Jak na věc


symboly státu

Základní informace - Tradiční symboly českého státu

    Prezentace seznamuje s tradičními symboly českého státu, jejich symbolickým a historickým významem, původem, podobou a účelem. Po stručném obecném úvodu následují informace k jednotlivým symbolům. Prezentace obsahuje také bohatý obrazový materiál, který přispívá k větší názornosti a přehlednosti. V závěru si čtenář může prohlédnout seznam použitých zdrojů.
    Čínská znaky nemají přímé ekvivalenty k české abecedě. Tato čínská abeceda je vytvořena pouze z podobně znějících hlásek.
    6 STÁTNÍ VLAJKA Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.
    9 STÁTNÍ HYMNA Hymnou České republiky je první sloka písně Kde domov můj z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.
    Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0646 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Ukázka prezentace - Tradiční symboly českého státu

    12 Použité písemné a obrazové zdroje k : Vlajka prezidenta republiky -Česká národní rada [cit ] dostupná pod licencí public domain na adrese g Státní pečeť Czech official [cit ] dostupná pod licencí public domain na adrese g Text hymny autor neznámý [cit ] dostupná na adrese korunovační klenoty- nákres Schweil J. [cit ] dostupný po vypršení autorských práv na adrese lang=cs barevný obrázek Glasshouse [cit ] dostupný pod licencí creative commons na adrese uselang=cs
    2 úSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. (2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.
    V Evropě vznikly v důsledku rozpadu mnohonárodnostních státních celků Jugoslávie a Sovětského svazu nové státy, z nichž některé jsou částečně ohroženy dalším štěpením. Na druhé straně směřuje Evropská unie k rostoucímu sjednocení.
    7 VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.
    8 STÁTNÍ PEČEŤ Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.


7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR

    5 STÁTNÍ BARVY Zákon o státních symbolech stanoví, že státními barvami jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Státní barvy z hlediska heraldického nemají samostatnou symboliku - vnitřní význam. Vymezení odstínů státních barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů státních barev se vychází z barevné přílohy zákona o státních symbolech. Státní barvy s dalšími zajímavostmi
    1. Základní přehled2. Korunovací klenoty3. Korunní komora4. Katedrála sv. Víta a vstupní dveře do Korunní kaple5. Svatováclavská koruna6. Královské žezlo7. Královské jablko8. Korunovační roucho9. Korunovační kříž10. Svatováclavský meč11. Národní strom12. Zdroje
    11 Použité písemné a obrazové zdroje k : David,R. Politologie, Základy společenských věd; 1.vydání FIN:Olomouc, 1995, ISBN , s Citace z ústavy ČR použítá na stránce 2 Velký státní znak - Jiří Louda (conversion to SVG by Tlusťa )[cit ] dostupný pod licencí public domain na adrese Republic.svg Malý státní znak Jiří Louda (conversion to SVG by Tlusťa )[cit ] dostupný pod licencí public domain na adrese ech_republic.svg?uselang=cs Proporce vlajky - materiál převzatý z Vlajka ČR - special commission (of code): SVG version by cs:-xfi- )[cit ] dostupný pod licencí public domain na adrese g


Obsah - Tradiční symboly českého státu

    10 NEOFICIÁLNÍ SYMBOL NAŠEHO STÁTU KORUNOVAČNÍ KLENOTY Tyto klenoty ( insignie) tvoří Svatováclavská koruna vyhotovená Karlem IV. v roce 1346, královské jablko a žezlo ze 16.století. Klenoty jsou uchované ve Svatovítské katedrále a ukazují se veřejnosti zhruba jednou za deset let.
    Klíčová slova: vlajka, hlavní město, na web, jaderná energetika, Blízký východ, Seznam státních vlajek, prapory, doprava a telekomunikace, rozměry, export, přehled, energetika, svg, hlavní města, použití, zdravotnictví, obrázky, import, vexilologie, nejnižší bod, Blízký východ, silnice
    4 VELKÝ A MALÝ STÁTNÍ ZNAK Velký státní znak tvoříčtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí (Čechy). Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí (Morava). Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí (Slezsko). Malý státní znak tvoříčervený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00