Jak na věc


tělesné ohřívače

Nová váha TANITA WB380 P / S / H

    Podíl tělesné vody  - podíl všech tekutin v těle znázorněn jako procento tělesné váhy. Voda hraje důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů a je obsažena v každé buňce a v každém orgánu. Při správném množství vody v těle si utužujete správnou funkci tělesných procesů a vyhýbáte se riziku zdravotních problémů. Váš podíl tělesné vody se mění během dne a noci. Příliš jídla, konzumace alkoholu,  menstruace, nemoc, sport mohou vést k výkyvům podílu vody. Každý člověk je trošku jiný, ale přibližná linie leží u zdravého dospělého člověka mezi: Ženy: 45 - 60 %        Muži: 50-65%  Poznámka: Celkový podíl tělesného tuku se snižuje, když se zvyšuje podíl tělesné vody. Člověk  s vysokým podílem tělesného tuku může klesnout pod průměr tělesné vody. Pokud se tuku zbavíte, mělo by se celkové procento tělesné vody přiblížit uvedeným rozmezím

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00