou a turistickými možnostmi Starých Hamrů. Povede Vás od pomníku Maryčky Magdónové ve Starých Hamrech až ke trojmeznímu kameni na Bílém Kříži, který už po staletí odděluje tři země – Slezsko, Moravu a Slovensko.
    Stezka začíná na hrázi Turyňského rybníka a provede Vás několika významnými přírodními lokalitami na kladensku.
    Stezka vede zámeckým lesoparkem k romantické miniatuře hradu Kočičí hrádek. Stezka je dlouhá 3 km a na 9 panelech nabízí zajímavosti o zdejší lokalitě, její historii a krásách zdejší přírody.
    Pro všechny milovníky přírody, ale především pohádek, je připravena Pohádková stezka Malou úpou. Vede krásnou krajinou Podkrkonoší a provází ji pohádky spisovatelky Marie Kubátové.
    Oblíbená cyklotrasa bez velkých převýšení, na kterou se bez obav můžete vydat i s dětmi, vede po asfaltové cestě po hřebeni Orlických hor. Cestou vás budou provázet krásné výhledy do Čech i do Polska.
    Nenáročný cyklistický okruh vede nejbližším okolím jihočeských Borovan a seznamuje děti s místními pověstmi. Pokud se dětem cestou podaří nasbírat stanovený počet razítek, dostane se jim borůvkové odměny.


Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky u Litovle

    Stezka Vás provede zajímavou částí Krkonoš ze Špindlerova Mlýna do Horních Míseček. Na stezce dlouhé 18 km nebo v kratší variantě 15 km čeká návštěvníky 21 zastavení.
    Naučná stezku Lipno prochází krajinou mezi severní částí obce Lipno nad Vltavou a Frymburkem. Stezka je dlouhá 5,5 km, začíná u parkoviště U Kramolína v horní části Lipna nad Vltavou, končí v lokalitě zvané Na Martě nad obcí Frymburk a až na jednu odbočku kopíruje trasu žluté turistické značky. Je vhodná pro pěší i pro cyklisty.
    Stezka je jednou ze tří naučných stezek, které vedou v okolí hukvaldského hradu. Dalšími stezkami jsou pak Janáčkův chodníček a Palkovické hůrky. Stezky jsou provázány tématem i trasou.
    S historií a přírodou národní přírodní rezervace Praděd se seznámíte na této stezce, která vás povede na nejvyšší vrchol na území Moravy, na horu Praděd. Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi.
    Naučná stezka v lesích kolem Svatého Kopečku funguje od roku 1996. Trasa poukazuje na zajímavosti z historie i současnosti zdejšího kraje. Věnuje se především místním lesům, rostlinám a živočichům.


Naučná stezka Lanškrounské rybníky

    Přírodní park Ždánický les se rozkládá na 68 km2. Lokalita je významná biologicky i esteticky. Zdejší les je překrásný. Naleznete zde i tzv. Motýlí ráj (viz naučná stezka Motýlí ráj). Lokalita je vhodná pro pěší i cyklisty.
    Pokud plánujete dovolenou u jezera Garda v Itálii, pak si kromě jiného nenechte ujít asi nejkrásnější pohled na celé jezero z vrcholu Monte Baldo. Na vrchol (1.760 m.n.m.) vás vyveze lanovka přímo z městečka Malcesine (90 m.n.m.). Zvláštností lanovky je, že její kabina se při jízdě pomalu otáčí, aby vám byl umožněn panoramatický výhled na kraj.
    Stezka Vás provede chráněným přírodním útvarem na území hlavního města Prahy. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších pražských parků. Na stezce je celkem 30 zastavení je dlouhá cca 3 km. Budete se pohybovat v okolí skalnatých úbočí Šáreckého potoka, mezi soutěskou Džbán a Čertovým mlýnem. V letních měsících se můžete na konci stezky osvěžit ve vodním díle Džbán.
    V brněnské městské části Brno–Líšeň vyrostla 70 m dlouhá hmatová stezka bez bot. Obsahuje jedenáct zastavení z písku, různého druhu šterku a kamení, pilin, kůry a kamínků.


Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův Dvůr)

    Vrch Chotuc je významnou přírodní památkou vyhlášenou v r. 1998. Jedná se o tzv. svědeckou horu. Takové hory stávají v krajině osamoceny a dosahují výšky původního zemského povrchu. Stezka je nenáročná s 8 zastaveními.
    Stezka Vás provede největším a nejstarším rašeliništěm lesního typu v Krkonoších. Rašeliništěm půjdete po chodnících. Na trase je 6 zastavení s informačními panely. První tabule se nachází u Černé boudy.
    Nenáročná okružní přírodovědná trasa v Osečné o délce cca 2,5 km je značena symbolem naučné stezky. Se zajímavostmi zdejšího kraje se můžete seznámit prostřednictvím informačních panelů.
    Okruh kolem jezera je nenáročný a přitom nabízí krásné výhledy a množství malých plážiček k odpočinku nebo ke koupání. Část okruhu je pouze pro pěší, ale kola zde můžete pohodlně převést. Toto opatření není kvůli nesjízdnosti terénu, ale pro ochranu chodců.
    Putovat po stezce budete Jindřišským údolím, které nabízí bohatou rostlinnou i živočišnou říši. V létě pak také koupání v Ratmírovském rybníku. Pro děti jsou připraveny hry a úkoly v přírodě.


Výběr školních exkurzí a výletů

    Zábavná interaktivní ekostezka s názvem Příroda hrou - Poznávej a uč se je vhodná pro děti od 2 let. Je dlouhá cca 1 km a navazuje na nedávno rozšířené dětské hřiště. Stezka vede lehkým terénem vhodným i pro kočárky a tvoří ji osm tabulí, doplněných interaktivními prvky a hrami. ......
    Naučné stezky jsou vybudovány kolem nádrže Slezská Harta a provedou Vás po vulkánech, lávových proudech a místech, která souvisí s vulkanickou činností.
    Naučná stezka určená především dětem vznikla v roce 2011 na Karlovarsku. Stezka spojuje město Žlutice se zážitkovou farmou Babiččin dvoreček v Kobylé. Její součástí je 10 naučných tabulí s úkoly pro děti.
    Stezka, která je částečně vylámána ve skále, Vás povede kolem řeky Jizery přírodní rezervací údolí řeky Jizery u Semil a Bítouchova. Rezervace je součástí geoparku UNESCO Český ráj. Není vhodná pro kočárky pro příliš kamenitý terén.
    Stezka Vás provede lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Půjdete smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy a kousek trasy také podél řeky Labe. Trasa stezky vede po rovině a z větší části je sjízdná i pro dětský kočárek.


Lázeňská naučná stezka Janské Lázně

    Nenáročná trasa, kterou lze absolvovat i s kočárky a malými dětmi, slibuje příjemný rodinný výlet. Na trase můžete navštívit Muzeum Jizerských hor, prohlédnout si Hnojový dům a obdivovat tajemná rašeliniště s jezírky.
    Stezka vede okolo jednoho z nejstarších východočeských rybníků - Velký Košíř. Okolí rybníka Velký Kosíř nedaleko Litomyšle je významnou ornitologickou lokalitou.
    Prožitková naučná stezka je určená především rodinám s dětmi. Na 3 km dlouhé trase vás čeká spousta her v přírodě, překrásné dřevěné sochy i nespočet ptačích obydlí. Nenáročná trasa vede po rovině lesem a hravě ji zvládnete i s kočárkem.
    V blízkém okolí Kvildy je pro návštěvníky Šumavy připravena nová naučná stezka s názvem Nelesní krajina. Tento přírodně poznávací okruh o délce cca 5 km začíná i končí přímo v centru obce Kvilda a můžeme jej vřele doporučit rodinám s nejmenšími i školními dětmi.
    Chalupská slať se nachází severně od obce Borová Lada a je pohodlně přístupná z parkovistě u této obce (směr Kvilda). Poslední část cesty vede po poválkovém chodníku, který končí vyhlídkovou plošinou s krásným výhledem na slatinné jezírko. Lze projet i s kočárkem.


Naučná stezka Babiččino údolí (Bathildina stezka)

    Stezka Vás povede přes trojici známých vyhlídek z Jetřichovic kolem skalního hradu Šauštejn do Vysoké Lípy. Stezka není okružní. Pro návrat však zde v sezóně můžete využít autobusovou linku. Stezka je fyzicky náročná a není vhodná pro malé děti nebo rodiny s kočárky.
    Z autokempu Sedmihorky nabízejícího své služby v pomyslném srdci Českého ráje vede trasa zážitkové naučné stezky po turisticky značených lesních cestách a místních komunikacích. Trasa se 16 zážitkovými a naučnými stanovišti se vine podél rezervací Bažantník a Hruboskalsko.
    Stezka Vás povede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkým Lopeníkem (911 m. n. m.). Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty.
    Stezka je určena především pro dětské návštěvníky. Povede Vás převážně z kopce a je zpestřena pestrými obrázky, dřevěnými hrátkami a vším, co děti seznámí se životem v lese.
    Jedná se o nejstarší naučnou stezku Šumavy. Byla vytýčena už v roce 1967 a roce 2001 pak nově doplněna. Trasa stezky vede mezi železničními stanicemi Ovesná a Černý Kříž. Kratší varianta stezky je vhodná i pro menší děti.
    Tato krátká naučná stezka pojmenovaná po knížeti Kamilu Rohanovi nabízí procházku po bývalé sychrovské oboře. Stezka byla vybudována Lesy ČR.


Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž

    Stezka se nachází na Studničním vrchu na městem Jeseník. Na trase naleznete 17 historických pramenů. Cestu dětem zpestří dřevěné sochy rusalky, vodní víly, ohnivého mužíka, trola, lesního skřítka a další. Ale pozor cesta je poměrně náročná.
    Interaktivní stezka seznamuje na 8 zastaveních děti s rostlinami, zvířaty, horninami a lidmi v Nejdku a jeho okolí. Trase je ideálním výletem pro celou rodinu. Stezka není svým terénem náročná. Prochází sice kopcovitou krajinou, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové.
    Zřizovatelem stezky je občanské sdružení Ecco homo, Šternberk. Stezka není náročná, je vhodná pro rodiny s dětmi i vozíčkáře, neboť vede po úpravených lesních cestách. Stezka je okružní.
    Stezka se nachází v blízkosti Trojmezí tří států – Česka, Rakouska a Německa. Zprostředkuje Vám zážitek původního pralesa. Trasa je součástí přírodní rezervace Trojmezní hora a tím také Národního parku Šumava.
    Patnáctikilometrový úsek cyklostezky mezi Novou Pecí a Stožcem patří mezi nejkrásnější in-line stezky v České republice. Široká stezka s minimálním převýšením, která vede krásnou šumavskou přírodou, je ideální pro rodiny s dětmi i maminky s kočárky.


Naučná stezka pokladů Godula – Řeka

    Stezka Vám umožní poznat národní přírodní památku Chropyňský rybník. Stezka Vás povede okolo Chropyňského rybníka, lužním lesem a ekosystémem nivní louky a okolo vodních toků Chropyně. Ke stezce jsou k dispozici pracovní materiály, které navazují na jednotlivá zastavení stezky. Těch je na stezce 12 i s informačními tabulemi.
    Na cestě Vás čeká 12 informačních tabulí s obrázky Josefa Lady a úryvky z jeho knížek. Stezka spojuje obce Hrusice a Říčany a také další obce Ladova kraje - Mnichovice, Myšlín, Struhařov, Klokočnou, Tehov a Světlice. V obci Hrusice naleznete památník Josefa Lady s expozicí o jeho životě a díle.
    Trasa Vás povede okolím vrchu Rudný a seznámíte se na ní s pozůstatky hornické činnosti i historií rozhledny na vrchu Rudný.
    Tato naučná stezka Vás zavede přírodou k místům, kde často pobýval bývalý český prezident Václav Havel. Stezka vede také kolem zříceniny hradu Silbrštejn. 10 naučných tabulí Vás seznámí s historií např. místního kostela, lyžařského vleku atd. Stezka je vhodná spíše pro pěší turistiku.
    Tato stezka Vás seznámí s přírodou, kulturou a vůbec se životem na Bojkovicku. Stezka je okružní a má dvě varianty. Delší okruh vede z Bojkovic přes Pitín a Hostětín, Šanov na hlavní hřeben a zpět. Zkrácený okruh vede údolím říčky Olšavy.


Naučná stezka okolo rybníka Velký Košíř

    Jedná se o pohodovou trať, kterou zvládnou na kole (horské kolo) i děti. Je vhodná také pro ty, kteří by chtěli na kole do hor, ale moc se jim nechce šlapat do kopce. Ideálním nástupním místem je horní stanice lanovky Janské lázně – Černá hora.
    Stezka Vás povede ke Skryjským jezírkům. Půjdete ke Zbirožskému potoku, kde na vás čeká romantické údolí a potok s peřejemi, vodopády a hlubokými jezírky. Procházka nenáročným terénem je k dispozici po celý rok a je vhodná i pro sportovní kočárky.
    Stezka vede podhůřím Hostýnských vrchů. Povede Vás okolím města Fryštáku, po zdejších lukách, sadech a lesích.
    Pokud se nechcete vzdát výhledů na alpské vrcholky ani při procházkách s kočárkem, pak vyzkoušejte novou naučnou stezku z vrcholu Kreuzjoch (2200 m. n. m.) do mezistanice lanovky Froneben. Trasa je celá přizpůsobena rodinám s dětmi! Ostatně stejně jako celé údolí Stubaital.
    Naučná stezka byla otevřena v r. 2004. Byla vytýčena Lesy České republiky a obcí Lesná. Stezka je tématicky zaměřena k dřívějšímu osídlení této oblasti, přírodním zajímavostem a hospodaření v lesích.


Pyšely - Interaktivní ekostezka pro děti

    Palkovické hůrky jsou přírodní rezervací. Stezka vede obcí Palkovice a jejím okolím (přehrada Olešná). Jedná se o stezku navazující na naučnou stezku Janáčkův chodníček, která navazuje na naučnou stezku Hradní vrch.
    Vydejte se na nádhernou procházku údolím řeky Vydry a určitě nebudete litovat! Trasa začíná v osadě Antýgl. Zde lze také za poplatek zaparkovat. Na Antýglu lze zakoupit občerstvení a upomínkové předměty.
    Spousta interaktivní zábavy čeká na děti i dospělé na naučné stezce „S rytířem na Blaník“ na Benešovsku. Návštěvníci cestou narazí na 14 panelů se zajímavými informacemi o přírodních i historických aspektech Velkého Blaníku. Pro děti je připraveno 17 zastávek s hrami a úkoly.
    Stezka se nachází v údolí Dynčák v okolí hotelu Horal. Je atraktivní a formou vhodnou pro děti informuje o zajímavostech přírody CHKO Beskydy.
    Ježíškova cesta v Krušných horách je vhodný způsob, jak strávit příjemné odpoledne. Procházka nádhernou krajinou Krušných hor, spojená se zábavnými úkoly, zabaví nejen děti, ale i jejich rodiče.


Hornická stezka Berghaus v Krkonoších

    Nejvyšší vrchol Malé Fatry dosahuje 1.709 m n.m.. Díky lanovce se od chaty Vrátna (dolní stanice) dostanete až do Snilovského sedla ve výšce 1.524 m n.m. (asi 5 minut od lanovky). Z tohoto místa je dosažení vrcholu Velký Kriváň již poměrně snadné......
    Touto stezkou se vydáte po vrcholech Bílých Karpat a seznámíte se s přírodovědnými a historickými zajímavostmi lokality pod jejich nejvyšším vrcholem, Velkou Javořinou (976 m. n. m.).
    Naučná stezka Tereziino údolí vede skrz stejnojmenný přírodní park rozkládající se na okraji Novohradských hor na jihu Čech. Při procházce stezkou se návštěvníci dozvědí zajímavosti především o zdejší přírodě, ale i o historii parku a řece Stropnici, která parkem protéká.
    O Hádech se mluví jako o vstupní bráně do Moravského krasu. Na této stezce se Vám po několika stech metrech nabídne Brno jako na dlani.
    Naučná stezka Vás provede centrem Šluknovského výběžku a seznámí s městem Rumburk v ústeckém kraji.
    Stezka Vás povede obcemi Podhorského regionu a seznámí Vás se zajímavostmi navštívených lokalit.
    Jde o zábavnou a naučnou stezku pro děti a jejich rodiny. Vede okolím vod a mokřadů krásnou přírodou podralské lokality.


Naučné stezky po vulkanitech v Nízkém Jeseníku

    V lesoparku Homolka v plzeňské části Slovany najdete interaktivní stezku pro děti, fit stezku pro dospělé a dvě dětská hříště.
    Tato naučná stezka vede kolem Máchova jezera a není těžké uhodnout, kdo vás na cestě bude provázet. Budou to oblíbení hrdinové komiksu Čtyřlístek – Pinďa, Fifinka, Bobík a Myšpulín.
    Stezka Vás provede národní přírodní památkou a národní kulturní památkou a okrese Náchod. Stezka vede prostředím parků, lesů a luk. Na cestě Vás čeká Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice, areál Barunčiny školy, sousoší Babičky s vnoučaty, Rudrův mlýn, vodní mandl, Viktorčina splav nebo Staré bělidlo.
    Fascinující soutěska Lammerklam (Lammer George) nadchne v každém počasí. Procházka po zajištěných, bezpečných chodnících trvá zhruba třičtvrtě hodiny a po celou dobu Vás soutěska nepřestane udivovat svoji divokou krásou!.........
    Stezka, která Vás provede kaňonovitým údolím Kosího (Kosového) potoka, je nejstarší naučnou stezkou na Tachovsku. Trasa je dlouhá 8 km a je na ní 13 zastávek.


Kam s dětmi na Šumavě? Podél Vydry na Turnerovu chatu!

    Projděte se mezi vrcholky stromů a poznejte okolí z neobvyklé perspektivy! Cestu nejvyššími patry lesa vám zpestří různé atrakce – dřevěný labyrint, skluzavka, liščí nora či lesní gramofon...
    Stezka Vás povede okolím stejnojmenné zříceniny v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Stezka je kulturně, historicky a přírodovědně zaměřená. Procházka Vám potrvá cca 1,5 – 4 hodiny podle zvolené trasy. Stezka je okružní.
    Stezka Vás povede okolím obce Řeka chráněnou krajinnou oblastí Beskydy. Stezka byla znovu otevřena v roce 2012 u příležitosti Evropského dne parků.
    Stezka Vás povede nejstarší rybniční soustavou na Moravě a nejvýznamnější ornitologickou lokalitou u nás. Trasa stezky není zcela jasně dána, najde se zde několik odboček. Celkem je na stezce 17 informačních tabulí, na kterých se dozvíte zajímavosti o architektuře a historii zdejší lokality, o ptactvu i rostlinách.
    Naučná stezka prochází především lesními porosty v okolí rybníka Velké Dářko, což je největší rybník na Českomoravské vrchovině. Stezka je vhodná pouze pro pěší turisty.


Naučná stezka Lednické rybníky

    Výchozím místem naučné stezky Červené blato je osada Jiříkovo údolí. Trasa začíná vstupním můstkem asi 300 m od malého parkoviště. Zde lze případně zanechat jízdní kola, neboť dále je vstup pouze pro pěší. Na stezku není umožněn vjezd ani s kočárky......
    Stezka nabízí procházku po Doksech, Starých Splavech a Břehyni. V rámci zprovoznění stezky došlo také k otevření zámeckého parku v Doksech veřejnosti.
    Unikátní přírodní rezervací SOOS prochází naučná stezka o délce 1,2 km, která vás zavede mezi rašeliniště, slatiniště, bahenní sopky a vyvěrající minerální prameny. V areálu se dále nachází dančí obora, stanice pro záchranu živočichů i geopark.
    Mariánské údolí u Olomouce nabízí spoustu zajímavostí. Stezka Vás povede tímto údolím kolem řeky Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Hrubou vodou. Stezka je určena pro pěší nebo – s menším omezením – i pro cyklisty.
    Keltská stezka vedoucí Železnými horami Vás zavede do míst původního keltského osídlení v okolí Českých Lhotic. Seznámíte se s kulturou a životem Keltů na Nasavrcku. Trasa vhodná i pro rodiny s malými dětmi.


Naučná stezka Cesta kocoura Mikeše

    Stezka Vás povede okolím Černého Dolu v Krkonoších. Jedná se první hornickou stezku v Krkonoších. Zhruba jeden kilometr dlouhý lesní okruh je přístupný od jara do prvního sněhu.
    Stezka je věnována přírodním a historickým zajímavostem Švihova a blízkého okolí. Na stezce je 20 zastavení a je rozdělena na vnější a vnitřní okruh. Vnitřní okruh je zaměřen na historii města. Vnější okruh Vás pak provede jeho okolím.
    Mlynářovy okruhy jsou tři různě dlouhé (1 až 3 km), nenáročné vycházkové trasy, vedoucí městem Špindlerův Mlýn. Trasy jsou vedeny klidovými zónami a přírodou, mimo dopravní cesty a jsou velmi vhodné pro rodiny s dětmi.
    Pohádkové putování za hodným loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Mankou a synem Cipískem vede krásnou přírodou Českého ráje. Na jednotlivých zastaveních vás čeká legrace i poučení. Pro nejmenší děti je připraven zkrácený Cipískův okruh.
    Pro milovníky medu, turisty, cyklisty a všechny zájemce vybudovali včelaři – nadšenci z Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu tuto naučnou osvětovou stezku přibližující návštěvníkům svět včel i dalšího hmyzu. Stezka je součástí „veřejné slovácké cyklistické dopravní tepny“.


Hornická naučná stezka Jihlava

    Stezka Vás povede Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy. Trase vede z Pusteven až k chatě Marťiňák. Je vhodná pro pěší, cyklisty a v zimě pro běžkaře. Trasa je mírná a zvládnou ji i rodiny s dětmi. Na trasu lze vyrazit z obou směrů.
    Středně náročná naučná stezka vychází z Vinařic u Kladna a na 10 informačních tabulích seznámí návštěvníky s geologií, ekologií, zoologií a botanikou zdejšího sopečného vrchu, Vinařické hory.
    Půjdete údolím Tiché Šárky, ve kterém se nachází řada mlýnů. Na Tichou Šárku navazuje přírodní památka Dolní Šárka. Ta je tvořena třemi oddělenými části – usedlostí Duchoňskou, usedlostí Šantovka a usedlostí Žežulka. První zmíněná leží na prvém břehu Šáreckého potoka, další dvě na jeho břehu levém. Na trase je celkem 20 zastavení. Lokalita je dobře dostupná i městskou hromadnou dopravou.
    Už v 19. století se Přerov – Předmostí zapsal do dějin archeologie významnými nálezy pozůstatků paleolitického člověka a mamutí fauny.


Naučná stezka Jetřichovické skály

    Stezka je součástí Terénního ekologického střediska Českého svazu ochránců přírody Divoky. Nabízí procházku lesem Boří a rezervací Kamenec. Na stezce se seznámíte s klidovou oblastí Chřibů, zdejšími rostlinami a živočichy a také s tím, jak negativně na přírodu může působit člověk.
    Naučná stezka se nachází mezi bohnickým sídlištěm a lesem. Provede Vás zachovalou příměstskou krajinou, zemědělskou krajinou a přírodními památkami, zahradami, vinicemi, pastvinami a usedlostmi. Trasa je nenáročná, vhodná také pro rodiny s dětmi, v zimě však nejsou cesty udržovány.
    Vycházkový okruh s naučnou stezkou vás provede přírodním parkem Lanškrounské rybníky. Parkem vede po zpevněných stezkách i cyklostezka a okrajově také agroturistická stezka.
    Dvoukilometrová stezka Vás provede okolím jedné z nejoblíbenějších památek v Plzeňském kraji. Na stezce si ověříte své znalosti stromů, rostlin a zvířat a můžete si také na několika místech odpočinout. Klidná procházka Vám vydá zhruba na hodinu příjemně stráveného času.
    Cesta je vhodná pro pěší, pro kočárky, se zvířátkem, na kole. Terén rovinatý, cesta lesem, kolem pastvin, kolem rybníků, kde uvidíte spoustu živočichů. Třešničkou na dortu je Ekofarma Kozodoj, kde je k pohlazení velká spousta domácích zvířátek.


Okolo Třeboně .... - aneb tentokrát s cyklovozíkem

    Naučná stezka v Českém ráji je zaměřena na geologii. V Besednických skalách na Vás čekají nejen krásné vyhlídky.
    Stezka Vás povede chráněnou krajinnou oblastí Jeseníků. Na 14 informačních tabulích Vás seznámí s faunou, flórou, geologií a geomorfologií zdejší lokality.
    Do světa Keltů lze nahlédnout prostřednictvím „Dobrodružné stezky malého Dobše“ u obce Dobšice na Nymbursku. Stezka je vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé – děti si pohrají v keltském skanzenu a dospělí se díky dvanácti informačním zastávkám dozvědí více o životě našich předků.
    Stezka Vás povede údolím říčky Bradavy mezi Spáleným Poříčím a Hořehledy k rybníku Hvížďalka.
    Stezka prochází horským hřebenem mezi Horním Maršovem, Žacléřem, Svobodou nad úpou. Toto místo bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Na úbočí hřebene se v 16. až 18. století těžilo zlato a stříbro. Odtud plyne název Zlaté Rýchory.
    Naučná stezka pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco více o radonu. Stezka se nachází v oblasti, ve které se odehrálo první měření radonu v bytech u nás, na Jáchymovsku.


Naučná a prožitková stezka Hravé putování ještědským lesem

    Pohodová, nenáročná, přesto však pestrá cyklo a in-line stezka vede po břehu Lipenské přehrady. Bez problémů ji zvládnou i rodiny s dětmi či maminky s kočárky. Levobřežní část stezky je dokonce uměle osvětlena a umožňuje i večerní jízdu.
    Naučná stezka, vhodná pro pěší i cyklisty, vede okolím Chlumu u Třeboně, kolem několika rybníků. Stezka je velmi vhodná také pro děti – v tištěném průvodci najdou otázky, jejichž řešení na ně čeká na tabulích naučné stezky.
    Stezka prochází nad lázněmi Jeseníkem na Studničním vrchu. Stezka je věnována zakladateli místního lázeňství.
    Trasa Vás povede školním polesím Střední lesnické školy v Hranicích. Část stezky je přístupná i osobám na vozíku nebo rodinám s kočárky.
    Naučná stezka, nacházející se v těsné blízkosti obce Lomnice nad Lužnicí, vás provede přírodním zákoutím dvou jihočeských rybníků. Na trase nechybí vyhlídková věž ani kryt pro pozorování vodního ptactva.
    Na stezce se seznámíte s přírodními a historickými fakty lokality mezi Horní Lidčí, Lačnovem a Lidečkem.


Hornická naučná stezka Údolí Milířky

    Na této stezce se budete moci obdivovat vzácným oskeruším (jeřáb oskeruše). Tyto mohutné stromy, které jsou nazývány stromy Slovácka, poutají pozornost zvláště na podzim svým barevným listím i zralými plody s výraznou chutí. Stezka vede podhůřím Bílých Karpat.
    Hornická naučná stezka leží v Lužických Horách. Stezka je okružní a značená zelenou barvou. Návštěvníci se seznámí s historií hornictví v této lokalitě.
    Stezka je pojmenována po Janu Jiřím Graselovi. Byl to bandita a loupežník, který své „řemeslo“ provozoval na pomezí jižních Čech, jižní Moravy a Rakouska. Skončil popraven v r. 1818 na vídeňském náměstí. Trasa Vás povede krajinou mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem. Je to nenáročná trasa, která prochází nejkrásnějšími místy České Kanady.
    Jde o přeshraniční naučnou stezku, jejímž zřizovatelem je mateřská škola Studánka. Stezka spojuje mateřskou školu Studánka v Jablonném v Podještědí a mateřskou školu Zwerghöuser v Lückendorfu a vede zajímavými místy CHKO Lužické hory a Löbau-Zittau..
    Naučná stezka vede z Klášterního Hradiska v Olomouci přes černovírská slatiniště a obcí Horka nad Moravou až k Chomutovskému jezeru, kde také končí. Je vhodná zejména pro cyklisty.


Sardinie - Costa Paradiso - Vycházka podél skalnatého pobřeží

    Na této stezce naleznete celou polovinu druhů našich denních motýlů. Je to až 84 druhů denních motýlů jako jsou babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, modrásci a další. Tento motýlí ráj můžete nalézt na Jižní Moravě v okolí Ždánic. Stezka je součástí naučné stezky Ždánický les. Trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi.
    Naučná stezka Vám na 10 zastávkách přiblíží přírodu a historii okolí vrcholu Radhoště (1129 m. n. m.) a vyhledávané turistické oblasti, Pustevny. Během putování se budete pohybovat na katastrech obcí Trojanovice, Prostřední Bečva a Dolní Bečva. Trasa je vhodná pro pěší.
    Na Třeboňsku jsme byli již po třetí, tentokrát na jaře. Skupina rodičů s dětmi od devíti měsíců do deseti let. Opět jsme si ověřili, že je tu krásně a že se nám to tu neokoukalo.
    Cyklistická naučná stezka Vás povede po hranici České republiky s Rakouskem a částečně také kopíruje tok řeky Malše. Stezka má dvě části – českou a rakouskou.
    Výstup na Králický Sněžník ( 1424 m.n.m. ) je pěknou středně náročnou túrou. Na trase se nachází spousta vodopádů i přírodně zajímavých míst. Celková trasa tam i zpět 16 km.
    Trasa Vás povede přes území CHKO Malé Karpaty, NPR Kršlenica, NPR Pohanská, přírodní památku Tmavá skala a přírodní památku Deravá skala.


Stezka v korunách stromů - Německo (Baumwipfelpfad)

    Tato stezka Vás povede kolem nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Prochází po mostcích, schodištích a lávkách i po březích Bílé Opavy. Jedná se však o náročnou šestikilometrovou trasu těžkým terénem. Na některým místech je cesta jištěna řetězy.
    Stezka Vás provede Podkomorskými lesy a přírodní rezervací Jelení žlíbek. Na stezce se můžete kochat přirozenými dubovými bučinami a bukovými doubravami. Zdejší rezervace byla vyhlášena v r. 1979 a nachází se v nadmořské výšce 340 – 385 m. n. m.
    Během tohoto výletu můžete dětem slíbit, že najdou poklad. Takovou nabídku Vám dává turistický resort Valachy ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Trasu bez problému zvládnou i malí výletníci.
    Stezka poslouží k příjemné procházce pro celou rodinu lesy v okolí České Lípy. Seznámíte se s rozmanitostí lesů na území Rasovy hůrky. Trasa je vhodná i pro maminky s kočárky. Jen je třeba zvládnou část trasy, která vede po písčité nezpevněné cestě.
    Naučná stezka Zákupy, také zvaná Lesnická stezka, Vás povede ze Zákup údolím Kamenického potoka do okolních lesů. Stezka je určená pro pěší turistiku a je zaměřena na lesnictví. Stezka je stále ve vývoji a každým rokem při Zákupských slavnostech jsou otevírány její nové části.


Naučná stezka Putování za vodou

    Stezka vede údolím Robečského potoka, který v pískovcových skalách vytvořil skalní průrvu dlouhou 4 km. Českolipské Peklo je národní přírodní památkou. Jedná se o biologicky velmi ceněnou lokalitu. Vydáte-li se stezkou na začátku dubna, podél celé trasy Vás potěší trsy bledulí jarních.
    Trasa Vás povede souběžně se žlutou turistickou značkou z Vizovic přes Ublo. Až pod Suchý vrch. Odtud je třeba pokračovat po modré turistické značce. Naučná stezka Vás povede z Vizovic až na rozcestí Bařinka nad Lačnovem.
    Stezka vede podél řeky Moravy po červené turistické stezce. Na informačních tabulích nabízí údaje o Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví i další zajímavosti. Je vhodná pro pěší i cyklisty.
    Poznejte přírodu Národního parku Bavorský les z nezvyklé perspektivy! Po bezpečné lávce v korunách stromů se dostanete k vyhlídkové věži, odkud je krásný výhled do okolí. Na stezku se šesti stanovišti se můžete vydat i s kočárkem!
    Stezka Vás povede chráněnou krajinnou oblastí Šumava po lesnatých a lučních svazích Churáňovského vrchu.


Interaktivní stezka S rytířem na Blaník

    V kraji K. V. Raise – Českém ráji – vznikla na počest spisovatele stezka „Putování s K. V. Raisem“. Aby ji mohly absolvovat i děti, byl zbudován kratší okruh stezky. Ten byl nazván „Putování Raisovým krajem s dětmi“. Stezka vede skrz město Lázně Bělohrad.
    Projdete se kolem vodního toku, který v minulosti sloužil k plavení šumavského dřeva. Plavební kanál obchází nesplavný úsek řeky Vydry pod Antýglem.
    Tato fyzicky náročná stezka Vás provede Bílými Karpaty. Stezku lze absolvovat pěšky nebo na horském kole.
    Tato stezka byla vybudována v dolní části obce Petrov nad Desnou. Provede Vás oblastí čtyř historických studánek.
    Stezka Vás povede přírodní rezervací Vrapač a lužními lesy v okolí Nových Zámků. Po cestě můžete spatřit některého ze vzácných živočichů, kteří zde žijí – např. vydru říční, bobra evropského nebo ledňáčka říčního.
    Cílem tohoto výletu je zajímavá přírodní památka v Jizerských horách – vodopády v údolí Černé Desné. Kromě vodopádů můžete cestou obdivovat typické vodní peřeje, kaskády a kotle, vymodelované do nejrůznějších tvarů.


Naučná stezka hastrmanů v Brništi

    Stezka Vás provede Balinským údolím, které leží na okraji Velkého Meziříčí. Hluboko zaříznutá přirozeně meandrující říčka Balinka zde vytvořila krásné údolí. V široké nivě rostou rozmanité druhy vlhkomilných rostlin, hnízdí zde ledňáček, puštík, datel či vydra.
    Trasa Vás povede z Lipníka nad Bečvou ke hradu Helfštýn podél slepého ramene řeky Bečvy. Sleduje hranici lužního lesa na okraji přírodní rezervace Škrabalka.
    Naučná stezka začíná i končí v Konstantinových Lázních. Je dlouhá 7,5 km a vede nenáročným terénem po udržovaných cestách. Je přístupná také cyklistům.
    Jedná se o okružní vycházkovou trasu, která začíná v centru lázeňského a turistického střediska. Poutníci se dozví něco i historii Janských lázní, zdejší přírodě, lesnictví, atd.
    Poutníci i cyklisté se mohou kochat kaňonovitými údolími pod hradem Trosky. Nachází se zde soustava osmi rybníků: Věžák, Nebák, Vidlák, Krčák, Hrůdka, Rokytnický, Dolskýk a Podsením. Stezka je středně náročná a její prohlídka zabere cca 2 hodiny.
    Na této stezce se dozvíte něco o tom, jak se žije na Valašsku. Získáte informace také o pramenech minerální vody sírkovice, o historiii a přírodě Vizovic i více než čtyřsetleté historii zdejší výroby proslulých destilátů. Stezka dlouhá 14 km zahrnuje 7 zastávek.


Stezka živé vody nad městem Jeseník

    Kašperské Hory jsou malebné šumavské městečko, které se může stát výchozím bodem Vašich výletů do okolí. A pokud zrovna cestujete s kočárkem, není to žádný problém. Výběr nenáročných tras je opravdu veliký. Můžete se například vydat Cestou zlatokopů.
    Stezka vede národní přírodní rezervací Hůrka. Největším lákadlem na stezce bude jistě Hranická propast.
    Ve Štýrsku se jako lehký výlet na kole či procházka nádhernou krajinou nabízí naučná geo stezka spojující jezera Grundlsee a Toplitzsee. Trasa je vhodná pro pěší, sjízdná s kočárky i na kole a zvládnou ji i malé děti.
    Nevšední prožitková stezka, dlouhá necelých 5 km, se nachází mezi obcemi Valtice a Schrattenberg. Stezka prochází malebnou krajinou a kromě zvláštních smyslových vjemů nabízí odpočinek, výhledy i skluzavku.
    Tato naučná stezka je součástí Ekoparku Podhradí - Starý Světlov. Ten je netradiční turistickou atrakcí. Návštěvníci se zde mohou setkat s naprosto přirozenou přírodou a to v kombinaci s bohatou historií. Kromě několika informačních tabulí naučné stezky jsou v ekoparku i další herní a naučné prvky. Tato stezka je jistě dobrým tipem k výletu pro celou rodinu.


Naučná stezka údolím řeky Bystřice

    Stezka Vás povede po české a polské straně hory Velká Čantoryje, se kterou je spjata nejedna pověst. Její obtížnost je středně-těžká.
    Naučná stezka Vás povede po žluté turistické značce k významnému chráněnému moravskému rašeliništi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00