Jak na věc


stropuva kotel

STROPUVA EKOLOGICKÉ KOTLY NA PEVNÉ PALIVO

    15 4.7 SCHÉMA PROVOZU TOPNÉHO SYSTÉMU BEZ PŘÍDAVNÉHO KOTLE A PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Čerpadlo (P) čerpá vodu z tepelných článků a přes kotel ji vhání zpět do topných článků (viz obr. 4.4.). Ohřátá voda proudí vyrovnávacím kohoutem (bk 1) do nejbližšího topného tělesa, které může pracovat samospádem, aby byl kotel chráněn před přehřátím (topné těleso bez tepelného ventilu) v případě výpadku elektrické energie. Následně teče horká voda přes kotel pro jiná než tuhá paliva 2k (pokud je takový kotel k dispozici), který se zapíná, když kotel 1k přestane spalovat nebo se vypne, když kotel 1k dodává horkou vodu pomocí vnitřních mechanismů. Pokud je kotel 2k k dispozici, potom se ventil (3) uzavře, pokud není, potom se ventil otevře. Horká voda teče nyní ohřívačem vody (B) a ventilem (3). Pokud má vstup do ohřívače dostatečně velký průměr, potom se ventil (3) uzavře a voda teče pouze ohřívačem a dochází k ohřevu většího množství vody. Po ohřátí vody pro domácnost, teče horká voda do systému topnýc


DOMÁCÍ KOTEL NA TUHÁ PALIVA STROPUVA

    18 Při spalování uhlí použijte vždy jen jeden cyklus naložení a vyhoření paliva. Nepřikládejte a kotel znovu nezapalujte. Při spalování polen palivového dřeva je možno kotel znovu naložit poleny palivového dřeva a větším odpadním dřevem; (předtím zvedněte rozdělovač vzduchu a otevřete dvířka). Po dalším naložení se kvalita spalování a ekonomie provozu na chvíli zhorší, proto doporučujeme provádět tuto operaci tak, aby se prodloužila doba spalování až do dalšího vhodného naložení a spalování. Při použití mokrého palivového dřeva nebo jiného dřeva jako paliva nebo jeho odpadu doporučujeme použít kolektor dmýchání vzduchu (Obr C), a pro zlepšení spalování proložit vrstvy jiného suchého dřevěného paliva. Při spalování uhlí nebo rašeliny, je nezbytné použít kolektor dmýchání. Všechna paliva se zapalují vždy horními dvířky (8). POZOR! 1. Kolektor dmýchání vzduchu se zapíná pouze tehdy, když jsou dvířka po zapálení uzavřena. Snímač kouřovodu (s tenkou kapilárou ºC) musí být umístěn do ko


Teplo bez starosti - my nejsme běžné kotle

    20 5.3 VYHODNOCENÍ PROVOZU KOTLE Pokud po zapálení funguje kotel dobře a později se jeho efektivnost a tah snižuje, znamená to, že kouřovod je nedostatečně těsný: zkontrolujte, zda dvířka kouřovodu jsou zavřena nebo zda nedošlo k některým jiným problémům týkajících se těsnosti. Případně je odstraňte. Pokud dojde po zapálení k pravidelnému hluku v kotli a občas se vyvalí kouř, znamená to, že tah kouřovodu je příliš silný kotel nemá dostatečnou kapacitu a jeho provoz není ekonomický. V tomto případě je třeba zajistit přívod vzduchu do kouřovodu speciálními otvory. Potočte pákou po směru hodinových ručiček, až pulzování kotle zmizí. Pokud palivo hoří dobře, avšak teplota na teploměru pomalu roste a z kouřovodu uniká kondenzát, znamená to, že teplota toku horké vody je překročena. Přepněte cirkulační čerpadlo na nejnižší oběh a snižte tok pomocí vyrovnávacího ventilu kotle nebo průtoku do topných článků, dokud kondenzát nepřestane unikat z kouřovodu a teplota kotle nedosáhne 70 80ºC.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00