Jak na věc


svaz měst a obcí české republiky

Asistentka reprezentačního úseku

    V současné době sdružuje Silikátový svaz právnické subjekty, které se zaměřují na těžbu a úpravu silikátových surovin, navazující výrobu produktů, na vzdělávací, výzkumnou, projektovou a obchodní činnost.
    Účelem svazu je vystupovat ve prospěch zájmů a potřeb silikátového průmyslu a navazujících oborů. Ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj silikátového průmyslu. Definovat, reprezentovat, podporovat a prosazovat oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí. Podílet se na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů včetně technických norem, které ovlivňují silikátový průmysl. Propagovat silikátový průmyslu jako perspektivní obor a napomáhat oborovému školství a vzdělávání. 
    Náplň práce: Sekretariát ČSH zajišťuje činnost v obdobích mezi jednáními Exekutivy Českého svazu házené. Zároveň je útvarem, který zajišťuje administrativní chod všech odborných komisí, řízení soutěží ČSH, vedení všech ekonomických agend a povinností Českého svazu házené jako právního subjektu a účetní jednotky. Vede evidenci členů a klubů.


Kontaktní údaje Českého svazu juda

    K projednávání a řešení konkrétních odborných otázek společného zájmu máme vytvořeny expertní skupiny složené z odborníků členských organizací a externích odborníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00