Jak na věc


tabulka velikostí rámů kol

Určení velikosti rámu kola podle výšky

    Velikost rámu je dána délkou sedlové trubky, od níž se odvozují ostatní rozměry rámu. Tato velikost se označuje jako střed-střed. Všeobecně se doporučuje zvolit velikost rámu horského kola tak, aby cyklista stojící obkročmo nad kolem měl horní (vodorovnou) rámovou trubku asi 5 cm od rozkroku.
    Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.
    Následující tabulka uvádí orientační hodnoty velikostí rámů pro různé výšky postavy. Dolní mez je pro sportovnější jezdce, horní mez pro rekreační cyklisty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00